Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met...

Evangelisatie?

Met ‘evangelisatie’ bedoelen we het werk van de kerk om buitenkerkelijken te bereiken met het Evangelie. Nederland is nooit een christelijk land geweest, zó dat er geen ongelovigen en onchristelijke mensen meer woonden, maar de laatste tweehonderd jaar is dat wel méér geworden. De ontkerkelijking (ook wel secularisatie of verwereldlijking genoemd) neemt hand over hand toe. Hoe ga je daar mee om? Hebben wij er boodschap aan of onze buren en plaatsgenoten bij het Woord van God leven of niet? Hebben wij een bewogen hart met anderen, op school of op het werk, die God niet kennen en de Bijbel niet lezen? Evangelisatie staat of valt met het wel of niet bewogen zijn met onze naasten. Deze bewogenheid hangt weer heel nauw samen met onze persoonlijke kennis en ervaring van Gods toorn en van Zijn genade. Heb je nooit ervaren hoe ernstig God onze zonden neemt, dan is het niet vreemd dat je je naaste gewoon in zijn zonden kunt laten voortleven. Heb jij ook niets ervaren van de liefde van God, dan is het heel begrijpelijk dat je je naaste daar niet voor zoekt te winnen. MAAR… Heb jij wél ervaren dat zonde en straf ernstige dingen zijn en heb jij wel je mogen verwonderen over de liefde van God, dan ga je anders met je medemens om, omdat je ze dan ziet als mensen met een ziel voor de eeuwigheid en omdat je het ze dan o zo graag gunt dat ook zij de zaligmakende genade van God zullen kennen.

Hoe ga je nu aan het werk? Uit onderzoeken is gebleken – en de hele kerkgeschiedenis bewijst het ook – dat ‘mond op mond reclame’ de beste methode is. Niet een folder, niet een boekje, maar het persoonlijke getuigenis. En als het gaat over persoonlijk getuigenis, dan is daarbij de daad zeker zo belangrijk als het woord. Getuigen doe je met woorden, maar van meer invloed (impact, zeggen ze wel) is het levensgedrag, onze houding. Komen jouw woorden en daden niet overeen? Dan breek je met één verkeerde daad meer af dan je met honderd of duizend of honderdduizend goede woorden hebt opgebouwd. Wanneer je je afvraagt, hoe je met evangelisatiewerk om moet en kunt gaan, moet je in de eerste plaats in de spiegel kijken: adem jij geestelijk de reuk van Christus uit? Lijk jij op Hem? Kunnen onkerkelijke buren op jullie gezinnetje jaloers worden? En dan niet omdat jullie zo’n mooie buitenkant hebben, zo’n prachtige schijn; maar omdat je iets hebt van godzaligheid! Verder heeft evangelisatiewerk ook te maken met woorden, ja. Eerlijk getuigen hoe gevaarlijk de toestand van onze naasten is. Waarschuwen dus. Dat valt niet mee. Want niemand zit op zo’n boodschap te wachten. Getuigen ook van Wie God is, onze Schepper. Hij heeft recht op ons en laat Zijn recht ook gelden. Hij doet er geen afstand van. Hij eist ons op, ons geld, onze tijd en alles wat van ons is. Niet alleen bij ons, maar ook bij onze naasten. En we willen ze dat laten weten, opdat zij niet onze Schepper onteren. Getuigen ook van het grote geluk van Gods kinderen, en het blijde van Zijn dienst. In dit verband wil ik het woord ‘jaloers’ gebruiken. We weten vanuit Gods Woord en uit de praktijk van het leven, dat een natuurlijk mens nooit jaloers wordt op de dienst van God. We worden ontvangen en geboren als vijanden van God, die dus geen zin hebben en ook nooit zullen krijgen om God te zoeken en met Hem te leven. Toch betekent dit niet dat we niet mogen en moeten proberen mensen jaloers te maken op het geluk van Gods volk. Waarom? Omdat de Schrift zegt dat alle mensen naar Gods beeld geschapen zijn en dus iets hebben dat onverwoestbaar op God is aangelegd, ja: naar Hem verlangt. Haggaï omschrijft de komende Verlosser met de Naam ‘De Wens van alle heidenen’. Dit betekent niet dat een heiden naar Gods genade verlangt, of dat een dode en Gode vijandige zondaar behoefte heeft aan verzoening. Maar het betekent wel dat ieder mens leegte ervaart in zijn innerlijk, zolang hij niet met God verzoend is. Dat is het aanknopingspunt of het aanspreekpunt bij evangelisatie en zending: u mist iets, u mist Iemand, u mist God. En als ze dat ontkennen, kun je de vraag eraan koppelen: hebt u dan een relatie met Hem? Vertrouwelijke en vertrouwensvolle omgang met Hem?

Evangelisatievrucht is niet uit ons. Wat de Heere in Hosea 14 vers 8 zegt:

uw vrucht is uit Mij gevonden

dat geldt ook van alle ambtelijke vrucht, en de vrucht van opvoeding, en de vrucht van getuigenis en dienst. Daarom is vóór én ná elk stukje evangelisatiewerk gebed onmisbaar. Gebed voor je buren, kennissen, collega’s, klasgenoten. Zij kennen de Heere niet en het lukt jou niet om Hem aan hen bekend te maken. Het is Zijn gave. Hij kan in het bewustzijn van die mensen, en van ons(!), inkomen en zo werken dat we niet meer zonder Hem kunnen. Denk aan de eerste ontmoeting tussen Abram en God. Stefanus zegt daarover:

De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham…

Dat hebben wij en onze medelanders nodig. “Schenk het Heere!”