Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Bijgeloof?

Een gezegde luidt: 'Bijgeloof is het produkt van angst, zwakheid en onwetendheid.' Als dat waar is, is de vraag niet zo moeilijk meer te beantwoorden, wel?  Een ander spreekwoord luidt: 'Bijgeloof maakt God tot afgod.' En als dat waar is, is het antwoord al weer niet moeilijk op de vraag hoe je met bijgeloof moet omgaan. Totaal, radicaal en algeheel afwijzen. Zeker als het volgende gezegde over bijgeloof terecht is: 'Ieder bijgeloof werpt ons terug in het heidendom.' Wat is eigenlijk bijgeloof? In het Engels heet het superstition, wat in het oude Nederlands nog te vinden is in antwoord 94 van de Heidelbergse Catechismus. Daar gaat het over de bedoeling van het eerste gebod:

"Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben."

De Catechismus zegt dat God wil

'Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijd en vlied.'

Het woord 'superstitie' heeft te maken met: zich in religieuze zin verheffen boven de norm. Bijgeloof gaat dan boven het geloof uit, boven het geloof in Gods Woord, boven de openbaring van God. Bijgeloof houdt zich niet aan wat God heeft bekendgemaakt. Het gelooft echter niet MINDER, maar MEER dan God heeft geopenbaard. Daarom heet het in oud-Nederlands (Latijns) 'overgeloof' of 'bovengeloof'. Bijgeloof is heel gelovig, maar net niet op de goede manier. Het gelooft / houdt voor waar, wat niet waar is. En net zo als het niet aanbevelenswaardig is om niet voor waar te houden wat wél waar is, net zomin is het aanbevelenswaardig om wél voor waar te houden wat niet waar is ... Kenmerkend voor bijgeloof is dat het toeneemt naarmate het geloof in de Bijbel afneemt, en andersom. De laatste tientallen jaren wordt in Nederland Gods Woord openlijk - zelfs van regeringswege - van zijn plaats gedrongen. En wat zien we? Bijgeloof neemt toe. Heel de New Age beweging is bijgeloof. Allerlei secten en groepen vinden aanhang, zelfs bij heel intellectuele mensen. Paragnosten, strijkers en allerlei occulte mensen hebben een drukke praktijk. Waarom? Omdat de mens, de atheïstische of God-loochenende mens, MOET geloven. En als het niet de Waarheid is, dan maar de schijn, de humbug en de nep! Maar geloven doet hij, want geloven moet hij. Waarom moet de mens, ook de moderne mens van de 21ste eeuw, ook de meest technische en intellectuele, en hoog opgeleide mens, toch geloven? Omdat dit bij zijn mens-zijn hoort. Zo zijn wij geschapen, en het laat zich op geen enkele manier verdringen. Alleen, wij zijn niet geschapen om allerlei te geloven, maar God te geloven; geen leugen, maar Waarheid. In het Oude Testament komen we al heel wat bijgeloof tegen. Meestal is het dan gelieerd aan en verpakt in afgoderij. Tegenwoordig is bijgeloof anders vermomd, maar het is hetzelfde: God niet vertrouwen, maar toch wel graag 'zekerheid' hebben. De wereld is immers bedreigend en de toekomst zo onzeker, en mogelijke gevaren zijn zo groot ... Daarom toch maar een mascotte in de auto - je weet maar nooit; daarom toch maar een hoefijzer aan de deurpost; daarom toch maar niet op de dertiende etage een hotelkamer bespreken ... Een intens verdrietig voorbeeld van bijgeloof vinden we aan het einde van het leven van koning Saul: God antwoordde hem niet meer. En dus ...? Een mens zonder God is de wanhoop nabij. En daarom keert hij zich liever tot waagzeggerij - die volgens antwoord 94 van de Catechismus in hetzelfde rijtje staat van bijgeloof - dan aan de troon der genade te blijven liggen. Het ware geloof handelt net andersom: liever met een zwijgend en een Zich verbergend God in de 'wanhoop', dan mijzelf eruit redden door 'kunst- en vliegwerk', dat niet van God is; en mijn toevlucht te zoeken bij 'hulpverleners' die God niet vrezen. Zoals Guido de Brès in artikel 26 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis de aanroeping van de heiligen (een roomse vorm van bijgeloof) afwijst door de voorbidding van Christus te verheerlijken, zo mogen en willen wij ook in onze dagen het (moderne) bijgeloof waar de Nederlandse bevolking meer en meer mee behept raakt, afwijzen door het geloofsleven in Jehovah, de God des verbonds, aan te prijzen. Des te meer jij in je jonge jaren zekerheid vindt in God, des te minder sta je open voor heidens gedachtegoed. Het beste tegengif tegen afgoderij - en dat is hoe je ermee om moet gaan - is in praktijk brengen wat de Catechismus verder in antwoord 94 schrijft:

'De enige ware God recht leren kennen, Hem alleen vertrouwen, in alle ootmoed en lijdzaamheid je aan Hem alleen onderwerpen, van Hem alleen al het goede verwachten, Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, zodat je eerder van alle schepselen afga en die laat gaan dan dat je in het allerminste tegen Zijn wil doet.'

Wie in God gelooft, hoeft niet bijgelovig te zijn. Aan God heb je immers genoeg! In Hem is zekerheid en volheid, zoals geen enkele andere instantie kan schenken.