Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Buitenkerkelijk Christendom?

Ja, er bestaat Christendom buiten de kerk, namelijk buiten de zichtbare kerkvorm. In de loop der eeuwen zijn er heel wat geweest die de kerk van hun dagen afwezen. Dat was na enkele eeuwen Christendom al zo; dat was in de duizend jaren van de zogenaamde middeleeuwen zo; dat was in de tijd van de Reformatie zo; dat is in de eeuwen daarna al niet veranderd, tot op onze dagen toe. Mensen die niet onchristelijk zijn, maar die wel onkerkelijk zijn.  En zoals er in de kerk zoveel zinnen zijn als dat er hoofden zijn, zo is dat onder de buitenkerkelijken of onkerkelijken of thuislezers ook zo. Er zijn er aan de linkerkant en aan de rechterkant. Sommigen vinden dat de leer er niet toe doet, maar alleen het leven. Anderen vinden dat de leer (bijna) nergens zuiver wordt gepredikt. Beide soorten blijven thuis, of ontmoeten elkaar in huiselijk verband. Ze draaien een prekenbandje van een nog erkende voorganger, meestal reeds gestorven, zoals ds. Paauwe; of ze lezen een boek, preken van de zogeheten oude schrijvers of oudvaders.

Hoe moet je met deze mensen omgaan? Dit buitenkerkelijke Christendom, is dat wel echt? Moet je daar respect voor hebben? Of hebben die mensen misschien zelfs wel gelijk, méér dan de kerk(mensen)? Verondersteld dat ze oprecht zijn, dan nemen de thuislezers in onze kringen (dus de rechterflank) het zeer ernstig. Ze treuren over de droevige toestand van de kerk. Ze zouden maar wat graag naar de zondagse erediensten opgaan in Gods huis, als ze maar konden. Maar volgens hen zijn alle kerkverbanden van hun plaats en zijn predikanten ontrouwe herders, huurlingen, onbekeerd. En hoe kun je daar onder op opgaan? Hoe kun je je kinderen door hen laten dopen? Verondersteld dat ze oprecht zijn ... Ja, want zo goed als er onoprechte kerkgangers zijn, zo zijn er ook onoprechte thuisblijvers. Zij hebben graag een stok om de hond te slaan, zoals we dat met een gezegde uitdrukken. Ze vinden het maar wát gemakkelijk dat de kerkelijke toestand zo vervallen is, want nu zijn zij er tenminste vanaf. Maar de oprechten, de eerlijke God-zoekers of zelfs godvrezenden onder hen? Wel, we moeten onderscheid maken tussen mensen en meningen. Mensen kunnen godzalig zijn, terwijl ze op een bepaald punt er een onbijbelse mening op na houden. Andersom kan ook: mensen kunnen onverzoend op de eeuwigheid aan reizen, terwijl ze een zeer Bijbelse visie op allerlei dingen hebben. Mensen moeten we liefhebben, ook al moeten we hun opvattingen afwijzen. Maar moeten we eigenlijk wel de opvatting van het buitenkerkelijke Christendom afwijzen? En wanneer komt de tijd dat we het mogen of moeten goedkeuren? Anders gevraagd: wanneer mogen / moeten we de kerk verlaten? Twee voorbeelden wil ik geven van een opvatting tegenovergesteld aan die van thuis-lezers. De eerste is Hanna en de tweede is Anna. Hanna leefde in een ontzaglijk donkere tijd, lees maar I Samuël 1 en 2. Maar Hanna kwam in het heiligdom, de kerk; en ze bracht zelfs haar kind Samuël ernaar toe om er te blijven en de HEERE te dienen ... Ik zou van het buitenkerkelijke Christendom wel eens willen weten, hoe ze deze geschiedenis uitleggen. De tweede is Anna, en net tevoren ook Zacharias. God stuurt Zijn engel met een boodschap naar priester Zacharias. De engel moet niet naar zijn woning gaan, maar naar ... de tempel. De slechtste plaats in heel Jeruzalem. En daar mocht ook Anna haar Zaligmaker ontmoeten, samen met Simeon. Was dat 'toevallig'? Was zij 'net op hetzelfde moment' in de tempel, toen Maria en Jozef het Kind Jezus daar brachten? Nee, ze week niet uit de tempel met vasten en bidden. Ze zag wel de gruwelijke misstanden, maar ze bleef er niet om weg. Moeilijk is dat wel, maar toch ...: het heeft ons wel wat te zeggen.

Aan de 'linkerkant' is er ook buitenkerkelijk Christendom bij allerlei groepen en stromingen die zeggen: die buitenkant en die vormen zijn volstrekt onbelangrijk. Het gaat om de binnenkant en het werk van de Heilige Geest in het hart. Je kunt misschien nog wel beter God dienen als je thuis blijft, of als je in een ongedwongen omgeving je vrij kunt uiten, zoals in sommige evangelische kringen wordt gepropageerd. Het lijkt heel waar en Bijbels en geestelijk te zijn. Maar is het dat ook? Hoe waardeert God de vorm? Nee, ze is het wezen niet; ze maakt niet zalig. Maar is ze daarom onbelangrijk? Kunnen we er buiten in de loop der geslachten? Het antwoord moet luiden: nee. Al gauw verwordt zo'n 'vrije groep' tot allerlei losbandigheid of ongebondenheid en wildgroei. Hoe komt dat? Omdat God ons zo heeft geschapen dat we structuur nodig hebben. Dat is niet alleen maatschappelijk, maar ook kerkelijk; niet alleen voor de tijdelijke dingen (overheid), maar ook voor de eeuwige dingen (prediking / sacramentsbediening). De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs gaat daar breed op in. God is een God van orde en niet van wanorde. Daarom, al gaat het in de kerk nóg zo slecht, blijf biddend en schuldbelijdend op je post, en steek de handen uit de mouwen. Ja, ook dat: doe je best om de kerk te reformeren, te hervormen. Naar Zijn gewoonte ging Jezus op de Sabbath naar de synagoge ... En Hij kreeg er echt geen geestelijk onderwijs! Maar Hij wist: dit is de wil van mijn Vader; en Hij zegent trouw-zijn.