Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

De laatste twee artikelen van de Twaalf komen in de volgende zondagsafdeling aan de orde, de vragen en antwoorden 57 en 58. Beide gaan vooral over de toekomst. Het eerste van deze twee gaat over de opstanding des vleses, dat is: van het lichaam. Is ons lichaam wel belangrijk? Is niet de ziel pas echt belangrijk? Al geef ik grif toe dat onze ziel belangrijker is dan ons lichaam, toch betekent dit niet dat ons lichaam onbelangrijk is. Ik herhaal: het lichaam is minder belangrijk dan de ziel. Lees maar wat Jezus tot Zijn dischipelen zegt:

"Vreest niet voor degenen die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel."

Toch spreekt de Heidelbergse Catechismus acht keer over ons lichaam. Het begint al in vraag en antwoord 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Waarom is ons lichaam belangrijk? Twee redenen: (1) God schiep ons lichaam; (2) ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, omdat Christus niet alleen onze ziel kocht, maar ook ons lichaam. Die tweede reden waarom ons lichaam toch ook belangrijk is, geldt alleen voor wedergeboren Christenen. De eerste reden geldt alle mensen. Waarom betaalt Christus Zijn kostbaar bloed ook voor het lichaam van Zijn discipelen? En waarom maakt de Heilige Geest ook van ons lichaam Zijn woning? Omdat God het lichaam heeft geschapen en omdat het lichaam heeft meegedaan met zondigen, en omdat God wil dat Zijn schepsel geheel en al verlost wordt, en niet slechts gedeeltelijk.  Dat het lichaam meedoet met zondigen, is wel duidelijk. Ogen, oren, tong, handen ..., we gebruiken ze allemaal om te zondigen. Daarom zegt Paulus in II Korinthiërs 5 vers 10:

"Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt, wat door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."

Omdat het lichaam zondigt, moet ook het lichaam worden gestraft, zoals de Catechismus zegt in antwoord 11: Zijn gerechtigheid eist dat de zonde, die tegen Gods allerhoogste majesteit gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. Dat lichaam nu mag ook delen in de verlossing. Daarom lezen we in vraag en antwoord 57:

Vraag: Wat troost geeft u de opstanding des vleses?

Antwoord: Dat niet alleen mijn ziel - na dit leven van stonden aan - tot Christus, haar Hoofd, opgenomen zal worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Als we nadenken over de opstanding van onze lichamen, komen er allemaal vragen in ons op. Vooral wel: hoe kan dat? Maar misschien ook wel: waarom moet dat? De eerste Christenen in de Griekse steden vonden het niet zo belangrijk dat hun lichamen weer uit het stof zouden worden gevormd en met hun zielen zouden worden verenigd. Ze hadden heel hun levenlang gehoord dat de lichamelijkheid eigenlijk de bron van alle ellende was, en dat verlost worden van onze lichamelijkheid eigenlijk het toppunt van geluk inhield. Dus sterven, uit het lichaam vertrekken, was prachtig, maar de opstanding des vleses, waarbij wij weer in onze lichamen terugkeren, biedt alleen maar een somber perspectief. Daarom legde men de opstanding des vleses geestelijk uit. Paulus hoort ervan en schrijft er een lang hoofdstuk over, I Korinthiërs 15. Hij verbindt de opstanding op de laatste dag, bij Christus' wederkomst, met de opstanding van Christus zelf, op de paasmorgen. En hij schrijft: als u de opstanding des vleses ontkent, ontkent u ook de opstanding van Christus. En als u de opstanding van Christus ontkent, blijft er geen Evangelie meer over (vers 13-17):

"Indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, zo is dan onze prediking ijdel (leeg, zinloos), en ijdel is ook uw geloof. Indien de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, is uw geloof tevergeefs, dan zijt gij nog in uw zonden."

Daarom behoort het geloofsartikel van de opstanding van ons lichaam tot de kern van het Evangelie. Maar er is meer. Ook voor ons is de opstanding van ons lichaam van belang. Laten we eens kijken naar wat ons lichaam is. God heeft het gemaakt. Hij heeft de mens niet zo gemaakt als de engelen (die geen lichaam hebben), maar Hij wilde ons maken tot een twee-eenheid: een mens die lichamelijk-geestelijk is: ziel en lichaam VERENIGD. Dat er door de dood een scheiding tussen ziel en lichaam optreedt, is waar. Dat daardoor ook blijkt dat de ziel kan bestaan zonder in het lichaam te verkeren, is ook waar. Maar dat dit de ideale toestand zou zijn en dat daarom het lichaam ondergewaardeerd mag worden, is NIET waar. We moeten niet wijzer proberen te zijn dan God. Laten we daarom ons lichaam waarderen en eren. Met "eren" bedoel ik: verzorgen en niet verwaarlozen. Wat lezen we in de Heilige Schrift over ons lichaam? Niet zoveel moois ...! Paulus schrijft in Romeinen 6 vers 19:

"... zoals gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en de ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid, tot heiligmaking."

De leden van ons lichaam zijn door God goed geschapen, maar wij hebben ze van God afgepakt en misbruikt in dienst van de zonde. Nu, als dat niet zeer doet in het binnenste van een godvrezende jongen ...! Wanneer jij dat als meisje dat God zoekt, van binnen gaat beseffen, komt er een afschuw voor je lichaam. Niet, zoals door God gemaakt, maar: zoals door jou misbruikt. Dit is meteen ook de reden waarom ons lichaam niet zomaar in de hemel kan komen. Ons lichaam moet eerst worden vernieuwd. Dat gebeurt door Jezus Christus, en dat doet Hij door middel van sterven en opstanding. Kijk maar naar I Korinthiërs 15 vers 42-43:

"Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht."

De generatie die op aarde leeft, wanneer Jezus terug komt, zal dezelfde vernieuwing ontvangen, zonder te sterven, volgens vers 51 & 52:

"Wij zullen wel niet allen ontslapen = sterven, maar wij zullen (wel) allen veranderd worden; in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en (1) de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en (2) wij zullen veranderd worden."