Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Dans?

In de Bijbel lezen we over twee soorten dans: een heilige en een zondige. Zoals met zo heel veel dingen, is het ook met de dans: het goede wordt door de zonde bedorven. Kinderen huppelen en springen (dansen) zonder dat er iets zondigs bij is. Zouden wij in het paradijs geen zonde hebben gedaan en zouden we dus geen zonde hebben gekend, dan konden en zouden wij dansen, alleen op een heilige en God-behagende manier. Dit dansen is er nog steeds, alleen nu niet zonder zondige begeleidende verschijnselen. Denk aan David, wanneer de ark van Gods verbond naar Jeruzalem wordt gebracht. Hij huppelt en danst uit alle macht voor de ark uit. Dit was heilig, God-gewijd dansen. Eeuwen tevoren werd er ook gedanst voor de HEERE. Het is rondom een gouden stierbeeld (Exodus 32 - vergelijk wat Paulus schrijft in I Korinthiërs 10 vers 7: "gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen = dansen"). Dit was een God-niet-behagende dans. Eeuwen later danst de dochter van Herodias op de verjaardag van Herodes - het kost Johannes de Doper het leven! Hoe moet jij omgaan met dans? Huppelen (heel letterlijk of lichamelijk) van zielevreugd, wens ik je van harte toe. Zo blij zijn als de vader van de verloren zoon, mag ik je net zo hartelijk gunnen:

"En zij begonnen vrolijk te zijn" ... "En zijn oudste zoon was in het veld; en toen hij kwam, en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gerei."

Bij het woord 'gerei' lezen we in de kanttekening:

Grieks "Choroon", dat betekent een gerei van lieden, die samen dansen, of zingen, of andere vreugde bedrijven.

Meestal is dansen (zeker in onze tijd) vermengd met ontucht of onkuisheid. Daarom waarschuwen geestelijke leiders, al vanaf eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis, tegen dansen. Het gevaar is immers niet denkbeeldig dat we over de grenzen van zedigheid en fatsoen heengaan. Daarom groeten wij elkaar ook niet meer, zoals Paulus de Christenen oproept, met een heilige kus. (Al is in Oosterse landen het nog wel de gewoonte dat mannen mannen begroeten met een zogenaamde wangkus, niet een kus op de mond.) Dansen heeft onder alle volken en godsdiensten een plaats ingenomen, omdat dansen zo natuurlijk is, én omdat het bij (bijna) alle heidense godsdiensten in verband werd gebracht met de goden. We kunnen op grond van de Heilige Schrift niet zeggen dat alle dansen verkeerd is, maar we kunnen en moeten wel de juiste grenzen aangeven. Van de bekende oudvader Gisbertus Voetius, de Utrechtse professor in de theologie, las ik eens dat dansen alleen is toegestaan aan een man met zijn eigen vrouw. En verder valt dansen onder het laatste (onderstreepte) stukje van de opsomming van antwoord 109. In dit antwoord gaat het over de zonden tegen het zevende gebod (Gij zult niet echtbreken). Er wordt gezegd dat God hier niet alleen het metterdaad breken van de huwelijksband verbiedt en het daadwerkelijk hoereren, maar...

omdat ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, daarom wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan.

Nu volgt een stukje hierover uit de catechismusverklaring van de gereformeerde dominee H. Veldkamp, Zondagskinderen:

"Speel niet met vuur, vooral niet met het vuur van je hartstochten. Speel er niet mee, meisjes, met opzichtige of onzichtbare kleding - het is een tempel, je lichaam, en netzomin als een tempel in bioscoopstijl gebouwd wordt, zal een christenmeisje haar tempellichaam opsmukken met make-up of met ongepaste kleding.

"Al wat de mens daartoe trekken kan..." Denk er toch aan wat je leest en wat je fantasie en je gedachtewereld bezoedelt. Ook je gedachten staan onder de wet en het oordeel des Heeren.

"Al wat de mens daartoe trekken kan..." Ja, als je met de wetenschap dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, toch naar een dansclub kunt gaan, dan moet je toch werkelijk oppassen niet tegen de Heilige Geest te zondigen. "Wie de tempel van God schendt, die zal God schenden." De Catechismus vat het alles samen in: dat alle onkuisheid van God vervloekt is."

Dansen, springen, huppelen, omdat je zo blij bent - omdat je zonden vergeven zijn - omdat je van de hel verlost bent - omdat je een kind van God geworden bent - omdat je mét Jezus in het licht wandelt en geen duistere wolk de Zon bedekt - omdat je gans en al een nieuwe jongen, een nieuw meisje, bent geworden...! Ja, dát dansen, dát springen en dát huppelen wens ik je toe. O, dan mag je verlangen naar de nieuwe aarde, waar alle onzuivere begeerten en bijbedoelingen totaal en voor goed verdwenen zullen zijn. Daar zul je onbekommerd dansen:

                Het vrome volk, in U verheugd,

                 zal huppelen van zielevreugd,

                 daar zij hun wens verkrijgen.