Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met...

Film?

In 1895 werd, in Parijs, de eerste film ontwikkeld en getoond. De film bestaat uit het snel nemen van veel foto’s en die ook snel afdraaien, zodat het net lijkt of de persoon beweegt. In de tijd van de Bijbel bestonden er geen films, net zomin als foto’s. Technisch gezien is de film niets anders dan een serie foto’s. Wie niet principieel tegen foto’s is, zal waarschijnlijk ook niet principieel tegen film zijn.

Tenzij… Ja, wat kan er nu voor een tenzij volgen? Technisch niets, maar als het gaat over het doel waarmee de film wordt gemaakt en getoond, dan rijzen er mogelijk meer bezwaren dan tegen foto’s op zich. Wat blijkt namelijk? Dat films worden gebruikt als middel tot amusement. Hoewel de uitvinders van de film serieuze bedoelingen hadden, zagen anderen heel gauw in dat je de film ook en vooral kon gebruiken tot vermaak.  En daarmee hebben we een belangrijk bijproduct van de film te pakken. Als amusement er niet mee aan de haal was gegaan, was de film voor ons een neutraal iets gebleven. Nu is het bij uitzondering dat iets echt neutraal gebruikt wordt, maar toch is er wel verschil. Neem de boekdrukkunst. Deze kun je goed of slecht gebruiken, maar de boekdrukkunst op zich is neutraal. De film ook wel, maar in de praktijk blijkt dat er bar weinig goede toepassingen van de film worden gemaakt.

De filmindustrie is grotendeels in handen van de wereld, die met Gods geboden geen rekening houdt en zich niet veel aantrekt van fatsoen en andere normen. In de loop van de jaren is het filmgebeuren dan ook een hellend vlak gebleken. Niet alleen gingen filmmakers steeds verder om aan de vraag naar zondig amusement te voldoen, maar ook filmkijkers kregen een steeds ruimer geweten. Wat de eerste keer nog een overtuiging in het geweten geeft: dit is tegen Gods geboden; zal de volgende keren minder en minder waarschuwingssignalen afgeven. Neem nu erotisch getinte beelden. De eerste keer dat je die ziet, weet je wel dat het niet mag, maar als je eraan went, ga je het minder erg vinden. En een volgende generatie gaat op dat spoor verder: wat de generatie van jullie grootouders schokkend of schandelijk vonden, vindt jullie generatie lang niet meer zo schokkend of schandelijk. Film als communicatiemiddel is heel wat anders. En dan denk ik aan een video opname van een bruiloft. Ook kan de film onderwijzend worden gebruikt, om aanschouwelijk te maken en zo een stuk duidelijker te maken, wat anders mondeling uitgelegd moet worden. In de laatste twee gevallen is de film niet op voorhand af te keuren. Verder is er de speelfilm. Het woord ‘film’ op zich zegt nog niets over de inhoud, is het een documentaire of een gespeeld iets. Maar de speelfilm is zo overheersend, dat alleen al het woord ‘film’ doet denken aan de speelfilm. Is daar iets op tegen? Ja, hetzelfde als tegen toneel (en dan in verhevigde mate). Wanneer we tijd van leven krijgen en het woord ‘toneel’ is alfabetisch aan de orde, ga ik daar nader op in. Nu laat ik het erbij met jullie te wijzen op een heel duidelijk boekje hierover van ds. C.J. Meeuse: Schijn bedriegt, Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm.

De documentaire, hoe moeten we daarover denken en mee omgaan? Door omstandigheden heb ik onlangs een documentaire gezien over Staphorst. De filmmaker heeft, zo verzekerde hij mij, niemand laten spelen, alles was opname van reële gebeurtenissen. Verder had hij de bedoeling om het geestelijke klimaat van de dorpsgemeenschap van Staphorst eerlijk weer te geven. Hij was aanwezig bij een gemeenteraadsvergadering, waarbij de SGP-vertegenwoordiger aan het woord kwam en de tegenpartijen. Hij had een gesprek met ds. De Jong en met mensen van de kerk. Alles bij elkaar genomen een tamelijk goede weergave van wat er in Staphorst omgaat en hoe dingen daar toegaan. Toch voel ik me er niet lekker bij. De filmmaker is heel machtig: hij bepaalt wie er te zien is en aan het woord komt. Hij bepaalt waarover het gaat. Hij kan met achtergrondmuziek (die uit geen enkele film meer weg te denken is) de sfeer positief én negatief beïnvloeden. Hij selecteert. En omdat visueel, gecombineerd met geluid, veel sterker is dan auditief (wat je ziet en hoort maakt duidelijk meer indruk en blijft langer hangen, dan wat je alleen maar hoort), daarom is de verantwoordelijkheid van een filmmaker, ook een documentairemaker groot. Zo’n persoon dient godvrezend te zijn…

Wanneer een documentaire eerlijk is (al is dat voor jou en mij als leek buitengewoon moeilijk te bepalen) en niet gaat over die zonden die je tot zondige verlangens prikkelen, is het niet Bijbels te verdedigen om te op voorhand te verbieden. Toch wil ik je deze raad geven: houd je er zover mogelijk van af. Het is niet altijd mogelijk, maar als het wel mogelijk is, zoek het medium film niet. Er dreigen meer gevaren van scènes, manipulaties en sfeermakerijen dan wij ons bewust zijn. Gaat het over iets neutraals zoals het verschepen van een Boeing 747 van Schiphol naar Lelystad (in Aviodrome), OK, maar verder…: wees voorzichtig en waakzaam – wat je alleen kunt zijn in de vreze des HEEREN!