Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Doodzonde?

Wanneer je het woordenboek raadpleegt, leer je: doodzonde is een zonde die het verlies van de heiligmakende genade ten gevolge heeft, of de geestelijke dood van de ziel. Doodzonde staat tegenover dagelijkse zonde. In de Bijbel komen we het woord 'doodzonde' niet tegen. Wel de omschrijving 'zonde des doods', waarmee wordt bedoeld: zonde of schuld, die ons in zo'n geval doodwaardig maakt. Wanneer is een zonde nu zó dat je er de dood mee verdient? In het maatschappelijke leven van nu kun je die zonde niet bedrijven, want er is geen enkele zonde waar de doodstraf op staat. In de tijd van Mozes was dat anders. Een 'zonde des doods' was hout sprokkelen op de Sabbath. De uitdrukking 'doodzonde' is afkomstig uit de roomse kerk, en de omschrijving die ik uit het woordenboek voor je neerschreef, heeft dan ook betrekking op die roomse opvatting. Een gevolg van deze opvatting is dat de meeste zonden niet zo erg zijn - ze zijn immers geen doodzonde! Letten wij er goed op wat de Heilige Schrift ons leert over het karakter van de zonde, élke zonde, dan komen we tot de verbijsterende conclusie dat er ALLEEN MAAR doodzonden zijn. Om het te zeggen met antwoord 11 van de Heidelbergse Catechismus:

... omdat zonde tegen Gods allerhoogste Majesteit gedaan is, moet ze ook met de hoogste, dat is, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden.

Hoe moet je met doodzonde, met zonde dus, omgaan? Een vreemde vraag, vind je niet? Verstandelijk is het antwoord zo simpel dat de jongste jongen die dit jeugdblad leest, het antwoord wel weet:

     1. je moet álle zonden ontvluchten, ertegen vechten;

     2. je moet álle zonden belijden, om vergeving ervoor vragen.

Toch blijkt het in de praktijk van alle dag niet zo gemakkelijk te zijn. De zonden, allemaal, ontvluchten...?! Hoe doe je dat? Zonden wonen ín ons. Dan moet je jezelf ontlopen. En dat gaat niet. En toch is het waar: alle mogelijke moeite moet ik ervoor doen om mijn zondige neiging te bestrijden en élke zondige verleiding te ontlopen. Verder, belijden en om vergeving vragen... Ook dat valt nog niet zo mee. Punt één: welke zonden deed ik vandaag allemaal? En dan ze alle belijden! Verder, wil ik eigenlijk wel mijn zonden aan God eerlijk vertellen (en aan de mensen - voor zover ik tegen hen heb misdaan)? En verlang ik wel naar vergeving? Maar toch: ja, vanavond al mijn zonden één voor één aan God vertellen en vragen: vergeef mij toch al mijn zonden, die Uw Hoogheid schonden! Doodzonde. De roomse kerk vergist zich in heel de uitdrukking, want ze is onbijbels. En toch, en toch, er is in zekere zin toch een doodzonde. De apostel Johannes schrijft erover (eerste brief, hoofdstuk 5, vers 16):

"Er is een zonde tot de dood."

Welke zonde is dat? De zonde waarvoor geen vergeving is. Van deze zonde moet je mijlenver vandaan blijven. Dat is duidelijk. Dit betekent niet dat andere zonden minder gevaarlijk zijn. Ze zijn niet minder erg - de dood waardig maak jij je er immers door! Ook is elke andere onbeleden en onbestreden zonde net zo geváárlijk. Wil ik een zonde niet schuldbewust belijden aan God? Dan ontvang ik daarvoor ook géén vergeving. Wens ik ene zonde niet te bestrijden, biddend om kracht van Gods Heilige Geest? Dan is om vergeving vragen mij onmogelijk en dan kan ik vergeving ook niet verwachten, wel?

Doodzonde - dagelijkse zonde. Er is verschil tussen de ene zonde en de andere. Niet alsof sommige zonden minder erg zouden zijn, of ons niet helwaardig zouden maken. Maar in kerkelijk en maatschappelijk opzicht is er wél verschil tussen de ene zonde en de andere. Het lijkt me dat dit duidelijk is. Iemand die als belijdend lid onder tucht gezet moet worden, is niet iemand met dagelijkse struikelingen en zwakheden - dan zouden alle leden onder tucht moeten staan. Maar dat is iemand die in een ergerlijke zonde leeft. Ook in geestelijk opzicht is er verschil. Er zijn, zo kunnen we in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 2, lezen: de dagelijkse zonden van zwakheid, terwijl paragraaf 4 ingaat op zware en gruwelijke zonden. Wie als Christen oprecht strijdt tegen de dagelijkse zonden van zwakheid, kan teer met God in het licht wandelen. Wie deze zonden langzamerhand meer en meer de vrije teugel laten en door de duivel en eigen boze lusten worden gebracht tot de genoemde zware en ergerlijke zonden, die...

vertoornen God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening van het geloof, verwonden hun geweten zwaar en verliezen soms voor een tijd het gevoel van de genade.

Blijft het hier bij? Nee:

... totdat voor hen, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg weerkeren, het Vaderlijke aangezicht van God opnieuw verschijnt.

Zonde, klein of groot? Kijk eens naar het Lam van God Dat zó zwaar torste onder de lasten van...? Je weet het: van  ZONDEN.