Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Het tweede gebod

Vr. 143 Laten wij overgaan tot het tweede hoofdstuk. Antw : Gij zult u geen beeld uithouwen, noch enige afbeelding verzinnen van de dingen die of in de hemel boven zijn, of op de aarde beneden, of in de wateren beneden de aarde. Gij zult die niet aanbidden noch vereren.

Vr. 144 Verbiedt het in het algemeen dat er afbeeldingen geschilderd of uitgesneden worden? Antw : Neen, maar het verbiedt hier slechts twee dingen: Dat wij geen beelden maken, hetzij om God af te beelden, hetzij om te aanbidden.

Vr. 145 Waarom is het niet geoorloofd God door een zichtbare beeltenis voor te stellen? Deut. 4 : 15; Hand. 17 : 29; Rom. 1 : 23. Antw : Omdat er tussen Hem, die een eeuwige en niet te omvatten Geest is, en een lichamelijke, verderfelijke en sterfelijke figuur, in het geheel geen gelijkenis is.

Vr. 146 Denkt gij dus dat er aan Zijne Majesteit onrecht gedaan wordt, wanneer Hij op zulk een wijze wordt voorgesteld? Antw : Ja, dat denk ik.  

Vr. 147 Welke soort van aanbidding wordt hier veroordeeld? Antw : Wanneer wij ons tot een beeld of een afbeelding wenden om te aanbidden, werpen wij ons daarvoor neder; met het buigen van de knieën of andere tekenen brengen wij daaraan eer toe, alsof God Zich daar voor ons tegenwoordig stelde.

Vr. 148 Wij moeten het dus niet zó verstaan, dat met deze woorden eenvoudig alle schilderij of beeldhouwwerk veroordeeld wordt; maar ons wordt slechts verboden afbeeldingen te maken tot dit doel, dat wij daarin God hetzij vragen, hetzij vereren; of, wat hetzelfde is, die vereren tot eer van God, of op enige wijze misbruiken tot bijgelovigheid en afgoderij. Antw : Zó is het.

Vr. 149 Nu, tot welk doel zullen wij dit hoofdstuk terugbrengen? Antw : Gelijk Hij Zich in het vorige verklaard heeft dat Hij de Enige is die men moet eren en aanbidden, zo toont Hij nu wat de juiste wijze van aanbidden is, waardoor Hij ons van alle bijgelovigheid en andere verkeerde en vleselijke verzinsels terugroept.

Vr. 150 Laten we verder gaan. Antw : Hij voegt er de strafbepaling bij, dat Hij de Heere onze God is, de sterke, de naijverige, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, tot in het derde en het vierde geslacht van degenen die Hem haten.

Vr. 151 Waarom maakt Hij melding van Zijn kracht? Antw : Daardoor beduidt Hij dat Hij macht genoeg heeft om Zijn eer te handhaven.

Vr. 152 Wat duidt het woord naijverig aan? Antw : Dat Hij geen gelijke of gezel verdragen kan. Want gelijk Hij zich aan ons, naar Zijn oneindige goedheid, gegeven heeft, zo wil Hij dat wij geheel de Zijnen zijn. En dit is de kuisheid van onze zielen, dat wij Hem toegewijd zijn, en geheel aanhangen; gelijk daartegenover gezegd wordtdat zij met echtbreuk bezoedeld worden, wanneer zij van Hem afbuigen tot bijgelovigheid.

Vr. 153 In welke zin wordt hier gezegd dat de zonden der vaderen gewroken worden aan de kinderen? Antw : Om ons te meer schrik in te boezemen, dreigt Hij, dat Hij niet alleen van hen die Hem beledigd hebben straf zal vorderen, maar dat ook hun nakroost vervloekt is.

Vr. 154 Maar stemt dit overeen met de rechtvaardigheid van God, iemand te straffen om de zonde van een ander? Antw : Wanneer wij bedenken hoe de toestand van het mensengeslacht is, is de kwestie opgelost. Want van nature zijn wij allen aan de vervloeking onderworpen, en wij kunnen ons over God niet beklagen, als Hij ons in dit lot laat blijven. Overigens, gelijk Hij Zijn liefde jegens de godvruchtigen betoont door hun nageslacht te zegenen, zo voert Hij Zijn wraak uit tegen de goddelozen, door hun kinderen deze zegen te ontnemen.

Vr. 155 Ga verder. Om ons ook door Zijn beminnelijke welwillendheid te lokken, belooft Hij barmhartigheid te zullen bewijzen jegens allen die Hem liefhebben, en Zijn geboden onderhouden, in duizend geslachten. Bedoelt Hij, dat de onschuld van een vroom man al zijn nakomelingen, hoe goddeloos ook, tot heil zal zijn? Antw : Geenszins; maar op deze wijze, dat Hij Zijn welwillendheid zover uit zal strekken over de gelovigen, dat Hij ter wille van hen Zich ook jegens hun kinderen welwillend betoont, niet alleen door hen voorspoed te geven voor het tegenwoordige leven, maar door ook hun zielen te heiligen, zodat zij tot Zijn kudde gerekend worden.

Vr. 156 Maar het blijkt dat dit niet altijddurend is. Rom. 9. Antw : Dat stem ik toe. Want gelijk Hij Zich deze vrijheid voorbehoudt, dat Hij Zich, wanneer het Hem behaagt, barmhartig betoont jegens de kinderen der goddelozen, zo hecht Hij Zijn genade niet zozeer aan de kinderen der gelovigen vast, dat Hij niet naar Zijn wilsbeschikking uit hen verwerpt die het Hem goeddunkt, maar Hij beschikt dit zó, dat het vaststaat, dat deze belofte niet ijdel noch bedrieglijk is.

Vr. 157 Waarom noemt Hij hier duizend geslachten, doch bij de veroordeling tot straf slechts drie of vier? Ex. 34 : 6; Ps 103 : 8 en 145 : 8. Antw : Om daarmee aan te duiden, dat Hij meer genegen is tot menslievendheid en weldadigheid, dan tot gestrengheid. Gelijk het ook elders betuigd wordt, wanneer Hij zegt dat Hij gaarne vergeeft, doch traag is tot toorn.