Vraag

83
84
85

Heidelbergse Catechismus Zondag 31

Vraag en antwoord 83

Vr. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks?
Antw. De verkondiging des heiligen Evangelies en de Christelijke ban of uitsluiting uit de Christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk den gelovigen opengedaan en den ongelovigen toegesloten wordt.

Suggestie doorgeven >

Dragende Zijn kruis

Uw naam ter eer

Burger van twee werelden

De stem van mijn Liefste

Beproeving en overwinning van het geloof

Instrumentaal Psalmen deel 2

Opent uwen mond... deel 7 // Thema: psalmen

Heft Gode blijde psalmen aan

Derde Boek Der Psalmen Davids

Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep