Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Zelfs de keizer moet bukken

Ambrosius, zo heet hij. Een bijzonder man is hij. Het is midden in de strijd van de arianen, die de Godheid van Christus loochenen. De gemeente van Milaan wordt verscheurd, nu hun oude voorganger is gestorven. De helft wil een ariaanse bisschop / predikant en de helft een orthodoxe. Er dreigt burgeroorlog. Als stadhouder Ambrosius dat hoort, snelt hij toe om de vrede te bewaren. Tijdens zijn ernstige en zeer indruk­wekkende toespraak, roept het volk: Ambrosius bisschop!, Ambro­sius bisschop! Als het volk hem tot bisschop verkiest, is hij nog niet eens ge­doopt. In die tijd (340 jaar na het begin van onze jaartel­ling) is het gewoonte om de Doop uit te stellen. Men denkt namelijk dat de Doop al de vorige zonden ineens afwast. Nu, des te later je je laat dopen, des te meer zonden ben je dus in één keer kwijt ... Ook Ambrosius denkt zo. En daarom, al is hij Christen en al zet hij zich met al zijn krachten in voor de zaak van de Christelijke kerk, toch is hij nog ongedoopt. Maar de hele gemeente wil ondanks dat toch dat hij bisschop wordt. Eerst weigert hij, maar het volk houdt aan en `dwingt' hem. Zo wordt Ambrosius dan op 34-jarige leeftijd ─ na te zijn gedoopt ─ bisschop in Milaan, waar de keizer zetelt. 25 jaren lang mag hij de gemeente dienen met al de kracht en wijsheid, die de Heere hem verleent. Hij begint met al zijn bezittingen weg te schenken aan de armen. Vanaf nu leeft hij, zoals een rechte dienaar van het Evangelie betaamt, sober en matig.

Ambrosius is de predikant onder wiens verkondiging Augustinus tot geloof mag komen. Augustinus komt eigenlijk alleen om het rede­naarstalent van Ambrosius te horen, maar de Heere opent zijn hart om Zijn Woord te horen en tot bekering te worden geleid! Ambrosius is ook de man die veel betekent voor het rechtzinni­ge geloof. Overtuigd als hij is van de Bijbelse leer der Drie-eenheid, ontneemt hij ─ waar hij maar enigszins kan ─ de arianen alle invloed en gelegenheid om hun dwaalleer te ver­breiden. De Heere gebruikt Ambrosius ook om het gezag van Jezus Chris­tus in Zijn kerk te bewaren in de contacten met de staat en in het bijzonder met de keizer in eigen persoon. Wanneer de keizer hem beveelt om een kerk af te staan aan de arianen, weigert hij zeer beslist, zelfs wanneer soldaten onder de preek de kerk binnendringen. En wat gebeurt? Door die preek worden de ruwe soldaten zo overtuigd, dat ze met hem bidden, in plaats van hem gevangen nemen. De keizerin-moeder is woedend en verbant Ambrosius uit Milaan. Wat zegt de trouwe herder? `Ik zal mijn kudde niet vrijwillig verla­ten!' Het wegstervende heidendom probeert de keizer over te halen om voor de oude heidense godsdienst van het Romeinse Rijk te kiezen, maar onder invloed van bisschop Ambrosius weigert de keizer, tot driemaal. Als de keizer het plan heeft om een joodse synagoge te laten herbouwen op staatskosten, doet Ambrosius er bij de keizer alles aan wat hij kan, om dit snode plan te verhinderen. En het plan geschiedt dan ook niet! Het grootste is echter wat een jaar later gebeurt. De keizer heeft een massaslachting laten aanrichten: 7000 mensen worden ver­moord. Ambrosius is bedroefd en verontwaardigd. Hij schrijft de keizer, die zijn gemeentelid is, een brief: `Gij hebt de zonde van David bedreven (die Uria doodde), doe dan ook Davids boete. De zonde wordt slechts uitgewist door middel van tranen en boete­doeningen. De Heere, Die alleen zeggen kan `Ik ben met u!', vergeeft de zonden slechts aan hen die boet­vaardig tot Hem komen. Ik waag het niet het Heilig Avondmaal te bedienen, wan­neer Gij het wilt bijwonen. Ik heb U lief, ik bid voor U; maar duidt het mij niet ten kwade, dat voor mij God hoger staat dan Gij.' De keizer, de machtigste man van heel de wereld, die legers heeft overwonnen ..., wat zal hij doen? Laat hij zich de les lezen door een eenvoudige predikant? Zal hij de lastige bis­schop doden? O wonder, het geweten van keizer Theodosius klaagt hem aan, hij weent onder de last van zijn schuld. Psalm 51 wordt in zijn hart geboren. Hij toont diep berouw en vraagt ootmoedig om weer in de gemeente te mogen komen. Dit mag, wanneer hij in het open­baar boete doet en schuld belijdt. Wat vervolgens ook gebeurt. Zo'n bisschop / predikant is Ambrosius. Als hij sterft (57 jaar is hij nog maar) vraagt iemand: gaat u nu naar de hemel? Zijn antwoord luidt: ik heb een goede Mees­ter gediend. Ambrosius wil zeggen: het gaat mij niet om de hemel, maar alleen om Hem en Hij zal het wèl met mij maken!