Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met...

eeuwigheid?

Toen mijn catechisanten in Genemuiden eens de ijsbaan verkozen boven de catechisatieles, schreef ik in het kerkblad een stukje onder het kopje Sub specie aeternitatis. Dat betekent: in eeuwigheidslicht. Je kunt een ijsbaan alleen met catechisatieles vergelijken, als je weet in welk licht deze twee dingen staan. Is er geen God, geen eindgericht voor de rechterstoel van Christus, geen eeuwig voortbestaan…, dan valt de vergelijking heel anders uit dan wanneer op deze twee dingen eeuwigheidslicht valt. Heel jouw leven staat in het perspectief van de eeuwigheid. Hoe moet je daar mee omgaan? Je kunt het ontkennen of verdringen, én je kunt er rekening mee houden. Zie je ‘eeuwigheidslicht’ als een bedreiging van je geluk of een inperking van je vrijheid? Dan houd je er rekening mee omdat jij je geweten het zwijgen niet kunt opleggen, en je bent bang voor de eeuwige straf. Dit is niet onterecht, niet slecht, maar beter is het wanneer jij jouw leven op een andere manier in dit eeuwigheidslicht mag zien, namelijk dat je weet: ik ga een nooit-meer-eindigende toekomst met Gód tegemoet; en daar stel ik mij op in, in alles wat ik doe, zeg of denk!

Wat bedoelt de Bijbel met eeuwigheid? Wij kunnen ons niet indenken wat de nimmereindigende eeuwig betekent. In het Oude Testament gaat het bij het woord ‘eeuwig’ niet altijd over zó’n ververwijderde toekomst zonder einde (of over een nooit-begonnen ‘begin’). Soms gaat het over iets dat sinds mensenheugenis of vanaf het begin der wereld zo is, of wat zich tot in onbeperkte toekomst uitstrekt. Twee voorbeelden maken dat duidelijk. We lezen in Deuteronomium 33 vers 15 over eeuwige heuvels. In de kanttekening lezen we: heuvels der eeuwigheid; dat is, die van het begin der wereld geweest zijn.

Het tweede voorbeeld is in Exodus 21 vers 6. God geeft een wet over lijfeigenen / slaven. Die mogen na zes jaren vrij, maar ze hoeven er geen gebruikt van te maken. Wil zo’n slaaf graag bij zijn meester blijven, dan

“zal zijn heer hem tot de goden (=stadsregering) brengen, daarna zal hij hem aan de deur, of aan de post brengen; en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren, en hij zal hem eeuwig dienen.”

De statenvertalers vatten het woord ‘eeuwig’ hier op als zijn hele leven. Zo zijn er vele voorbeelden te vinden. In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘eeuwig’ meestal gebruikt in de zin zoals wij het er gewoonlijk over hebben. Twee voorbeelden maken dit duidelijk.  In Mattheüs 6 vers 13 lezen we:

“Van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.”

Verder in Mattheüs 25 vers 46, het vers waarmee de Heere Jezus de gelijkenis afsluit over de grote Koning op de dag van het gericht, wanneer de volken voor Zijn rechterstoel moeten komen en in twee groepen verdeeld worden. De ene groep krijgt te horen: “…dan zal de Koning zeggen tot degenen aan Zijn rechterhand: komt, gij gezegenden van Mijn Vader, beërft dat Koninkrijk, dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld.” De andere groep: “gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.” Ten slotte volgt dan:

“Dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.”

Zie je nu je leven in het licht van deze en dergelijke uitspraken van de Heere Jezus, dan worden dingen die op het eerste gezicht heel onbelangrijk  zijn, heel belangrijk; en andersom. Belangrijk wordt een beker koud water voor een kind of knecht van God, gegeven om Jezus’ wil. In een boekje las ik:

300.000.000 jaren na nu, wat zal dan het enige zijn dat echt belangrijk is? Is het dan belangrijk hoeveel geld jij had? Is het dan belangrijk welke auto jij reed? Het enige dat belangrijk is, is wie er in de hemel is en wie in de hel. En als het dán het enige is dat belangrijk is, dan moest het ook nú een van onze grootste zorgen zijn. Jezus vertelt ons in Mattheüs 18 vers 11: “De Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, wat verloren was.” Als het voor Jezus van het hoogste belang is om verlorenen te bereiken, moet dat dan ook voor jou niet van groot belang zijn? De eigenlijke vraag is, wat voor ding van betekenis doe jij vandaag dat over meer dan 300.000.000 jaar na nu belangrijk is?

Dan is het bijwonen van catechisatie óf het kiezen voor een ijsbaan…, niet een kleinigheid: wat maakt dat nou uit? Dan is ook het zoeken van een levenspartner en het kiezen van een studie of baan, geen kleinigheid. Kortom, dan ga je totaal anders tegen de dingen aankijken, en dan ga je ook totaal anders met de dingen om.

         O, eeuwigheid, kom ras,

         Och, dat ik bij u was… Zo dichtte eens Willem d’ Orville.