Vraag

120
121

Heidelbergse Catechismus Zondag 46

Vraag en antwoord 120

Vr. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader?
Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Suggestie doorgeven >

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Speciaal voor mama

Dagelijkse omgang met God

Zonder geld en zonder prijs

Reformatie vandaag

Zing psalmen voor de Heere

Hendrik Jan van der Heiden

Zingen psalmen

Schutz: Psalmen Davids

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep