Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Als jij er weet van hebt hoe walgelijk en afschuwelijk de oude mens is in de ogen van God, zal jij er vurig naar verlangen om er van verlost te worden. Dan zal jij je uiterste best ervoor doen om dat monster van vuilheid en onreinheid te doden. Wat je nu ook onderneemt, het lukt je niet. Tenzij je 'aangesloten' ben op de juiste 'Krachtbron'. En daarover gaat het nu in de vraag en het antwoord van de Heidelbergse Catechismus, die we nu bespreken:

Vraag: Wat verkrijgen wij méér voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis?

Antwoord: Dat door Zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf aan Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.

Ik schreef vorige keer een stukje over van de kanttekeningen op Romeinen 6. Ik ga daarmee verder. Er staat: "Wetende dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen." Bij het stukje 'te niet gedaan worde' staat in de kanttekening: 'Dit lichaam der zonde is wel door Christus geheel teniet gedaan, voorzover Zijn verdiensten aangaat, en het is ook door Zijn Geest in de wedergeborenen de kracht van héérsen ontnomen, maar het moet allengskens meer en meer in ons vernietigd worden door die Geest, met nadere toeëigening van de dood van Christus, zoals Paulus daartoe de wedergeborenen vermaant. Totdat het in ons hiernamaals geheel zal vernietigd worden.'

Dus de Heere leert Zijn kinderen in de Doop dat de oude mens, dat is de zondige wortel in hun hart, in zekere zin dood is. Maar de Doop zegt ons ook dat de Heilige Geest deze zondige wortel meer en meer gaat doden. Zij krijgen door de Geest van Christus de kracht om de zonde te doden. Dit nu wordt in de Catechismus als volgt omschreven: onze oude mens wordt met Christus gekruisigd. Er staat niet dat onze oude mens met Christus gekruisigd, gedood en begraven ís, maar dat het wórdt. Dat betekent: het is nog niet af, het gebeurt nog steeds. Het is dus níet zo, dat Gods kinderen denken: mijn oude mens is al gedood en ik heb er niets meer mee te maken. Maar ze ontvangen elke dag de kracht van Christus' kruisiging, zodat hun oude mens elke dag met Christus gekruisigd wordt. Het is niet allemaal gebeurd op Golgotha zónder de toepassing in het heden, maar mét de toepassing in het dagelijkse leven. Elke dag wordt de oude, zondige natuur van Gods kinderen verder gekruisigd. Elke dag sterft deze oude, zondige natuur van Gods kinderen verder. Elke dag wordt deze oude, zondige natuur van Gods kinderen verder begraven. En dat mét Christus. Dat is: als gevolg van de kruisiging van Christus. Door de kracht van Christus' Geest wordt de kruisiging van Christus, tweeduizend jaar geleden, nu nog voortgezet in het leven van Gods volk. Ze hebben dat ook steeds weer nodig, want de boze lusten van het vlees zijn er. Daar vestigt de Catechismus vervolgens de aandacht op.

Even een vraag. Heb jij ook zo'n last van de boze lusten van je vlees?

Ze regeren of heersen niet meer, wanneer jij door de Geest van de gekruisigde, gestorven en begraven Christus mét Hem mag worden gekruisigd, gedood en begraven. Dan zíjn die boze lusten er nog wel en dan spelen ze ook nog vaak op en dan maken ze het je soms bar en bar moeilijk en dan heb je steeds weer reden om jezelf hartgrondig te verfoeien en om voor God je in het stof te vernederen en om je kussen nat te maken met je tranen. Maar toch ..., toch héérsen en regéren die boze lusten niet meer. Aangesloten op die Krachtbron wil jij ze niet meer, maar verzet jij je ertegen, is 't niet? Ik weet het: hier is steeds weer een ontzettende aanleiding tot twijfel. Dan denk je: wil ik eigenlijk niet toch heimelijk wél graag de boze lusten van mijn vlees? Voed ik ze niet soms nog? Strijd ik er wel eerlijk tegen? Vlucht ik wel oprecht tot de Krachtbron om doding van mijn boze lusten? O, ben ik niet één grote HUICHELAAR?

Toch, als alles er weer eens onder ligt en je mag bedaard op je knieën gaan, dan zegt je geweten toch: Heere, Gij weet het, dat ik graag van de boze lusten van mijn vlees verlost word. Ik zou o zo blij zijn, wanneer ik niet meer geplaagd zou worden door die boze lusten van mijn vlees!

Ten slotte staat er dat de kruisdood van Christus niet alleen als effect heeft, dat je iets níet meer doet, namelijk zondigen, maar ook dat je nu iets wél doet. Wat dan? We gaan onszelf aan Hem opofferen. Geen zondoffer, maar een dankoffer. Dit hebben we ook al gezien in antwoord 32, waar het werk van een ware Christen is: dat ik mijzelf tot een levend dankoffer aan Hem offer. Wat houdt dat in? Dat ik door de genade van Christus' kruisdood mij graag helemaal overgeef in de dienst van God. Mijn ogen heb ik voor Hem. Mijn voeten gebruik ik om Hem te dienen. Alle leden van mijn lichaam onttrek ik aan de dienst van de satan en besteed ik in de dienst van mijn nieuwe Koning. Is dat een naar en zwaar leven? Een leven waarin je blijkbaar geen eigen baas meer bent en alleen maar de wil van God moet doen? Dwaze vragen!!!! Een leven van toewijding aan deze lieve Koning, Die Zich voor mij heeft DOODGELIEFD aan het vloekhout van Golgotha ..., zou zo'n leven zwaar zijn, naar zijn? Geen denken aan! Dat is pas écht léven. Dat is pas écht geníeten. Dat is pas écht blíj zijn. Maar ik moet eerlijk zijn: wat ik hierboven schreef, geldt alleen als je een nieuwe wil hebt, een wil die wil wat God wil. Heb jij tot nu toe nog je oude, boze wil?, dan wil je net wat God niet wil en dan wil je niet wat God net wel wil. Daarom hebben we voor een blij offer nodig het leven van de Heilige Geest, dat Hij inplant bij de wedergeboorte.

Een vraag aan de godvrezende lezer, die metterdaad met Christus gekruisigd wordt, en die door de vereniging van de Heilige Geest steeds verder met Christus gedood wordt, en die zo ook dieper en dieper begraven wordt: is jouw tijd ook van Jezus? En je geld? Schaam jij je zo, omdat het er zo heel erg weinig op lijkt? Denk je: is het bij mij ooit wel écht geweest? Houd het er dan toch maar voor dat je dood bent voor de zonde en leeft voor God!