Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Waar jij mee zit?

'Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Is dat een verhardingsproces of een bijzondere daad? En hoe weet je, of je er schuldig aan bent?'

De zonde tegen de Heilige Geest heet in de Bijbel `de lastering tegen de Geest' (Mattheüs 12 vers 31). Kanttekening 26 bij dit vers luidt: `Deze zonde tegen de Heilige Geest is, wanneer iemand niet uit zwakheid of vrees gelijk Petrus en ook niet uit onwetendheid gelijk Paulus de waarheid van het Evangelie verloochent of bestrijdt -, maar haar uit enkel haat en moedwil, tegen de overtuiging van de Heilige Geest, wederstaat, lastert en vervolgt.'

Dit houdt in: de zonde tegen de Heilige Geest is niet zondigen tegen je geweten in, uit zwakheid. Bijvoorbeeld: je hebt een boezemzonde, waaraan je tegen wil en dank (en soms ook met je eigen wil en zin, helaas!) zo verslaafd bent en waaraan je zo dikwijls weer toegeeft ... Dat is wel heel erg en als je deze zonde niet betreurt en niet belijdt, zul je er ook geen vergeving voor ontvangen en dus uiteindelijk er wel door verdoemd worden ...; maar het is niet de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest.

Verder is het ook niet: zondigen uit vrees; dat je bijvoorbeeld niet voor Gods Naam en eer opkomt tegenover je klasgenoten. Dat is immers niet, omdat je zo graag met God spot, maar omdat je je helaas schaamt. Vreemd eigenlijk hè: zij schamen zich niet om hun zonden openlijk te noemen en met God eventueel te spotten, terwijl jij je wel schaamt om voor Hem uit te komen. Maar hoe erg deze zonde ook is en hoe zwaar het ons ook wordt aangerekend, wanneer we zo leven en zo sterven (zie Mattheüs 10 vers 33), toch is deze zonde ook niet de zonde tegen de Heilige Geest.

Verder is het ook niet zo, dat iemand onbewust, ongemerkt en onwetend deze verschrikkelijke zonde kan doen. Het is dus nooit en te nimmer waar, wanneer de duivel jou ervan probeert te overtuigen, dat je eens een keer, kort of lang geleden, je schuldig hebt gemaakt aan de zonde tegen de Heilige Geest. Dat kan alleen maar gebeuren, wanneer jij heel bewust en vol haat in je hart het werk van God de Heilige Geest tegenstaat en lastert. Dat je met pure vijandschap Christus en het werk van Zijn Geest haat en beledigt.

Iemand had eens geschreven, dat deze zonde niet van de ene op de andere dag komt. Maar de vraagsteller dacht altijd, dat deze zonde, waar­voor we geen vergeving zullen krijgen, een bijzondere daad is, die je het ene moment nog niet hebt gedaan en het vol­gende moment wel. Nu, als we bedenken, hoe iemand komt tot de daad van de zonde tégen of de lastering vàn de Heilige Geest, dan is het wel een bijzondere daad, maar deze daad komt niet `zomaar', niet zonder dat er al heel wat aan vooraf is gegaan. Anders gezegd: het komt niet `per ongeluk' en het overvalt je niet, zonder dat je er eigenlijk goed erg in hebt. De zonde tegen de Heilige Geest wordt bedreven als een sluit­stuk van heel wat zonden. Er is al een massa zonden opgebouwd, voordat dé zonde wordt gedaan. Het is als het ware de laatste sport van een ladder (met een moeilijk woord zeggen we dan: de climax).

In zekere zin kunnen we ook zeggen: het is de druppel, die de emmer doet overlopen. Als jij al maar blijft zondigen, je al maar blijft verzetten tegen Gods Geest, al maar meer haat blijft aankwe­ken tegen het Evangelie... Dan kan de Heere op een dag Zijn bemoeienissen staken en je losla­ten. Dat kan geruisloos gaan: je stopt met bidden, lezen van de Bijbel en kerkgang en je dient met volle teugen de wereld en de duivel. En zo sterf je voor eeuwig weg... zonder deze speciale zon­de ooit te hebben gedaan; maar wel voor eeuwig verloren! Het kan ook zijn, dat die lang­zaam opgebouwde massa verhar­ding op een dag losbarst in zulk een boosheid, dat jij de Heilige Geest brutaalweg lastert en Zijn werk ontkent. Heeft iemand er last van, wan­neer hij de zonde tegen de Heili­ge Geest heeft begaan? Welnee, hij lacht erom. Hij daagt God uit om hem dan maar te halen en in de hel te werpen... Heb jij daarentegen smart over jouw zonden, jouw ver­harding? Dan heb je de zonde tegen de Heilige Geest nog niet gedaan!

Wanneer je nadenkt over het zondigen tegen de Heilige Geest, kun je het benauwd krij­gen. Misschien denk je aan de zonde van verzet tegen de werking van de Geest in je eigen leven. Je hebt wel eens overtuigin­gen gehad. Dat waren werkin­gen van de Geest. En je hebt je erte­gen verzet. Je bent er over­heen ge­gaan. Je wilde er niet naar luisteren. Je geweten waarschuw­de je wel, maar je overstemde het...

Is dat de zonde tegen de Heilige Geest? Nee. Daarover spreekt Stefanus in Handelin­gen 7 vers 51. Hij is gedaagd voor de Jood­se Raad, het Sanhedrin. En zijn ernstige toespraak besluit hij als volgt: “Gij hard­nekkigen en onbe­snedenen van hart en oren! Gij weder­staat altijd de Heilige Geest; gelijk uw va­ders, alzo ook gij.” Toch hebben deze mannen niet allemaal de zonde tegen de Heili­ge Geest gedaan. Want één van hen, Saulus, werd bekeerd. Wat is dan de zonde tegen de Heilige Geest? Professor Wis­se merkt op, dat het in onze tijd misschien wel bestaat in het vijan­dig zijn tegen het bevindelijk werk van de Geest. Er zijn predikanten, ambtsdra­gers en gemeenteleden, die heel ver­achtelijk praten over de werkin­gen van de Heilige Geest in het hart en leven van Gods volk. Deze hate­lijke opmerkingen kunnen ons dicht bij de verharding bren­gen. Wie op deze manier omgaat met het werk van de Heilige Geest, loopt gevaar ─mis­schien pas na verloop van tijd, allengskens─ te komen tot zó'n vijandige en harde haat, dat het maken van spot­ten­de en schampere opmer­kingen over de werkingen van de Heilige Geest uitloopt op de lastering van de Geest...!

Hoe het ook zij, wees ervoor beducht je door satan te laten bren­gen

1 tot zondigen tegen God, want elke zonde is een `doodzonde'; niet alleen de zonde tegen de Heilige Geest...

2 tot wanhoop, dat er voor jou geen vergeving zou bestaan; want wie mèt de tollenaar (Lucas 18 vers 13) God smeekt om ver­zoe­ning, door het dierbaar bloed van Jezus Christus, die ontvangt mèt hem volkomen vergeving!