Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Bekommering?

In de Bijbel komen bekommering, verdriet, leed en berouw veelvuldig voor. In Psalm 38 belijdt David: "Ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde." Het gaat hier over Davids blijvende zonde; het feit dat hij en al de kinderen van God elke dag weer moeten klagen over die vuile bron van alle wanbedrijven. Guido de Brès schrijft daarover (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 15): 'Het gevoelen van deze verdorvenheid doet de gelovigen dikwijls zuchten.' Nadat vergeving van zonde is ontvangen, is de overblijvende zonde dubbel onbegrijpelijk en schuldig. Hoe vaak zuchten Gods kinderen niet: 'Heere, ik had nooit kunnen denken dat ik nog zoveel zonden in mij over had. O, ik dacht volkomen rein en heilig te leven in zondeloze toewijding aan U, maar er komt niets, niets van terecht!' Deze zelfde ervaring heeft Paulus in Romeinen 7, waar hij klaagt: "Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?" Hij treurt over de inwonende zonden, die hij niet wil, maar die hij haat. Toch lukt het hem niet om heilig te leven en zijn zonden uit te roeien.

Dit geeft stof tot bekommering, verdriet en zorg. Gods kind kan de overblijvende zonde niet klein achten. Hij kan niet zeggen: maar ik heb toch vergeving van zonden ontvangen ... Nee, hij weent en treurt. Hij worstelt en strijdt. Hij zoekt weliswaar alle dagen zijn enige troost in Christus, maar hij is ook alle dagen bezig zijn oude mens, zijn zondige begeerten te doden. De aartsvaders, zoals Abraham, de profeten, zoals Jesaja, de evangelisten, zoals Johannes en de martelaren hebben wel allen de zekerheid des geloofs en de blijdschap des heils. Maar deze worden getemperd en aangevochten door het verdriet over die inblijvende zonde. In de kerkgeschiedenis treedt dit verdriet niet altijd even duidelijk naar voren. In de eerste eeuwen van de Christelijke Kerk en ook in de donkere tijd van de middeleeuwen hoor je bijna nooit over deze bekommering. Waarom niet? In de eerste eeuwen misschien wel omdat er zoveel vervolging is, waardoor het Christelijke geloof veel sterker is, minder naar binnen kijkt; minder geneigd is om na te denken over die inwendige verdorvenheid. Alleen bij een man als Augustinus komen we dezelfde klanken als bij Paulus weer tegen.

In de tijd van de middeleeuwen ligt de zaak wat anders. De roomse kerk wijst in de loop der eeuwen de mensen steeds meer op de sacramenten en de kerk. Zolang de sacramenten maar door de kerk worden bediend, hoeven mensen zich geen zorgen te maken. Een gezonde bekommering wordt zo verstikt. Een uitwendige godsdienst komt ervoor in de plaats. Mensen worden gerust gesteld zonder dat ze echt bekeerd zijn. In de dagen van Luther en Calvijn verandert dit totaal. Bij Luther grijpt de bekommering over de erfzonde diep in. God leert hem om zijn enige houvast buiten zichzelf te zoeken in de wonden van de Heere Jezus. Luther leert het en móet het ook steeds weer leren, om van de rechtvaardige en heilige God te vluchten naar de genadige en barmhartige God in Jezus Christus, geopenbaard in het Evangelie. Daar wordt hem keer op keer betuigd dat God goddelózen rechtvaardigt (of vrijspreekt). Daar vindt Luther de genezing (of in ieder geval de tempering) van zijn verdriet; daar vindt hij steeds weer de weg naar de vreugde des heils en de zekerheid des geloofs in de Goddelijke belofte. Bij Calvijn krijgt de bekommering en het verdriet ook een ruime plaats in het leven van de heiligen. De heiligheid van God doet een zondaar verschrikt staan in het uur van zijn rechtvaardiging, omdat Woord en Geest hem tot zelfkennis en zondekennis brachten. Denk aan Christen in de Christenreis van John Bunyan, wanneer hij met zijn zondeschuld geconfronteerd wordt en met het gevaar om voor eeuwig om te komen in de stad Verderf.

Deze bekommering wordt dieper in het leven der heiliging of der dankbaarheid. De gelovige gaat ontdekken dat hij - net als Paulus - er nog niet is. Een 'gearriveerd christendom' is niet in de lijn van Paulus, Luther of Calvijn. Nee, we lijden in zekere zin schipbreuk op het werk van de Heilige Geest in ons leven. Dat betekent: wanneer we Jezus in ons levensscheepje hebben, denken we geen stormen meer te hoeven vrezen. Maar het gaat in het leven van Gods kinderen net als met Paulus in Handelingen 27: ze komen wel allen behouden aan land, maar het gaat door een grote schipbreuk heen. Zalig worden, zo leert Petrus ons, is voor de rechtvaardige nog altijd maar een nauwelijks zalig worden. Het gaat niet 'van een leien dakje'. Gods volk doet de loopbaan des geloofs niet 'op zijn sloffen'. De goede strijd des geloofs stelt in de voortdurende bekommering om het geloof te behouden. Maar de zekerheid is er ook: in de geloofstoevlucht tot Jezus ...!