Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Girolamo Savonarola

Wie zou dát nu toch zijn: Girolamo Savonarola? Hij leeft in dezelfde tijd als paus Alexander VI. Deze paus is de wreedste, gemeenste en meest goddeloze paus van alle eeuwen. Zelfs een roomse geschiedschrijver weet over hem niets anders te schrijven dan:

'Bij hem was geen trouw, geen waarheid, geen schaamte, geen zedelijkheid, geen godsvrucht, maar onverzadelijke hebzucht, onbegrensde eerzucht, gruwelijke wreedheid en de meest schandelijke levenswijze.'

En als de paus en hogere geestelijkheid zo zijn, kun je verwachten dat het gewone kerkvolk ook goddeloos leeft. Zo is het dan ook in Florence - waar Savonarola komt wonen en werken -, een stad in Midden-Italië, niet ver van Pisa (waar die scheve toren staat). Om in die tijd een Christen te vinden, moet je hem 'met een lantaarntje zoeken'. In die tijd dus leeft Savonarola. In zijn prediking lijkt hij op de profeet Elia, de boetgezant. Op 21 september 1452 wordt hij in Ferrara geboren. Al jong is hij een boekenvriend en studeert hij naar hartelust. Hij kan het niet vinden in de zogenaamde wetenschap van zijn dagen, die te rade gaat bij Griekse, heidense wijsgeren. Hij keert zich naar de Bijbel. Daarom gaat hij naar een klooster van de Dominicanen, in Bologna. Maar o, wat valt hem dat tegen. In het klooster vindt hij niet wat hij er zoekt: er is geen heilig, maar juist een heel erg onheilig leven. De inwoners van het klooster houden zich helemaal niet aan Gods Woord, maar ze leven in allerlei uitspattingen. Toch vindt hij in zekere zin rust in dit klooster, namelijk door het lezen van de boeken van Augustinus, en vooral door het lezen van de Heilige Schrift.

Meer en meer komt Savonarola tot de overtuiging dat God de gruwelijke goddeloosheden van de kloosters, de kerk en het pauselijke hof niet ongestraft zal laten. Diep raakt hij ervan doordrongen dat er ernstige oordelen van God boven Italië hangen. Maar vanuit de Schrift krijgt hij er ook zicht op dat de Heere Zijn kerk niet zal verlaten, maar zal vernieuwen. Al is het door oordelen heen, Hij zal een gelouterde kerk geboren doen worden. Na korte tijd wordt hij geroepen om in een klooster te Florence de nieuwelingen te onderwijzen. Hij preekt dan over het Bijbelboek Openbaring. Deze preken zijn zo ernstig en aangrijpend, dat ze onuitwisbare indrukken nalaten bij de jonge kloosterlingen.

Spoedig is de kerk te klein, een grotere kerk wordt aan hem toegewezen; spoedig is ook deze te klein; er worden galerijen in gemaakt. In zijn preken stelt hij onomwonden de misdaden van de geestelijken aan de orde. Ook preekt hij bijna net zoals Luther later zal preken. Lees maar:

'Wendt u tot de Gekruisigde, en aanschouw Zijn liefde, waarmee Hij wilde sterven, opdat u zou worden gered. Vertrouw Hem. Hij zal uw gebogen hart oprichten; Hij zal u helpen, al hebt u ook veel duizendmalen gezondigd. Hij zal u vergeven, zoals de moordenaar aan het kruis.'

Savonarola voorspelt diverse ernstige gebeurtenissen, die alle uitkomen. Hij grijpt vooral de rijken aan, die in schandelijke overdaad leven en de armen rustig laten verhongeren. Ook spaart hij in zijn boetepreken de paus niet. Deze wordt boos, ook bang. Hij biedt Savonarola de eervolle positie aan van kardinaal (nog belangrijker dan een aartsbisschop), als hij maar zal zwijgen. Maar Savonarola zegt: ik draag liever, met getrouw te zijn aan Gods opdracht, de martelaarshoed, dan, met ontrouw te zijn, de kardinaalshoed.Er komt in Florence door het optreden van Savonarola een grote verandering. Op de markt is, met pasen 1497, een grote brandstapel opgericht van allemaal zondige modeartikelen, speelkaarten, onzedelijke boeken en schilderijen, dobbelstenen, carnavalsmaskers en alle mogelijke ijdele dingen. Alles wordt verbrand en het volk zingt Psalmen. Het is een grote verandering. Savonarola heeft maar één wens: dat Jezus Christus Koning zal zijn van Florence, in staat en kerk, in huis en hart. Ja, er verandert veel: geen wereldse feesten, geen danspartijen; maar het hart blijft helaas al te vaak toch hetzelfde. Toch vervullen het volgende jaar weer in de carnavalstijd geen feesten, maar alleen soberheid en ernst de straten van Florence. Maar toch, nog geen wee maanden later, als de paus zijn grote macht laat blijken, wordt Savonarola gevangen genomen, gefolterd en verbrand; het is 23 mei 1498 ... Volksgunst en volkswoede lagen bij Jezus dicht bij elkaar: 'Hosanna! - Kruist Hem!' Zo is het ook bij Savonarola. Luther schrijft later een aanbevelend voorwoord in een boekje met preken van Savonarola, ondanks dat ook deze Italiaanse monnik nog veel van de roomse dwalingen niet heeft doorzien:

'Hoewel aan deze heilige man nog slijk kleeft van menselijke theologie, heeft hij toch uitgesproken, dat alle roem van goede werken níets is voor God, en dat wij ons in gericht en dood uitsluitend kunnen verlaten op het geloof zónder de werken.'