Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

Hoe kan dat toch: ik ben dankbaar voor Gods gave; ik verlang naar de kerkgang en toch zondig ik er keihard tegenin?”

Wij mensen zitten heel vreemd in elkaar. We kunnen onszelf niet begrijpen. Soms mag je zo hartelijk verlangen naar de Heere en zo op­recht smeken om bekering; maar even zo­veel keren kun je en wil je het zon­digen niet laten.

Dit is een onontwarbare knoop, een onoplos­bare puz­zel. Dit kan alleen door een ingrij­pen van Gods kant ver­anderen. Maar dan verandert het ook echt. Dan heb je niet ge­noeg aan gevoelens en ervaringen, maar moet Chris­tus Zelf in je hart en leven intrek nemen. En ik verzeker je, dat er dan we­zen­lijk iets anders gebeurt. Dan is er niet alleen een gevoel van dank­baarheid en van verlan­gen of van liefde of van ootmoed. Maar dan komt er een relatie, een verbinding met Christus Zelf. O, wat heb jij nodig, dat Hij komt.

Nu weet ik wel, dat jij jezelf niet bij Hem kunt krijgen en ook niet Hem bij jou kunt krijgen. En toch is het niet zinloos om eerlijk te be­seffen: mijn pro­bleem is in diepste wezen dit: ik mis Christus!

Waarom is dat zo belangrijk te weten? Om­dat je anders nooit zult smeken om de rech­te op­lossing en er ook niet naar gaat zoe­ken. Maar als je in­zicht krijgt in het wezen van jouw pro­bleem, dàn zie je in, wat er moet gebeuren. Dan kun je niet meer tevre­den zijn met een godsdienst die slechts je ge­voelens raakt. Dan krijg je er behoefte aan, dat er een al­machtige daad van God gaat gebeuren. Dan ga je daar ook naar vragen.

En de opstanding van Jezus Christus uit de doden is voor ons allen het bewijs, dat God genoeg kracht bezit om ook jouw dode ziel levend te ma­ken.

Dan ontvang je vergeving van zonden en schenkt God je een nieuw leven. Een nieuw leven volgens Zijn geboden, tot Zijn eer; maar vooral: ge­stuwd door Zijn liefde.

Dan kan het niet anders of er komt een nieuwe gang in je leven. Je krijgt vanuit de om­gang met Christus kracht om tegen je zonden te strijden. Je krijgt door de Geest van Christus steeds meer de trek­ken van Hem, je gaat dus op Hem lijken. En zo verandert heel je leven, zo word je een nieuwe mens.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep