Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Vorige maand eindigde deze rubriek met de woorden: 'dat is uiteindelijk het geheim: vertrouwen. Vertrouw je God alleen voorzover je Hem begrijpt? Of vertrouw je Hem ook in alles wat je niet begrijpt?' Als je Hem onvoorwaardelijk hebt mogen leren vertrouwen - waar Hij zeker recht op heeft -, dan is het probleem van de verkiezing weliswaar voor je verstand niet opgelost, maar in ieder geval wel voor je hart. Wat schrijft de Synode van Dordrecht nu in artikel 6 over dit besluit van God?

'Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van Zijn eeuwig besluit. Want al Zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend (Handelingen 15 vers 18), en Hij werkt alle dingen naar de raad van Zijn wil (Efeziërs 1 vers 11). Naar welk besluit Hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadig vermurwt [= zacht maakt] en buigt om te geloven.'

Er staat in de tweede zin dat Hij overeenkomstig dit besluit harde harten zacht maakt. Zo'n hard hart heb jij en heb ik. Of niet? Hoe wordt dat harde en onbuigzame hart, dat NIET WIL geloven, nu zacht, buigzaam, en gewillig om te geloven? Eenvoudig: dat doet God. En als Hij het niet deed, deed jij en deed ik het ook niet. Niet omdat we niet kunnen, want het heeft niets te maken met niet kunnen, maar simpelweg omdat we niet willen. In artikel 6 van dit eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels staat nog wat. Wat geciteerd is, is het eerste deel. Er volgt:

'... maar degenen die niet zijn verkoren, naar Zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardheid laat.'

Let op: er staat niet dat de niet-uitverkorenen een zacht = gewillig hart hebben en dat God dat zachte = gewillige hart hard = onwillig maakt, maar dat zij een hard = onwillig hart hebben en dat God die niet-uitverkorenen in hun hardheid = onwilligheid laat. Wie kan nu toch God nog beschuldigen dat Hij oneerlijk is om sommigen uit te kiezen en anderen niet uit te kiezen? Het is louter onze eigen hardheid, die verantwoordelijk is voor ons verderf. Er volgt:

'En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding van de mensen, zijnde in precies gelijke staat van verderf, of: het besluit van verkiezing en verwerping, in Gods Woord geopenbaard. Hetwelk, evenals verkeerde, onreine en onvaste mensen het verdraaien tot hun verderf, zo geeft aan heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost.'

Het besluit van verkiezing en verwerping is ontegenzeggelijk een 'diep' besluit. Dat is: voor ons verstand niet te 'peilen', niet te vatten. Toch is het wel een barmhartig en een rechtvaardig besluit. Het is onverdiende barmhartigheid voor sommigen en heel eerlijke rechtvaardigheid voor anderen. Wat is de reden dat ik erover schrijf? Wat is de reden dat de Dordtse Synode er een belijdenisgeschrift over opstelt? Artikel 6 zegt: het is in Gods Woord geopenbaard. En dat alleen is een afdoende reden om erover te schrijven: God wilde dat het bekend zou worden. Als Hij had gewild dat het niet zou worden besproken of niet in een belijdenisgeschrift zou worden vastgelegd, dan had Hij het niet geopenbaard. Maar om heel wijze redenen heeft God gewild dat we ervan zouden weten door de Heilige Schrift, en dat we die Heilige Schrift ook op dit punt zouden geloven en verstaan en belijden! Verder lezen we nog dat er misbruik wordt gemaakt van deze leer van de verkiezing en de verwerping. En dat wist je natuurlijk al. Wie zijn dat echter die van Gods waarheid en Gods wil misbruik maken? Ze worden genoemd: 'verkeerde, onreine en onvaste mensen'. Wat betekenen die woorden? 'Onvast' betekent: ze wankelen en aarzelen, ze staan niet op het vaste fundament van Gods Woord. Verder heten die verdraaiers 'onrein'. Dat is, ze houden van de zonde, ze zijn niet zuiver in hun bedoeling. Wanneer ze problemen hebben met de Bijbelse gegevens met betrekking tot de uitverkiezing, is het eerlijker om te zeggen dat ze er problemen van MAKEN. Ze zijn juist op dit punt niet eerlijk, dat ze (a) hun eigen onwil niet willen belijden en (b) dat ze met een beroep op de onveranderlijkheid van de soevereine verkiezing / verwerping zich rustig laten gaan in een zondig leven met de uitgesproken leugen: als ik niet uitverkoren ben, helpt het me toch niets, al span ik me nog zoveel in; en als ik wél uitverkoren ben, komt het heus wel goed, al leef ik me nu nog even uit in de zonde ... Deze mensen worden daarom ook door de opstellers van de Dordtse Leerregels aangeduid als 'verkeerde' mensen. Het Latijnse woord is 'pervers', wat betekent: verdraaid, averechts. Als je woorden verdraait, moet je er niet vreemd van opkijken, dat je verkeerd uitkomt. Maar wat God in Zijn Woord openbaart, is bedoeld om de heilige en godvrezende mensen te troosten, ja: om een onuitsprekelijke troost aan hen te geven. Wat voor troost is er dan? Deze: als je God liefhebt, zal alles in je leven onvoorwaardelijk goed komen. Waarom? Omdat God alles in Zijn hand heeft en houdt; Hij heeft besloten dat al Zijn kinderen ook daadwerkelijk zullen aanlanden in de Haven der Behoudenis. Dát is de troost. Weet jij niet of je een kind van God bent? Vermoei je niet met de uitverkiezing, maar gehoorzaam Jezus' stem (Mattheüs 11 vers 28).