Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Waar jij mee zit?

“Ik weet dat het mijn eigen schuld is als ik onbekeerd ben, maar hoe kom ik nou werkelijk aan echte en blijvende beke­ring?”

`Blijvende bekering' bestaat niet. Elke dag moeten we ons op­nieuw tot God bekeren. Het is een veel voorkomend misverstand te menen, dat bekering iets is, wat je kunt krijgen en wat je vervolgens hebt. Omdat mensen de bekering zich zo voorstel­len, wachten ze eindeloos op iets, wat ze zo nooit krijgen zullen. De Heilige Schrift is onze enige norm/maat­staf, als het gaat over de vraag `wat is nu eigenlijk bekering en hoe kom ik eraan?' In de Bijbel vinden we vele malen de oproep: bekeert u! Ner­gens vinden we de uit­drukking: ik ben nog onbe­keerd. Als we onbe­keerd zijn, betekent dat, dat we ons nog niet tot God hebben gewend, maar dat we nog steeds bezig zijn ons van hem af te wen­den. Anders gezegd: je kunt de echte bekering ontvangen door je nu metterdaad tot God te bekeren. Ga met al je zon­den tot de Heere en smeek Hem om Zijn genade. En als je Hem smeekt om Zijn heerlijke genade, wantrouw Hem dan niet. Hij is werkelijk bij mach­te jou te geven, wat je nodig hebt en wat je nu van Hem smeekt. Verder is Hij ook zeer gewillig om jou Zijn ge­nade te ge­ven. Je kunt ervan op aan, dat Hij je ge­bed zal verhoren, wan­neer je je aan Hem overgeeft. Denk je dat ik het te ruim of te gemakke­lijk stel? Lees dan eens Jezus' eigen woord in Marcus 11 vers 24.

Is bekering dan een werk van de mens? Is ze niet een gave van God? Ja. Op beide vra­gen ant­woordt de Bijbel met `ja'. Het is enerzijds een gave van God, 100%. En het is anderzijds ook een werk van de mens, 100%.

Hoe zit dit dan? God zegt in II Koningen 23 vers 25 Zelf, dat koning Josia zich tot God be­keerd had. Jezus zegt in Matthe­us 11 vers 21, dat Tyrus en Sidon zich bekeerd zouden hebben, als zij de wonderen hadden gezien, die Jezus deed. En in Mattheüs 12 vers 41 zegt Hij, dat de man­nen van Ninevé zich bekeerd hebben.

Je kunt de echte bekering krijgen, door je nu tot God te wenden, door je nu aan Zijn voeten te leggen, door nu je zonden te belijden, door je nu daadwerkelijk te bekeren. De HEERE zegt in Zijn Woord, dat mensen zich hebben bekeerd. Verder zegt Hij, dat wij mensen ons moeten bekeren. En ook zegt Hij, dat we Hem mo­gen vragen om deze bekering. Als jij je hebt ingespannen om je te bekeren en je hebt er eerlijk je best voor gedaan om alle zonden uit je leven weg te doen ... en je hebt er op deze manier steeds duidelijker zicht op gekregen, dat het jou niet lukt om je hart erin mee te krijgen; dàn is het moment aangebroken om de Heere te vragen om bekering. Niet om een blijvende bekering, maar om een dagelijks terugkerende bekering. Zo eindigt de profeet Jeremia zijn Klaagliederen: "HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn."

En deze wonderlijke gave van de waarachtige bekering schenkt God uit louter genade aan een ieder, die Hem daar om vraagt. Dat belooft de Heere Jezus in Lucas 11 vers 13. Lees maar na en twijfel niet aan dit ware woord van Gods Eigen Zoon!

Nu kan het zijn, dat je denkt / zegt: maar ik heb al zo vaak om bekering gebeden en ik voel helemaal niet, dat ik het heb gekregen, dat God mijn gebed heeft verhoord. Ik begrijp dit heel goed, want jij denkt bij `bekering' aan een heel bijzondere ervaring, zodat je nu kunt zeggen: ik ben bekeerd. Daardoor houdt de duivel duizenden ernstig zoekende jongeren en ouderen in een grote onzekerheid. Het is zeker waar, dat we iets ervaren, wanneer we ons tot God bekeren. We voelen dan droefheid over de zonde en vreugde in God. Maar we voelen niet: ik ben bekeerd. Wie op dàt gevoel zit te wachten, vergist zich en blijft altijd wachten. Nee, het gevoel van leedwezen / verdriet over je vele zonden en het gevoel van vreugde in de Heere, dàt is de echte bekering.

Wat is eigenlijk `bekering'?

Van een lezer uit Nieuw-Zeeland kreeg ik toen een brief, waarin hij vroeg: maar wanneer je eenmaal die waarach­ti­ge beke­ring hebt ont­vangen, dan blijft dat toch?!

Enerzijds is het waar: wie het ware geloof ontvangt, wie wederge­boren wordt, wie ver­geving van zijn zonden krijgt, wie bekeerd wordt, die verliest dit alles nooit meer. Maar al is dit in zekere zin waar, toch moeten we ander­zijds er ook nadruk op leg­gen, dat geloof een zaak is niet van één keer krijgen en altijd heb­ben, maar van dagelijks krij­gen en dagelijks beoefe­nen. Zo is het ook in zekere zin met de verge­ving der zonden: aan de ene kant ontvang je van God een complete kwijtschel­ding, die voor heel je leven in één keer voldoende is. Aan de andere kant moet je dagelijks met het Gebed des Heeren bidden: ver­geef ons onze schulden.

Zo is het ook met de wederge­boorte. Iemand, die wederge­boren is, zal nooit meer we­der­geboren hoeven te worden, maar toch kun je aan de ande­re kant ook zeggen, dat de gena­de van die nieuwe ge­boorte uit God een da­gelijkse beleving is en een dagelijkse ver­wondering schenkt. Zo kun je ook zeggen ten aanzien van de bekering. Aan de ene kant is het zonder meer waar: wie eenmaal waarlijk door God tot God be­keerd is, die blijft dat zijn leven lang. Toch zegt Jezus in Lucas 22 vers 32 tot de bekeerde Petrus: “En gij, wanneer gij eens zult bekeerd zijn, versterk uw broe­ders.”

Dit laat ons zien, dat Petrus op­nieuw be­keerd moest wor­den. Zo spreken we ook wel van een dagelijkse bekering. Daar bidt de bekeerde profeet Jeremia om in Klaagliederen 5 vers 21.

Het enige wat wij vanuit onszelf doen, is ons van de Heere afke­ren, zoals David in Psalm 119 vers 176 belijdt: “Ik heb ge­dwaald als een verloren schaap.” En dan moeten we steeds weer opge­zocht, terug ge­bracht en bekeerd worden...!

Is de bekering dan blijvend of niet? Ja en nee. In wezen van de zaak is de genade van God tot onze oprechte bekering een on­ver­liesbare zaak. Paulus zegt in Romeinen 11 vers 29: “Want de genadegiften en de roe­ping Gods zijn onberouwelijk.”

En toch is bekering niet blijvend, alsof je nu rustig in slaap kunt vallen! Je moet je dagelijks beke­ren tot de Heere! En je mag ook dagelijks smeken: `Bekeer Gij mij tot U!' Doe dat maar. Dat is beter, dan zo­maar denken: ik ben er...