Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

'Hoe moet je omgaan met `elkaar vergeven', wanneer er sprake is van echtscheiding? Is er bij God vergeving voor een man, die niet meer met zijn vrouw kan leven, al wil hij haar graag vergeven?'

Uit Tholen ontving ik deze verdrietige vraag. Het is een uitzichtloze situatie. Wat moet je ermee? Er is vanuit de mens geen weg terug. En al komt het in onze gezindte veel en veel minder voor, dan in de wereld; het komt toch voor. En er zijn kinderen, misschien ook onder de abonnees, de dupe van. De gebrokenheid van het leven is vreselijk; voor ons onoplosbaar. Slechts hartgrondige bekering tot God kan genezen, helen, herstellen. Nochtans dient er in ons hart de bereidheid te zijn om een ander te vergeven. Ik heb op bladzijde 14 en 15 geschreven, wat Jezus erover zegt in Lucas 17 vers 3 en 4 en dat ga ik hier dus niet herhalen. Is er echter nu ook vergeving voor een echtpaar, dat gescheiden is en niet meer met elkaar leven kán? De Heilige Schrift leert ons, dat er geen vergeving bij God is voor zonden, die we Hem niet belijden. Ook is er geen vergeving voor zonden, die we aan de hand houden. Hebben we echter waarlijk berouw, dan belijden en bestrijden we onze zonden, allemaal. En dus zullen we er alles aan doen, wat we kunnen om te herstellen, wat we hebben stuk gemaakt.

Zo deed Zacheüs (Lucas 19 vers 8). Maar er zijn dingen, die niet meer te herstellen zijn. Er zijn breuken, die niet meer te helen; en wonden, die niet meer te genezen zijn. Denk aan een meisje, dat door haar ouders vreselijk slecht is behandeld. Nooit hebben de ouders er vergeving voor gevraagd. Een wijde breuk heeft er gegaapt gedurende vele jaren. De ouders sterven en jaren later komt dat meisje tot bekering. Dan wil ze haar ouders graag vergeven; maar die leven niet meer.

Zo kan het ook zijn in een vreselijk verdrietige zaak als echtscheiding. God weet, hoe zo'n man / vrouw eronder moet lijden. Als er dan de begeerte is om te vergeven en te herstellen is er nog niet altijd de mogelijkheid ... Nochtans ís er een weg: aan de voeten des Heeren, ook voor echtbrekers.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep