Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

De Bijbel?

Ja, dat is me ook een vraag. Hier kan ik heel kort over zijn; en ik kan er ook een hele serie artikelen aan wijden. De Bijbel is een verzameling van 66 boekjes en boeken, geschreven gedurende een tijdvak van ongeveer 1600 jaren, door heel wat mensen met verschillende achtergrond. Je zou kunnen verwachten dat er dus best heel grote verschillen in de Bijbel zijn. Toch beschouwen we terecht de Bijbel als één boek. En dat niet alleen omdat al de schrijvers (ondanks al de verschillen in opleiding en aanleg) geheel met elkaar overeenstemmen. - En dat is best een wonder ... Maar omdat er achter of boven al die schrijvers uiteindelijk één Schrijver is: God. De Bijbel bevat daarom het gezaghebbende Woord van God, ja: heel de Bijbel is het gezaghebbende Woord van God. We hoeven dus bij het lezen niet te gaan schiften wat wel en wat niet Woord van God is, gezaghebbend voor alle tijden en alle plaatsen. Nee, héél de Bijbel heeft gezag, omdat God nú door de Bijbel spreekt. En dat betekent 'gezaghebbend'. De Bijbel heeft zeggenschap en eist ook zeggenschap over jouw en mijn hele leven. We moeten er dus onvoorwaardelijk naar luisteren. En hier heb je (een deel van) het antwoord op de vraag: hoe je met de Bijbel moet omgaan. Je moet er gehoor aan geven. Daarvoor is het van belang dat je een goed zicht hebt op de Bijbel en goed inzicht krijgt in de Bijbel. Een goed zicht betekent: dat je de Bijbel niet ziet (en leest) als een boek vol Goddelijke waarheden over lang geleden en ver weg, die dus uiteindelijk jou niet raken. Maar als een boek vol Goddelijke waarheden die allemaal jou hier en nu heel persoonlijk raken. Inzicht in de Bijbel is ook nodig. Het veronderstelt dat je erin studeert om er achter te komen wat God nu precies bedoelt. Want al wil je nog zo graag God gehoorzamen, als je niet weet wat Hij je zegt, kun je Hem niet gehoorzamen. Alleen als je hebt leren luisteren naar wat Hij zegt, kun je gehoorzamen aan wat Hij zegt.

Wat kun je allemaal in de Bijbel vinden? De kern is: God maakt Zich aan jou bekend. Dat is niet gewoon. Vele duizenden zijn er die NIETS van God weten. Jij weet een hele hoop over God. Natuurlijk staan er ook heel veel andere dingen in de Bijbel, maar uiteindelijk gaat het over God. En dan wel nader over God in relatie tot ons. Je kunt het ook andersom zeggen: wij in verhouding tot God. De Bijbel vertelt ons dat die relatie fundamenteel er één is van Schepper - schepsel. Dat is: Maker - maaksel. Verder leren wij in de Bijbel hoe die relatie even fundamenteel verstoord is geworden. En ten slotte staat de Bijbel er vol van hoe het weer GOED kan komen tussen God en ons. Dus hoe moet jij met de Bijbel omgaan? Je moet deze Bijbel lezen als de Zelfopenbaring van God aan jou en hem zien als Gods gezaghebbende spreken tot jou met betrekking tot alle terreinen van het leven; en niet in het minste ook: je moet de Bijbel beschouwen als Gods bekendmaking van de weg tot de zaligheid; en als Gods persoonlijk aan jou gerichte uitnodiging om te delen in deze zaligheid (zie ook bladzijden 2 en 3).

Heb je bij het lezen van dit stukje iets gemist? Heb je gedacht: maar het gaat toch uiteindelijk om Jezus Christus!? Daar zou ik blij mee zijn. Het is een goede zaak wanneer ook in de 21ste eeuw de opvatting van Maarten Luther nog mag worden onderschreven: het gaat in alles erom dat Christus wordt verkondigd. De Bijbel vertelt ons over die ene Naam Die onder de hemel is gegeven aan ons, mensen, waardoor al Gods kinderen moeten zalig worden. Neem de Naam van de Heere Jezus weg uit de Bijbel en je houdt een leeg boek over. Andersom is ook waar: wanneer je in een stukje van (laten we zeggen) Leviticus of Nahum de Heere Jezus Christus mag ontdekken ... - en daar heb je Gods Heilige Geest voor nodig -; dan wordt dat gedeelte VOL, RIJK.

Hoe moet je omgaan met de Bijbel? Vol eerbied lezen dus. Maar er is één ding meer dat ik nog wil doorgeven. Omdat wij verduisterd zijn van verstand én omdat de Zelf-openbaring van de Drie-enige God al ons denken verre te boven gaat, zowel in de Wet als in het Evangelie - daarom moet je BIDDEND omgaan met de Bijbel. Zonder de hulp van Gods Heilige Geest zal jij niet verder komen dan ik in een Arabisch boek: ik snap er niets van. Vraag de Schrijver van dat oude, heilige Boek, wat Hij met een passage, ja: met élke passage bedoelt. De Schrijver leeft nog, is bereikbaar en wil graag uitleg geven - niet aan luie lezers, maar aan ijverig zoekende lezers (Spreuken 2 vers 1-5).