Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

De Psalmberijmingen op Psalmboek.nl

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de berijmingen die worden aangeboden op Psalmboek.nl.

Datheen

De berijming van Petrus Datheen uit 1566 is de eerste volledige Nederlandse Psalmberijming. Deze berijming is gebaseerd op de Franse berijming van Clément Marot en Théodore de Bèze, waarbij gebruik werd gemaakt van de zogenoemde ‘Geneefse melodieën’. Tot in 1773 de ‘Nieuwe Berijming’ verscheen was deze berijming in gebruik in de Nederlandse Hervormde kerk; maar ook daarna bleef de berijming in gebruik in verschillende kerkelijke gemeenten in Nederland. De berijming van Datheen is geliefd om zijn inhoud en geschiedenis, maar kent ook zwakke kanten; vooral de zingbaarheid van Datheen is een bekend probleem.

Revius

Jacobus Revius, die onder andere revisor was van het Oude Testament van de Statenvertaling, bracht zijn eigen psalmberijming uit in 1640. Vanwege de populariteit van de berijming van Datheen schreef hij in de titelbeschrijving dat zijn berijming op die van Datheen was gebaseerd, maar dan in ‘sin ende rijmen gebetert’. Een pure revisie is het uiteindelijk niet, daarvoor heeft Revius teveel moeten wijzigen. Revius kende, in tegenstelling tot Datheen, het Bijbels Hebreeuws. Daardoor kon hij zijn berijming beter laten aansluiten op de oorspronkelijke bijbeltekst, en in overeenstemming brengen met de nieuwe Statenvertaling. Ondanks het feit dat de berijming op meerdere gebieden kwalitatief beter was, bleef de berijming van Datheen het meest geliefd onder het gewone kerkvolk.

1773

Na de verschijning van de berijming van Datheen hebben verschillende dichters de psalmen (opnieuw) berijmd. Door de Staten-Generaal in Nederland werd een commissie ingesteld om een nieuwe berijming samen te stellen voor het gebruik in de Hervormde Kerk. Uiteindelijk is een selectie gemaakt uit de berijming van Johannes Eusebius Voet, Hendrik Ghijsen en van het genootschap ‘Laus Deo, Salus Populo’. Een belangrijk criterium was dat de berijming goed zou aansluiten op de Statenvertaling; de berijming van Datheen was nog van vóór de Statenvertaling. De invoering van deze ‘Nieuwe Berijming’ verliep niet overal even makkelijk. Na de afscheiding van 1834 zijn een aantal afgescheiden gemeenten weer teruggekeerd naar de berijming van Datheen, hoewel tegenwoordig dat aantal gering is. Op dit moment wordt de berijming van 1773 vooral gezongen in de zogeheten bevindelijk gereformeerde kerken. Als kritiekpunt, vooral ten opzichte van de berijming van Datheen, is de invloed van de Verlichting die zichtbaar is in woorden als ‘Opperwezen’ en ‘deugd’.

1967

In 1943 stelde de toenmalig Nederlands Hervormde Kerk een commissie in, onder het voorzitterschap van prof. dr. K.H. Miskotte, die de mogelijkheid van een nieuwe Psalmberijming moest onderzoeken. Uiteindelijk werkten aan deze nieuwe berijming veel verschillende mensen mee, waarvan de dichter Martinus Nijhoff misschien wel de bekendste is. De achtergrond van de medewerkers was divers en interkerkelijk. De nieuwe berijming werd gefaseerd uitgebracht: In 1958 verscheen een zogeheten ‘proeve’ van 110 psalmen, gevolgd door een proeve van alle 150 psalmen in 1961. Deze werd nog grondig herzien, en vervolgens in 1967 door zowel de synode van de Hervormde Kerk als die van de Gereformeerde Kerken aanvaard.

Engels

De Engelse berijming op Psalmboek.nl is afkomstig uit het Book of Praise van de Canadese Reformed Churches. Meer informatie daarover kan hier worden gevonden.

Frans

De Franse berijming op Psalmboek.nl is de berijming die door de Synod Wallon in 1729 is goedgekeurd. Deze berijming staat wat taalgebruik betreft minder ver af van het hedendaags Frans dan bijvoorbeeld die van Marot en Beza, terwijl de verbinding met de tijd van de hugenoten sterk is. De tekst is voor het grootste deel overgenomen uit een druk van 1833.

Duits

Op Psalmboek.nl staan twee Duitse berijmingen. De eerste is die van Matthias Jorissen, meer dan 40 jaar predikant van de Duitse gereformeerde gemeente in Den Haag. Hij bracht zijn berijming rond 1800 uit. De tweede berijming is hiervan een revisie, uitgegeven door de Evangelish-reformierte Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) en de Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen.

Spaans

De Spaanse berijming is samengesteld en geschreven door de spaanse predikant Jorge Ruiz Ortiz, van de Iglesia Cristiana Presbiteriana en Miranda de Ebro.

Afrikaans

De oorspronkelijke Afrikaanse berijming van Totius gebruikte niet altijd dezelfde Geneefse melodieën als bijvoorbeeld de Nederlandse psalmberijmingen. De versie die op Psalmboek.nl staat, heeft wel dezelfde melodieën en is samengesteld door Joseph Lee du Toit.

GKV

Deze berijming wordt hoofdzakelijk binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gebruikt, en komen uit het Gereformeerd Kerkboek 2006, wat weer een herziening is van de editie uit 1986. De psalmen uit deze bundel zijn berijmd door W. Barnard, A.C. den Besten, Adr. van Boven, H. Hasper, K. Heeroma, G.A. Hoekstra, J. Huizinga, G. Kamphuis, W.J. van der Molen, L.W. Muns, P. Mijderwijk, K. Nolles, J.W. Schulte Nordholt, D.K. Wielenga, J. Wit en Generale Synode Heemse 1984-1985.
Meer informatie over het Gereformeerd Kerkboek kan hier worden gevonden.

Meeuse

Voor de achtergrond bij deze psalmberijming kunt u hier terecht.

DNP (De Nieuwe Psalmberijming)

De Nieuwe Psalmberijming is een berijming waar op dit moment nog aan wordt gewerkt, daarom zult u op Psalmboek.nl bij deze berijming nog niet alle psalmen kunnen terug vinden.
Deze berijming is een initiatief van de stichting "Dicht bij de Bijbel". De dichters die aan het project meewerken zijn: Jan Pieter Kuyper, Arie Maasland en Adriaan Molenaar. Meer informatie kan op de website van De Nieuwe Psalmberijming worden gevonden.