Vraag

125

Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Vraag en antwoord 125

Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Suggestie doorgeven >

Nodig te weten

Op leven en dood

Volk in verwarring

Beproeving en overwinning van het geloof

De belijdenisgeschriften

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Psalmen over de zee

Geneefse Psalmen deel II

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Zing psalmen voor de Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep