Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

We zijn bezig met vraag en antwoord 36 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat over de maagdelijke geboorte. De Catechismus heeft hierover iets gezegd in antwoord 35. En nu gaat het om de nuttigheid van Christus' geboorte uit de maagd Maria. Dus: wat hebben wij eraan? Antwoord 36 luidt dan:

Dat Hij onze Middelaar is, en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin in ontvangen en geboren ben, voor Gods Aangezicht bedekt.

Het gaat over de bedekking van mijn zonde. Wat is zonde? De Catechismus zegt: ik ben in zonde ontvangen en geboren. De ontvangenis, negen maanden voor de geboorte, ook wel de conceptie genoemd, is niet zonder zonde. En de geboorte is ook niet zonder zonde. Niet dat de huwelijksgemeenschap, waaruit een kind geboren wordt, op zichzelf genomen zondig is. Maar omdat God aan ons allen de zondeval van Adam toerekent. David belijdt het in Psalm 51 vers 7 als volgt:"Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen." Dus het is met ons geheel en al verkeerd. We zijn niet alleen zondig door onze daden, gedachten en woorden, maar we zijn ook zondig in onze natuur. Vanaf onze geboorte, ja: van voor onze geboorte, zijn we voor God verdoemelijk. Dit is heel verdrietig. De meeste mensen (ook in de kerk) willen dit niet weten. Ze ontkennen het glashard, of ze verdringen het uit hun gedachten en doen net alsof het niet waar is. Maar de kerk van de reformatie belijdt het. Het is in de Catechismus ook al eerder aan de orde geweest (vraag en antwoord 7 en 8), en nu staat het er weer: ik ben in zonde ontvangen en geboren. Erg belangrijk is dat wij, ook als jongeren, dit recht gaan verstaan en beleven. Als we dit vreselijke feit overslaan en deze Bijbelse waarheid ontkennen, dan heeft ook de maagdelijke geboorte van Christus weinig betekenis voor ons. Maar als we de erfzonde inleven, wordt de geboorte van Christus uit de maagd Maria ons een heerlijk Evangelie. Dat blijkt wel, als we zien wat de Catechismus hierover zegt. Ursinus en Olevianus schrijven in hun leerboekje voor de jeugd van Heidelberg, de Paltz: deze zonde is nu bedekt door Christus' onschuld en volkomen heiligheid. Wat betekent de uitdrukking `bedekt'? Sommigen predikanten maken onderscheid tussen `bedekte schuld' en `vergeven schuld'. Als de schuld bedekt is, lijkt het wel op vergeving, maar het is nog geen vergeving. Pas als de schuld vergeven is, is het goed. De Heidelbergse Catechismus leert het ons anders. De Bijbel ook. Kijk maar naar de volgende verzen:

Psalm 32 vers 1: "Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is."

Psalm 85 vers 3: "De misdaad van Uw volk hebt Gij weggenomen; Gij hebt al hun zonden bedekt."

Hier wordt in de beide verzen tweemaal hetzelfde gezegd. De eerste keer met het woord `vergeven'/ `weggenomen', de twee keer met het woord `bedekt'. De zonde die vergeven is, is bedekt. En de zonde die bedekt is, is vergeven. Wat is de gedachte achter de uitdrukking: bedekt? Dat God die zonde niet meer ziet. De alwetende God met Zijn al-ziende ogen, ziet de zonde van mij niet meer. Waarom niet? Omdat Christus' onschuld of zondeloosheid mijn zonde heeft bedekt. Christus Zelf staat er tussen, namelijk tussen Gods al-ziende ogen en mijn zondeschuld. En nu ziet God geen zonde meer in Zijn volk. Dat betekent: God heeft ze vergeven. Let goed op: er staat niet dat de zonde ook voor ons bedekt is. Gods kinderen zien hun erfzonde nog maar al te dikwijls, en ook nog maar al te goed. Maar voor Góds Aangezicht is mijn zonde wel bedekt. God ziet ze niet meer, al zie ik ze nog heel vaak, heel scherp.

Salomo waarschuwt ervoor om zelf onze ongerechtigheden te bedekken. Dat houdt in: voor ons bewustzijn en ons geheugen. Dan denken we dat we onze zonden ook voor God kunnen bedekken, maar dat is echt een vergissing. We kunnen onze zonden nooit voor de hart-doorzoekende ogen van God bedekken. Maar zijn onze zonden bedekt door het dierbaar bloed van Christus ..., dan is het goed. Het Hebreeuwse woord voor `verzoenen' heeft volgens het woordenboek deze betekenissen: bedekken, reinigen, zuiveren, goedmaken, verzoening doen, verzoenen, bestrijken, bekleden, verven, boeten. Christus neemt dus de plaats in voor ... Ja, voor wie? Een moeilijke vraag. In het algemeen kunnen we erop antwoorden: voor de gelovigen. We kunnen ook heel persoonlijk zeggen: voor jou, als jij je vertrouwen op Christus stelt. Maar ik wil het nu eens anders stellen. En dan begin ik met een vraag. Niet de vraag: zou Christus in Zijn ontvangenis van de Heilige Geest en Zijn geboorte uit de maagd Maria wel jouw plaats in hebben wíllen nemen? Maar ik stel de vraag: zou Christus in Zijn ontvangenis van de Heilige Geest en Zijn geboorte uit de maagd Maria wel jouw plaats in hebben móeten nemen? Ben jij vast ervan overtuigd dat jouw ontvangenis en geboorte is, zoals David dat beschrijft in Psalm 51 vers 7 (wat ik hiervoor al heb aangehaald)? Hoe sta jij tegenover de erfzonde? Als de Bijbel waar is, dan is het zo: God beschuldigt jou van de zonde van Adam. Hij zet de schuld van Adam op jouw rekening. Jij wordt aansprakelijk gesteld voor de zonde van Adam in het paradijs. Heb je er wel eens over nagedacht? Ben je er misschien helemaal mee oneens en word je er boos over? Voel jij je misschien verongelijkt? Denk je (en zeg je misschien ook wel hardop): `Dat is dan niet eerlijk! God is niet rechtvaardig als Hij de zonde van Adam aan mij toerekent!'? Of ...

Of is het bij jou al anders geworden? Heb jij de zondeval al leren mijnen? Dat is: heb jij al leren zeggen, uit de grond van je hart: `De zonde van Adam, toen hij de verboden vrucht at in de hof van Eden, is míjn zonde. Ik heb het gedaan. Ik ben Adam.'? Als je dit eerlijk mag belijden, met verdriet en schuldverslagenheid, dán krijg je het pas eerlijk nodig wat antwoord 36 als Evangelie verkondigt. Dan pas is er op een eerlijke manier plaats in je hart voor de maagdelijke geboorte van Jezus Christus uit Maria. Dan pas heb jij Christus' onschuld en volkomen heiligheid nodig; en dan pas kun je deze ook echt waarderen. Dan pas kun je voor dit godsgeschenk de Heere loven en danken, aanbidden en prijzen. Dus, als je de vraag stelt: zou Christus' geboorte ook voor mijn erfzonde verzoening bewerken? Dan moet je de vraag maar eens voor Gods Aangezicht overdenken: vind ik het eigenlijk wel nodig dat Christus dit voor mij doet? Of vind ik dat heel de leer van de erfzonde oneerlijk is?