Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Bijbelverklaringen?

Misschien denk je: Bijbelverklaringen zijn voor dominees, niet voor mij. Is dat zo? Je kunt je afvragen of Bijbelverklaringen er wel zijn voor dominees. Ik weet van een dominee die een heel goede Bijbelverklaring wilde kopen, maar er geen geld voor had. Het was John Warburton. Daarom vroeg hij aan een vriend of hij het benodigde geld daarvoor mocht lenen. En weet je wat die vriend tegen hem zei: nee, hoor! Ga jij maar meer op je knieën! Een Bijbelverklaring, zo vond die vriend, is eigenlijk heel ongeschikt voor dominees. Dominees moeten hun preken niet uit Bijbelverklaringen (ook wel commentaren genoemd) halen, maar zij moeten hun preken van God krijgen.

Er zit een heel juiste gedachte in deze visie van die vriend van John Warburton. Het gevaar is namelijk dat een dominee het bidden en persoonlijk mediteren overslaat en in plaats daarvan te rade gaat bij een Bijbelverklaring. Maar zo goed als ik vorige maand duidelijk probeerde te maken dat het misbruik van Bijbelstudie in Bijbelkringen het goede gebruik niet opheft, zo geldt dat ook van een Bijbelverklaring. Misbruik is altijd mogelijk. Dan wordt de preek samengesprokkeld uit commentaren, van Calvijn en Matthew Henry en anderen. Terwijl de afhankelijkheid van God, het gebed om licht van de Heilige Geest, kwijnt. Maar er is ook een goed gebruik mogelijk van Bijbelverklaringen. Namelijk mét gebed om licht van de Heilige Geest, en mét afhankelijkheid en persoonlijke studie en overdenking.

Wie het gebruik van Bijbelverklaringen afwijst, wil wijzer zijn dan God. De Heere Zelf kan ons alle dingen leren. Hij heeft daarin geen hulp van wie ook maar nodig. Toch wil de Heere ouderlijk onderwijs, Christelijke scholen, ambtelijke dienst enzovoort gebruiken. Wij zijn in geestelijke zin niet afhankelijk van mensen; alleen van de Geest van Christus. Toch wil God dat geestelijke onderwijs geven door middel van mensen.

     Let maar eens op de volgende tekst, 1 Johannes 2 vers 20, 21 en 27:

"Gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet. En de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u leert."

Als je deze Schriftplaats leest, denk je: alle dominees enzovoort kunnen wel inpakken. Er hoeft niet meer te worden gepreekt, geen boeken hoeven meer geschreven te worden, want Gods kinderen hebben het niet nodig: Gods Heilige Geest onderwijst hen ...! En toch schrijft de apostel Johannes een brief. En die brief is niet alleen een stukje Bijbel, maar ook een stukje Bijbelverklaring van wat God al had geopenbaard in het Evangelie. Die brief / verklaring was dus ondanks het Geestes-onderwijs toch nog nodig. Ja, want ondanks de direkte werking van Gods Geest heeft het God behaagd om door de dwaasheid der prediking de gelovigen zalig te maken. Zo is het ook met Bijbelverklaringen. God kan en wil Zijn knechten onderwijzen. Hij kan en zal het doen door de inwendige verlichting van de Heilige Geest. Toch gebruikt Hij ook mensen, middelen: Bijbelverklaringen. Nee, de Bijbel zelf heeft geen verklaring nodig. De Bijbel is duidelijk en helder. Maar jij en ik zijn zo verduisterd, dat wij wel een verklaring, uitleg nodig hebben. Daarom zijn er gedurende alle eeuwen van het bestaan van de Christelijke kerk verklaringen van de Heilige Schriften geschreven en gelezen. Vooral sinds de kerkhervorming. Van de hand van Maarten Luther en van Johannes Calvijn zijn er hele rijen verklaringen verschenen, eerst bedoeld voor de studenten in de heilige godgeleerdheid en later ook voor het 'gewone' volk.

Maar nu jij. Jij bent geen dominee, jij studeert niet voor dominee. Jij hoeft geen preek te maken. Wat moet jij dan met een Bijbelverklaring? Toch zijn Bijbelverklaringen - in onderscheid met wetenschappelijke commentaren - juist voor 'gewone' gemeenteleden heel geschikt. Precies voor hen bedoeld. Twee voorbeelden hoe je een Bijbelverklaring kunt gebruiken. (1) Na elke kerkdienst kijk je in je Bijbelverklaring na wat de dominee heeft gepreekt. Daar leer je van. (2) Elke dag doe je een stukje Bijbelstudie aan de hand van een Bijbelverklaring.

Wil je weten wat een goede verklaring voor jou is? De Bijbelverklaring van Calvijn is wel goed, maar toch niet het meest geschikt. Ook die van Dächsel raad ik je niet als eerste aan. Maar de beste die ik ken, is - naast de kanttekeningen van de statenvertaling - de Bijbelverklaring van ds. Matthew Henry. Dominee Matthew Henry leefde in de zeventiende eeuw, driehonderd jaren geleden. Toch wordt zijn Bijbelverklaring nog keer op keer herdurkt. Het is de beste Bijbelverklaring die er is, in het bijzonder voor huiselijk en persoonlijk gebruik. Doe er je winst mee. Het is een heel bedrag dat je ervoor neer moet tellen, maar je kunt je ouders (of grootouders) vragen om het je voor te schieten, of je vraagt delen van de Bijbelverklaring voor je verjaardag. Dan heb je een prachtig bezit, dat een LEVEN LANG meegaat. Moet je het altijd met een Bijbelverklaring eens zijn? Nee, wel met de Bijbel zelf, maar verklaringen zijn mensenwerk. Daarom, gebruik ze biddend om het licht van Gods Geest; en lees ze met onderscheid.