Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met de...

Formulieren van Eenheid?

Je weet wel dat we er in onze vaderlandse kerk drie hebben: de Heidelbergse Catechismus uit 1563, de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561 en de Dordtse Leerregels (ook wel genoemd: de Vijf Artikelen tegen de remonstranten) uit 1618-1619. Deze formulieren zijn formuleringen, waarin de kerk in de dagen van de kerkhervorming haar geloof beleed. Wij doen het na ruim vierhonderd jaren ook. Waarom? De bedoeling is om eenheid te scheppen en te bewaren. Hierbij zijn twee vragen te stellen:

  1. Moeten we wel streven naar eenheid of is verscheidenheid ook Bijbels mogelijk?
  2. Als we menen naar eenheid te moeten streven, hoe geven we aan die eenheid gestalte?

Een zekere mate van verscheidenheid is goed. We hebben in de kerk geen behoefte aan koekoek-één-zang. Maar eenheid is wel belangrijk. Welke eenheid? Dat we elkaar accepteren, respecteren, herkennen en erkennen. Wanneer verschillen zo groot worden dat we elkaar niet meer als broeders en zusters in het geloof, in Christus, herkennen en dus ook niet meer kunnen erkennen, dan wordt het tijd om déze verscheidenheid, die tegenstrijdigheden bevat, niet toe te staan. Maar hoe geef je gestalte aan de Bijbelse eenheid? Kun je dat doen zonder belijdenisgeschriften? Of heb je daar kerkelijke, menselijke geschriften bij nodig? In onze vaderlandse kerk heeft men in de dagen van de kerkhervorming gedacht dat de gewenste of onmisbare eenheid moest worden aangegeven met kerkelijke uitspraken. En dat de mate van verscheidenheid niet buiten de daarin aangegeven grenzen mocht komen.

Vanaf het begin was het niet zo, dat deze geschriften meteen voor de eenheid bedoeld waren. Kijk eens naar de Catechismus uit Heidelberg. Deze was niet in de eerste plaats opgezet om eenheid te symboliseren of te bevorderen, maar om onderwijs te geven, in het bijzonder aan de jeugd van dat land. Ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis (op zijn Latijns: Confessio Belgica) is niet bedoeld om de kerk te verenigen, maar om naar buiten toe te belijden: zo denken wij over de Bijbel en de dienst van God. Alleen de Dordtse Leerregels zijn meteen bedoeld om eenheid te symboliseren en te kweken. Hoe moeten wij omgaan met deze formuleringen van ons geloof? Moeten we daar na bijna vijfhonderd jaren aan vast houden en moeten we anderen daarop beoordelen (goedkeuren of afkeuren)? We kunnen heel laconiek zeggen: de Bijbel is genoeg. En raak jij in gesprek met iemand die de drie formuleren niet aanvaardt, zoals jehovagetuigen, dan moet je je alleen aan de Bijbel houden. Maar om met elkaar een kerkgemeenschap te kunnen vormen dan is het belangrijk om te zeggen hoe we over die Bijbel denken. Op het moment dat je je geloof formuleert, krijg je (nog niet op papier, maar dat maakt niets uit) een formulier. Zeg je dat de Bijbel genoeg is, dan moet je er wel even bij zeggen, welke Bijbel: mét of zónder de apocriefe boeken. En ook is het niet zinloos er meteen even bij te zeggen, wat jij met ‘Bijbel’ bedoelt. Bedoel jij dat oude boek met die verhalen over God? Of bedoel jij Gods Eigen Woord, door mensen beschreven…

Je voelt wel, we kunnen niet zonder het geloof te belijden, al dan niet op papier (elektronisch mag ook), al dan niet in vastgelegde bewoordingen. Kiest iemand voor vrijheid, dus tegen de drie formulieren die de vaderlandse kerk koos, en nog steeds kiest, dan zal niemand hem dat verbieden, maar het is dan wel zaak even te checken wat hij dan precies gelooft over God en Zijn dienst, Zijn Zoon en Zijn toekomst, enzovoort. En als die persoon dat allemaal niet precies weet, is het gewoon veiliger om hem nog even op een afstand te houden als het gaat over het sluiten van een levensverbintenis of het geven van kerkelijke verantwoordelijkheid in jeugdwerk of zo. Wanneer een organisatie, zoals HeartCry, de bekende Drie Formulieren niet wil ondertekenen, is het zaak om nauwlettend toe te zien. Na verloop van tijd gebeurt het nog al eens, dat men verder en verder van het daarin aangegeven spoor afdwaalt…  Natuurlijk gelden de drie formulieren alleen in een Nederlandse situatie. In het buitenland zijn andere belijdenisgeschriften, zoals de Westminster geloofsbelijdenis, die met andere woorden hetzelfde zegt, als wat wij met de drie formulieren belijden.

De Drie Formulieren van Eenheid zijn niet onfeilbaar, en kunnen dus door de kerk die ze aanvaardt, worden verbeterd vanuit de Heilige Schrift. Ook zijn ze niet compleet, en dus kunnen ze worden aangevuld, maar dan weer vanuit de Heilige Schrift – en wel opgevat zoals in deze formulieren is beleden.

Geloof jij al wat de vaderlandse kerk gelooft? Niet omdat de kerk het gelooft, maar omdat de Heilige Geest het jou uit Gods Woord leerde?