Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

De Catechismus geeft een antwoord op de vraag wat de uitdrukking `ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria' betekent. Vraag en antwoord 35 luidt:

Vraag: Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria?

Antwoord: Dat de eeuwige Zoon van God, - Die waarachtig en eeuwig God is en blijft - ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft; opdat Hij ook het ware zaad Davids zij, Zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde.

En het eerste wat opvalt, is dat het Kindje van Bethlehem in antwoord 35 genoemd wordt:

                  De eeuwige Zoon van God.

Als wij nadenken over de geboorte van Gods Zoon in menselijk vlees, dan gaat het over de eeuwige Zoon van God. Daarom heeft `kerst' niets te maken met romantiek, maar alles met het ontzagwekkende van God. Daarom zegt Jezus Zelf tot Nicodemus (Johannes 3 vers 16):

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven heeft."

Heb jij je er wel eens over verwonderd dat de eeuwige Zoon van God mens geworden is? Erg hè, dat wij zo gewend zijn aan de boodschap van `kerst'! Vreselijk, vind je niet, dat wij het heel gewoon vinden dat de eeuwige Zoon van God, de Schepper van hemel en aarde, een klein Kindje moest worden! In vraag en antwoord 16 hebben we er al over nagedacht, waarom dit moest gebeuren. Daarom gaat de Catechismus er nu niet op in, maar als je er nog 's over nadenkt, dan krijg je een groot verdriet in je hart: Gods Zoon moest mens worden, omdat ik God wilde worden. Maar ik wens je toe dat er dan ook een grote blijdschap in je hart mag komen, als je opnieuw erover nadenkt, dat Gods Zoon mens wílde worden. En voor wie kwam Hij? Dat vertelt een engel aan de herders:

"Ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal." Wat denk je: ook voor jou?

De Catechismus zegt verder dat Hij `ware menselijke natuur' heeft aangenomen. Wij zouden denken dat het genoeg was, wanneer er stond, dat Hij gewoon de menselijke natuur heeft aangenomen. Het woordje `ware' is er bij geplaatst, omdat eeuwenlang in de kerk een dwaalleer heeft geheerst, welke zei: Christus léék wel een echt mens, maar hij wás het niet. Deze dwaling heet het docetisme. Dit moeilijke woord komt van een Grieks woord dat `schijn' betekent. Christus schijnt net echt mens, maar het is niet echt, het is schijn. Tegen dit docetisme waarschuwt de apostel Johannes al heel indringend in zijn eerste algemene zendbrief. En in de dagen van de kerkhervorming - toen de Catechismus werd opgesteld - deed deze dwaling weer opgeld onder de wederdopers. Waarom zeiden de wederdopers dit dan? Omdat ze dachten dat Jezus niet zondeloos kon zijn gebleven, wanneer Hij werkelijk mens was geworden. Dan zou Hij volgens hun gedachte iets van Maria's onreinheid hebben meegekregen en dus Zelf ook onrein, bezoedeld, zondig zijn geweest. In onze tijd zijn er weinig mensen in de kerk meer die de mensheid van Jezus ontkennen. Maar veel meer zijn er die Zijn Godheid ontkennen. Antwoord 35 zegt nu beide: Hij was en bleef God en Hij werd mens. Deze twee naturen zijn van het allergrootste belang voor onze zaligheid. Als Hij niet waarlijk God was geweest (en heel Zijn aardse leven en daarna ook was gebleven) dan zou Zijn verlossingswerk niet van Goddelijke kracht en waarde zijn en dan zou Hij niet één met God de Vader zijn. Dan zou Jezus Christus ons niet terug kunnen brengen tot en niet verenigen met God. Wie de Godheid van Jezus Christus ontkent, is uit de duivel. Maar ook aan andere kant: als Hij niet echt mens zou zijn, zou Hij niet in onze plaats kunnen staan en niet in onze plaats de zonde en de straf kunnen dragen. Dan zou Zijn heerlijk werk aan het kruis van Golgotha geen enkel mens nut doen. Trouwens dan heeft Jezus nooit werkelijk Zijn bloed gestort. Dan was het Avondmaal ook leeg; want daar zegt Hij over het brood dat het Zijn lichaam is / afbeeldt en dat de wijn Zijn bloed afbeeldt. Maar als Hij geen lichaam en bloed heeft, is zo'n uitspraak volstrekt inhoudsloos. Daarom belijden wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, zoals in de Twaalf Artikelen staat, dat onze Heiland waar God is en blijft, en dat Hij toch ook ware menselijke natuur uit de maagd Maria heeft aangenomen. En in deze hoedanigheid is het woord van Petrus waar in zijn eerste brief, het tweede hoofdstuk, het zevende vers:

"U dan die gelooft, is Hij dierbaar."

Dat betekent: Christus is voor het oog des geloofs zo waardevol en betekenisvol, juist omdat Hij God en mens in één Persoon is, waar antwoord 35 duidelijk belijdenis van aflegt. Dit belijden wij niet omdat wij het begrijpen, maar omdat de Schrift het ons leert. Ten slotte een vraag: heb jij zó'n Middelaar en Zaligmaker nodig, Die tegelijk waarlijk God is en die toch in alles aan jou gelijk is geworden (behalve dan de zonde)? De engel verkondigt nu precies zó'n Heiland: ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria: God en mens!