Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Het Nieuwe Testament is vol van het feit dat Jezus Christus gekruisigd is geworden. De Evangeliën spreken er alle vier over. Dat is met de geboorte anders. Johannes zegt geen woord over de geboorte van Jezus, net zomin als Markus. En Mattheüs schrijft er amper iets over. Zo ook de hemelvaart. Mattheüs schrijft niets over de hemelvaart, Markus een vers, Lukas een paar verzen en Johannes weer niets. Maar de kruisiging komt bij alle vier aan de orde. En dat niet als in het voorbijgaan, in een enkele opmerking, maar uitgebreid. En ook de brieven van Paulus verwijzen steeds naar Christus' kruisiging. Dit gebeuren vormt dus een kern van de Nieuwtestamentische boodschap. Daarom dient het ook in de prediking van vandaag een kern te zijn. En natuurlijk dus ook in ons geloofsleven. Als de kruisiging van de Heere Jezus niet in het centrum van je geloof staat, is er iets mis. Dan heb je óf geen waar geloof, óf je bent in ieder geval niet gezond in het geloof. Hoe komt de kruisiging van Christus voor ons in het brandpunt van onze belangstelling te staan? Heel simpel: als wij de betekenis en waarde ervan gaan inzien. Daar wijst nu de Heidelbergse Catechismus op in vraag en antwoord 39, waar staat:

Vraag: Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan dat Hij een andere dood gestorven was?

Antwoord: Ja; want daardoor ben ik zeker dat Hij de vervloe­king die op mij lag, op Zich geladen heeft; omdat de dood des kruises van God vervloekt was.

Kort samengevat: de Catechismus zegt ons dat de kruisiging van Christus in het bijzonder deze waarde heeft, dat daardoor de vloek van ons wordt weggenomen. Als nu iemand deze vloek in zichzelf gewaar wordt, wordt Christus' kruisiging van waarde. Anders niet. Daarom heb ik de vorige keer (in oktober) aan jou gevraagd: 'Voordat ik verder ga uitleggen, eerst een vraag: lig jij ook onder Gods vloek? Dat is: mis jij ook Gods zegen of gunst en liefde? En als je hierop met 'ja' antwoordt, vraag ik: voel je, besef je er iets van, of zeg je het alleen maar? Verder: hoe denk je onder deze vloek vandaan te kunnen komen?'

Over dit punt gaat het nu. Nooit zal de kruisiging van Christus ons iets zeggen, dan wanneer wij onze vloekwaardigheid hebben ingeleefd. Om wille dan van de waardigheid van Christus' kruisiging, overdenken we nu de Bijbelse onderwijzing met betrekking tot de vloek. Wat leert God ons in Zijn Woord?

Hét hoofdstuk van de vloek is Deuteronomium 28. Ik zou graag hebben dat je dat hele hoofdstuk eens rustig, aandachtig en ernstig leest. Daar staat onder andere het volgende in vers 15─20: "... het zal geschieden, indien gij de stem van de HEERE, uw God, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden gebied; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw buik en de vrucht van uw land, de voortteling van uw koeien en de kudden van uw kleinvee. Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. De HEERE zal onder u zenden de vloek, de verstoring en het verderf, in alles waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult; totdat gij verdelgd wordt, en totdat gij snel omkomt, vanwege de boosheid van uw werken, waarmee gij Mij verlaten hebt." En na een lange, lange rij van vervloekingen staat dan nog in vers 45: "En al deze vloeken zullen over u komen en u vervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd wordt; omdat gij de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam zult geweest zijn, om te houden Zijn geboden en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft."

De grootst mogelijke ellende wordt ons in dit hoofdstuk voorgesteld. Allemaal inhoud van Gods vloek over onze zonden. En dus over ons, zolang de zonde ons aankleeft.

Moet je indenken dat alles wat jij ter hand neemt, mislukt.

Je probeert verkering te krijgen - het mislukt!

Je probeert examen te doen - het mislukt!

Je probeert een baan te krijgen - het mislukt!

Je probeert wat dan ook ... - het mislukt!

ALLES MISLUKT.

Je gezondheid lijdt eronder; en er is geen genezing.

Je raakt psychisch aan lager wal; en je kunt er niet uit komen.

Je raakt mentaal uitgeblust; en er is geen herleving van je krachten.

Je raakt financieel alles kwijt; en je kunt het niet meer goed krijgen.

Je wordt helemaal neerslachtig; en er gloort nergens een lichtpuntje.

Je verliest alle sociale contacten; en doffe eenzaamheid blijft er over.

Je goede naam wordt door het slijk gesleurd; en er is geen verweer.

Je raakt door alle ellende aan de drank; en je zakt steeds dieper erin.

 

De vloek!

En het ergste is: God geeft geen antwoord meer ... Hij verlaat je ... Hij trekt Zijn handen van je af ... Hij geeft je over aan verharding en enkel moedeloosheid ...

En nu te geloven dat je dit verdíend hebt?

Dat je niets beter waard bent?

Dat dit je eigen, eigen schuld is?

Is er onder de lezers iemand die zichzelf en zijn / haar levensgang enigszins of misschien wel helemaal herkent in deze omschrijving? En die in het gebed voor de HEERE leert belijden: "Ik ben Uw gramschap dubbel waardig!"? Dan predikt de kruisiging van onze dierbare Heere Jezus Christus, dat zo'n jongen of meisje toch niet in uiterste wanhoop en eeuwige verdoemenis hoeft weg te zinken. Waarom dan niet? Omdat er Eén is geweest, Die al deze vervloekingen op Zijn hoofd, in Zijn ziel, in het diepste van Zijn Wezen heeft voelen neerdalen, heeft voelen branden, én heeft aanvaard. Wie? De Gezegende Zoon van Maria, de Eeuwig Geprezen Zoon van God!

Ja, dan mogen we zelfs zeggen: al moet jij misschien wel heel veel ellende meemaken, zodat je aardse leven helemaal vervloekt lijkt te zijn ...; dan kan het toch zijn dat je de zegen van God ervaart, zelfs op het donkerste stuk van je levensweg! Dat je Gods liefde in je hart voelt en niet Gods toorn, temidden van alle ellende. Dan zijn alle tegenspoeden geen vloek, geen straf. Maar dan verandert God het karakter ervan in een zegen. Dan weet je, wat Paulus in Romeinen 8 vers 28 schrijft, is ook voor mij nú waar: "En wij weten dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk voor degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn."

Dit betekent: omdat Christus in mijn plaats de vloek aan het vloekhout heeft gedragen, zijn ook de somberste en naarste dingen voor mij geen vloek meer, maar een zegen. Daarom mag ik God leren danken ook voor kruis en druk, voor ellende en leed. Dát is de troost van de kruisiging van Jezus Christus.