Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met...

Flirten?

Het woord ken je misschien niet. Des te beter. Misschien ken je het woord wel, maar wil je er niets mee te maken hebben. Heel goed. Dit is dan ook meteen het antwoord op de vraag, hoe je ermee om moet gaan. Flirten is namelijk op het seksuele vlak, of daar heel dicht bij…, contact zoeken met een ander: jongens flirten met meisjes en meisjes flirten met jongens. Ze zoeken contact met elkaar, maar niet met de bedoeling om serieus een relatie aan te gaan, vriendschap of verkering, maar meer om een bepaalde opwinding, een aangenaam gevoel van spanning en uitdaging op te wekken en te ervaren. Dit gebeurt dan door allerlei lichaamstaal, onder andere door enigszins uitdagende kleding en door uitdagend gedrag. Het is niet serieus bedoeld, en daarom zijn er heel wat mensen die er geen kwaad in zien. Maar het prikkelt wel, en zou dat Gods bedoeling zijn? Als je beseft dat God ons heeft geschapen om Hem te dienen, ook met ons lichaam… Als je beseft dat God ons heeft geschapen om nuttig te zijn, ook met ons lichaam…, en dat Hij ons op déze manier wil laten genieten, en ons op déze manier alleen blijde mensen maakt…, dan  zul je er niet veel moeite mee hebben om in te zien dat flirten hier niet bij hoort.

De maatschappij is de laatste halve eeuw steeds meer seksueel gericht, steeds meer wordt er bloot gegeven, en steeds meer prikkels komen er op dit terrein tot ons. Meisjes ervaren deze uitdagende prikkels anders dan jongens, maar ze weten heel goed dat ze een zekere uitstraling hebben en dat willen ze ook. Ze willen bij jongens wat wakker maken, wat opwekken. En dat lukt best wel gauw. Kleding, oogopslag, lichaamstaal, het doet allemaal mee om de aandacht van jongens op je te richten. En dan met de bedoeling dat er uiteindelijk geen ander resultaat is dan de sensuele of seksuele prikkeling. Flirten is onvolwassen gedrag:

je zoekt iets wat je niet wilt vinden!

Wat wil je dan niet vinden? Liefde, geborgenheid, nabijheid, vertrouwelijkheid. Je zoekt het een beetje, maar je bent bang om je helemaal open te stellen en daarom houd je die ander op een afstand. Heb jij een vaste relatie, heb jij verkering, of ben je zelfs verloofd, dan is flirten hetzelfde als ontrouw zijn. Dan verschilt het in diepste wezen niet van vreemdgaan, overspel of hoererij. Het is op geen enkele manier op de Bijbel terug te voeren. En dat weet iedereen. Wat denk je: hoeveel flirtende jongeren hebben voor de tijd aan God om een zegen gevraagd? Wie heeft bij deze bezigheid een zegen nodig en wie durft Gods toestemming te vragen? Onthoud voor ééns en voor altijd: iets waar jij geen zegen over durft te vragen, is niet goed, kan voor de Heere niet bestaan. We moeten geen lusten en geen verwachtingen opwekken. Wanneer jij serieus contact wilt met een meisje, en zij flirt alleen maar, dan neemt zij jou niet serieus en stelt ze je teleur. Zo’n meisje kun je trouwens beter niet hebben.

Eigenlijk zit achter de vraag naar het flirten de vraag: hoe ga ik om met mijn leeftijdgenoten? Als je op een prettige en joviale manier met ze wilt omgaan, gewoon leuk, vriendschappelijk, hoef je niet te flirten en wil je ook niet flirten. Als jij wel flirt, neem jij niet alleen die jongen of dat meisje niet serieus, maar ben je ook bezig om jezelf voor de gek te houden. Je bent immers bezig met een erotische krachtmeting! Wil je spelen met het verlangen dat jou zelf kan overheersen, dan misleid je behalve die ander ook jezelf en je prikkelt niet alleen die ander (meestal op een zondige manier – waar nog al eens erotische gedachten door ontstaan met alles wat daar bij komt, zoals zelfbevrediging), maar ook jezelf. Je kunt eraan verslaafd worden! Dan zorg je er zelf voor dat je niet volwassen wordt, en stimuleer je je egoïsme. Je bent niet aan liefde toe… Ten diepste hunker je naar liefde en geborgenheid, aanvaarding, maar je durft jezelf niet te geven in een vertrouwensband. Daarbij: je offert misschien een ander op aan jouw ‘spel’. Daar komt bij: ‘onschuldig’ (?) flirten kan zonder dat je het wilt (wil je het écht niet??), verder gaan – het is immers een hellend vlak. Als die ander er op in gaat, en je bent zonder God begonnen aan deze dingen (en met God begin je er niet aan…), dan heb jij het niet in de hand, als de vonk overspringt en er ‘brand’ ontstaat. En wie zal dan die onheilige brand blussen?

Een uur van onbedachtzaamheid

kan maken dat men weken schreit.

Nog een ding: je kunt ook flirten met zonde; dus niet letterlijk, maar figuurlijk. Dan wil je de zonde (welke ook maar) niet doen, maar je wilt er wel van genieten. Je koestert een boezemzonde, je weet dat het verkeerd is om er aan toe te geven, maar je speelt met de zondige gevoelens, de opwinding, het genot… NIET DOEN. Flirten is spelen is zonde; flirten met de zonde is spelen met het vuur van de hel. Is dat niet dwaas? Ik heb het zelf ook zo vaak gedaan, maar je komt er nooit zonder schade vandaan. Houd je ver van alle verleiding en je zult vrede in je ziel ervaren.