Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Bijbelvertalingen?

God heeft als straf op de hoogmoed van Babels torenbouwers de taal van het menselijk geslacht verward. Dus verstaan de verschillende volken en stammen elkaar niet meer. Daarom is het nodig dat een boek, geschreven in de ene taal, vertaald wordt in een andere taal, als tenminste mensen van die andere taal het willen of moeten lezen. Dat geldt wel in het bijzonder van de Bijbel. God heeft Zich geopenbaard in de taal van het kleine volk Israël: het Hebreeuws. Later heeft Hij het Nieuwe Testament laten schrijven in een wereldtaal: het Grieks. Maar al was het Hebreeuws een heilige taal, namelijk door God apart gebruikt om Zichzelf en de weg der zaligheid te openbaren, en al was Grieks toendertijd een wereldtaal, tegenwoordig spreekt niemand meer die talen. En daarom moet de Bijbel, wil ze door de wereldbevolking worden gelezen, worden vertaald! De eerste Bijbelvertaling is de Griekse vertaling van het (Hebreeuwse) Oude Testament. Later, toen het Grieks als spreektaal meer en meer in onbruik raakte, en de mensen Latijn spraken en schreven, werd de hele Bijbel, Oude Testament en Nieuwe Testament, in het Latijn vertaald. In de tijd van de kerkhervorming werd de Bijbel in de landstalen vertaald; in het Duits, in het Engels, en in het Nederlands. Als jij goed Hebreeuws en Grieks kunt, hoef je geen vertaling te gebruiken. Maar als je die talen niet machtig bent, zal jij je moeten behelpen met een vertaling. Ik schrijf: je moeten behelpen ... Waarom schrijf ik zo negatief? Om de eenvoudige reden dat elke vertaling (niet alleen van de Bijbel, maar ook van alle andere boeken) per definitie een verminking of verdraaiing inhoudt. Al is de vertaler nóg zo goed in de gevende taal (Hebreeuws en Grieks); en al is hij tevens uitmuntend vaardig in de ontvangende taal (het Nederlands), dan nog is een vertaling nooit van hetzelfde gehalte als de oorspronkelijke openbaring. In elke vertaling wordt de grondtekst 'geweld aangedaan'. Daarom is het heel belangrijk dat jij de BESTE vertaling neemt, de meest betrouwbare. In Nederland is er maar één vertaling door de Vaderlandse kerk gemaakt en die vertaling is meteen ook de meest betrouwbare. Het is, zoals je al wel weet, de statenvertaling. Deze is ontstaan in de zeventiende eeuw. De Dordtse Synode heeft de opdracht tot deze vertaling gegeven, en de Generale Staten van Nederland hebben er de kosten van gedragen. Daarom is de statenvertaling met recht een  NATIONALE VERTALING te noemen. Deze vertaling is zó goed, dat er maar één bezwaar aan kleeft, en dat is de verouderde taal. Bijna vier eeuwen is het immers geleden dat deze vertaling tot stand kwam. En in de loop van die vier eeuwen is de taal best wel wat veranderd. Allerlei woorden, zoals 'wijf' zijn veranderd. Wie zich aan de verouderde taal stoot, kan bijna geen vers in de statenbijbel lezen of hij wordt geïrriteerd. Maar dat ligt natuurlijk niet aan de statenbijbel. Dat ligt dan uitsluitend aan hem zelf. Er zijn in de loop der eeuwen ook andere vertalingen verschenen, zoals de 'Nieuwe Vertaling', de 'Groot Nieuws Vertaling', en 'Het Boek'. Deze vertalingen hebben voordelen en nadelen. Een groot voordeel is dat ze in hun taalgebruik min of meer aansluiten bij tegenwoordig. Maar de nadelen zijn groter, namelijk: de grondslag van deze nieuwe vertalingen is fout. Dat geldt ook van de nieuwste Bijbelvertaling, dit jaar uitgekomen, bedoeld om een oecumenische vertaling voor heel het volk te zijn: rooms en protestants. Wat is er dan verkeerd aan de grondslag? Een gedetailleerd antwoord zou te technisch zijn; het komt hierop neer: de grondtekst van de statenvertaling is een andere dan van de nieuwe vertalingen; én het vertaal-principe van de laatste eeuw bindt minder nauwgezet aan de grondtekst dan in de tijd van de zogenaamde 'Oude Vertaling'. Nee, het oude is niet altijd beter, maar in dit geval (helaas!) wel. Het is zeer wenselijk dat er een nieuwe, moderne vertaling komt, aansluitend bij de taal en stijl van tegenwoordig, die gebruik maakt van dezelfde grondtekst als de statenvertalers en die ook uitgaat van dezelfde vertaalprincipes. Zo'n vertaling is mogelijk. Bekwame mannen zijn beschikbaar, maar het hele punt is erg gevoelig. En daarom bewerkt het in de praktijk helaas meer verdeeldheid dan eenheid. Hoe moet je nu met Bijbelvertalingen omgaan? Neem de meest betrouwbare, al is de taal wat verouderd. Gebruik de kanttekeningen om beter te begrijpen wat er wordt bedoeld - die worden dit jaar opnieuw uitgegeven in zeer handzaam formaat! Zo kun je God Nederlands horen spreken ...

Iedereen die ook Engels of Duits of Frans of Spaans kan, zou ik willen aanraden om naast de Nederlandse vertaling een buitenlandse te gebruiken. Dat kan erg verduidelijken. Je krijgt beter zicht op de eigenlijke bedoeling. Het scherpt je geest. In het Duits is er de Lutherbijbel, in het Engels de King James Version of Authorised Version, in het Frans is er de 'Louis Segond' vertaling, en in het Spaans de vertaling van 1569, de Casiodoro de Reina - Valera.

'Beresjiet bara elohim eth-hasjamaiem we-eth ha-arets' = 'En archei epoièsen ho Theos ton oeranon kai ten gen' = 'In principio creavit Deus caelum et terram' = 'In the beginning God created the heaven and the earth' = 'Am Anfang schuf GOtt Himmel und Erde' = 'En el principio creó Dios los cielos y la tierra' = 'In den beginne schiep God de hemel en de aarde'.