Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Dromen?

"Dromen zijn bedrog", zo zegt men. Is dat zo?  Dat ligt er maar aan, wat je droomt. Soms houdt een droom niets in. Maar stel: je droomt dat je miljonair bent, enzovoorts. Dan zal dat wel niet in werkelijkheid gebeuren. Je waande je rijk, je bedroog jezelf. Het is niet waar. Toch is ook zo'n droom niet alleen bedrog, maar ook een openbaring. In zo'n droom komt jouw onderbewuste of onbewuste wensleven aan de oppervlakte. Dromen komen immers uit je gedachten voort. Wat je graag zou willen, al is er in de verste verten geen kans op dat het ooit zal gebeuren, gebeurt in je droom: jouw wens vertaalt zich in een droom. Naar die taal moet je leren luisteren, en je nog al eens schamen. Wanneer namelijk haat en nijd, eerzucht en wellust, zich in je dromen vertolken... Maar ook kunnen liefde en geluk en zelfs godsvrucht zich in droombeelden vertolken.

Een droom kan ook een waarschuwing van God inhouden. Je hoort, om een voorbeeld te geven, een preek over vraag en antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus: de wederkomst van Christus ten oordeel. De nacht daarop droom je dat de Jongste Dag is aangebroken. Jij staat bij de 'bokken', niet bij de 'schapen'. Je wordt badend in het zweet wakker... Gelukkig, het was maar een droom? Dromen zijn - in dit geval gelukkig - maar bedrog? Nee, het was een stem van God. Je krijgt een extra nodiging. Gooi deze "persoonlijk thuisbezorgde brief" niet in de "kachel". Maar droom jij dat Jan of Christine iets moeten gaan doen? Ga dan niet de volgende dag naar ze toe om ze te vertellen dat ze dat of dat moeten gaan doen, WANT God heeft het jou in je droom geopenbaard... In alle gevallen moet je met je dromen terug naar de Bijbel. Staat het in de Bijbel, of is het uit je eigen wensleven voortgekomen. Leer jezelf kennen mede door je droomwereld, en laat je droom je brengen tot gebed. Stel, je droomt dat je gelukkig zult trouwen. Dat schijnt, al is het onbewust, je wens te zijn. Leg deze wens of droom voor de Heere neer en vraag Hem om zo jouw weg te leiden - als het Zijn wil is, als het tot Zijn eer is. Ander voorbeeld: je droomt over de reis van volgende week, dat je een vreselijk ongeluk meemaakt. Waarom mag je niet - door je droom als het ware aangespoord - te meer vragen om Gods veilige geleide? Werkelijk, dromen zijn niet zomaar bedrog. Dromen zeggen heel wat, leren ons heel wat en kunnen ook heel nuttig worden gebruikt. Ondertussen kun je ook op een heel andere manier dromen. Je droomt bij klaarlichte dag. Nee, ik heb het niet over een visioen, maar over "je inbeelden dat je een kind van God bent, en het is niet zo." Ik denk aan een opmerking van de profeet Jesaja, hoofdstuk 29 vers 8:

"Het zal zijn, zoals wanneer een hongerige droomt, en zie, hij eet; maar wanneer hij ontwaakt, is zijn ziel leeg. Of, zoals wanneer een dorstige droomt, en zie, hij drinkt; maar wanneer hij ontwaakt, zie, hij is nog mat, en zijn ziel is begerig."

Zo kun je denken dat je geestelijk rijk en verrijkt bent en aan geen ding gebrek hebt, maar..., dat je ondertussen nog even arm en ellendig bent. Of zelfs: alleen maar armer en ellendiger, naarmate jij je rijker en gelukkiger waande. Is niet heel ons leven als een droom? En is het wakker worden niet wanneer we aan de andere kant van de dood onze ogen opendoen - met de rijke man in de pijn, of met de gelukzalige bedelaar Lazarus in het paradijs? Denk aan wat we lezen in Psalm 39 vers 7:

"Immers wandelt de mens in een beeld."

Daarom waarschuw ik je: droom niet voort, met jezelf te beloven dat je nog tijd genoeg hebt om de Heere Jezus te zoeken en dat het allemaal zo'n vaart niet loopt, en dat God toch barmhartig is, en dat je je toch niet VANDAAG hoeft te bekeren... Allemaal dromen, dagdromerij - bedrog. Kon ik je wakker schudden! Kon ik je uit je droomgeluk vandaan halen! John Warburton schrijft dat hij eens op het alleronverwachtst in Portsmouth preekt. Onder zijn gehoor zit die avond een vrouw die al lange tijd in uiterste ellende loopt vanwege haar zondeschuld. Zij heeft in een droom een man naar zich toe zien komen die haar zegt dat ze verlost zal worden. Als ze dominee Warburton de preekstoel op ziet komen, herkent ze meteen de man van de droom. En die avond gebeurt het wonder: God verlost haar ziel van zonde en stelt haar in de ruimte. God gebruikte in Bijbeltijden dromen om Zich te openbaren. Gewoonlijk nu niet meer. Maar Hij kan het nog steeds doen. Alleen, vergeet dan niet Jesaja 8 vers 20:

            ''Tot de Wet en tot de Getuigenis...''