Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Censuur?

Censuur is tucht. Het woord komt van het Latijnse woord 'censura'; en betekent: beoordeling. De kerk heeft het recht en de plicht om een oordeel te vellen over haar leden. Dat oordeel of die beoordeling moet gebeuren door de ambtsdragers, in het bijzonder door de ouderlingen. Niet door één ouderling, maar door de vergadering van de ouderlingen. Waarover gaat censuur? Over twee dingen: leer en leven. Dat is: hoe de leden van de gemeente zich gedragen, dus de levenspraktijk; en wat zij als waar belijden of als onwaar verwerpen.

     Twee voorbeelden:

(1) Mag iemand lid zijn van de gemeente die - al is op het levensgedrag van de persoon in kwestie niets aan te merken - zegt dat Mohammed de eigenlijke profeet van God is?

(2) Mag iemand aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten, die wel zeer rechtzinnig is in de leer, maar ondertussen regelmatig fraudeert?

Alle lezers zullen op deze twee vragen hetzelfde antwoord geven: nee, zo iemand kan geen lidmaat van de gemeente blijven, zo iemand kan niet aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten. Welnu, dat is censuur. De kerk, de kerkmensen in het algemeen, de leden van een gemeente in het bijzonder, en vooral de kerkenraad of de ouderlingen vormen een oordeel over de leer en over het leven en komen tot de conclusie: er zijn op grond van de Bijbel grenzen die het lidmaatschap van een gemeente bepalen. Wie die grenzen overschrijdt, kan niet meer 'zomaar', 'gewoon' lidmaat van de kerk zijn.

Hoe moet jij nu omgaan met censuur? Deze vraag is in de eerste plaats belangrijk voor de ambtsdragers, de ouderlingen en de predikanten. Maar - al zullen er sommigen onder de lezers zijn - voor die mensen is dit blad niet in eerste instantie bedoeld. Ik zal de vraag nu dus toespitsen op de jongere, al dan niet belijdend lidmaat van een gemeente.  Als je belijdenis hebt gedaan, heb je vrijwillig voor heel de gemeente verklaard - en daar was God bij! -, dat je je onder het opzicht en de tucht van de ouderlingen zult stellen. Dat is: je hebt twee dingen aan de gemeente gevraagd. (1) Wilt u allemaal mij helpen dat ik niet zal afwijken van het rechte spoor van Gods Woord?! (2) Wilt u allemaal mij weer terecht wijzen en terecht brengen, wanneerik (ongemerkt) toch van het spoor der Waarheid ben afgeweken?! In het laatste geval moet de kerkenraad beginnen met tucht uit te oefenen. Dit houdt in dat er een ouderling bij je op bezoek komt om je erop aan te spreken. Luister je en keer jij je weer tot het spoor van Gods Woord in leer en leven, dan is hiermee de censuur afgelopen, omdat ze aan haar doel heeft beantwoord. Luister jij niet - maar dat moet je wél doen!! -, dan moet de kerkenraad verder gaan met de tucht, met het trekken van jou, afgedwaald, onwillig schaap van de kudde. De bedoeling is uiteindelijk om jou los te trekken uit de klauwen van zonde, wereld en duivel en je te brengen bij de Heere Jezus. Ben je geen belijdend lidmaat, dan nog moet je je onderwerpen aan de vermaningen van Gods knechten, de ambtsdragers van de gemeente. Dus ook dan geldt dat je op dezelfde manier moet omgaan met censuur, namelijk door ernaar te horen, eraan te gehoorzamen!

Nu de andere kant van censuur. Wanneer het niet jou betreft, maar iemand anders. Twee voorbeelden:

(1) Alleen jij weet van iemand dat hij zo over Mohammed denkt, als in het voorbeeld op de vorige bladzijde; of: alleen jij weet van iemand dat hij regelmatig fraude pleegt. Wat moet jij dan doen? Zo iemand gaat trouw aan het Avondmaal, maar ondertussen ... hoort hij onder censuur te worden gesteld. De weg is: eerst met de persoon in kwestie erover praten (moeilijk, hoor!); als hij luistert en zich bekeert, is daarmee de zaak afgedaan. In geen geval praat je erover met een ander. Luistert de persoon niet, dan vertel je het aan een wijze man in de gemeente en neem je die mee om met de persoon in kwestie te praten. Luistert hij, dan is het daarmee goed en af! Luistert hij niet, dan ga je met de informatie die je hebt, naar de kerkenraad, de ouderlingen, die vervolgens maatregelen moet nemen.

(2) Als iemand uit jouw kennissenkring of van jouw vrienden onder censuur staat, hoe moet je dan daarmee omgaan? In de praktijk komt het bijna niet voor, maar toch is het niet onmogelijk. Daarom zegt de Bijbel er iets over. Dan moet je zo iemand - al is hij je beste vriend - beschouwen als een HEIDEN of als een TOLLENAAR. Dat zegt de Heere Jezus Zelf, lees maar in Mattheüs 18 vers 17. Moet je die persoon dan haten? Natuurlijk niet! Mag je hem niet meer hartelijk liefhebben? Moet je niet meer voor hem bidden? Natuurlijk wel! Voor heidenen moet je juist extra veel bidden, en voor een persoon die door de kerk helaas onder censuur moest worden gesteld, moet je ook extra bidden. Maar, wat mag je niet? Je mag hem niet behandelen als een medegelovige, als een broeder in Christus. Je mag geen vertrouwelijke omgang met hem meer hebben, zoals vroeger. Tenzij hij zich van zijn dwaling bekeert. Dan wordt het weer als vroeger, dan wordt hij door de kerk en door jou aanvaard als een geliefde in de Heere Christus.