Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Chiromantie?

Eigenlijk denk ik dat jullie je deze vraag nooit hebben gesteld, omdat, heel simpel, dit woord te moeilijk is. Maar wat ermee wordt aangeduid, is niet zo heel ver van ons bed af. Het woord "chiromantie" is een samengesteld Grieks woord: "chiro" (hand), "mantie" (waarzegging). Het is de kunst om de toekomst te voorspellen aan de hand van iemands hand, in het bijzonder de lijnen van zijn hand. In de Bijbel komt waarzeggerij - op de ene manier of op de andere, dat maakt niet uit - ook voor. Lees maar in Deuteronomium 18 vers 9-14:

"Wanneer gij komt in het land dat de HEERE, uw God, u geven zal [het land Kanaän dus], zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niet gevonden worden iemand die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivels-kunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie dit doet, is voor de HEERE een gruwel; en om wille van deze gruwelen verdrijft de HEERE, uw God, hen voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met de HEERE, uw God. Want deze volken, die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de HEERE, uw God, heeft u dat niet toegelaten."

Het is dus duidelijk hoe je met chiromantie moet omgaan en met alle mantie: afwijzen. Om het met antwoord 94 van de Heidelbergse Catechismus te zeggen: mijden en vlieden. "Mijden" betekent: je zoekt het niet op. "Vlieden" betekent: wanneer het zich aan je opdringt of wanneer het "toevallig" op je levenspad komt, dat ontvlucht je het zo snel mogelijk. Wij kennen de uitdrukking: mijden als de pest. De pest was in vroegere eeuwen een dodelijke en uiterst besmettelijke ziekte. Nu, dat is waarzeggerij en alles wat verder maar occult is, ook. Wil je besmet worden met deze dodelijke kwaal? Daar hoef je niets voor te doen. Onze grootouders zouden nog op zoek moeten gaan naar occultisme of zwarte kunst, maar wij leven in een tijd dat dit echt niet hoeft. Waar gaat immers de kinderboekenweek over? Volgens de website: "Magie is het thema van de Kinderboekenweek 2005, die van woensdag 5 tot en met zaterdag 15 oktober wordt gehouden onder het motto De Toveracademie - Boeken vol magie."

Als reactie lezen we op 22-02-2005: "Duivelse kinderboekenweek. Stichting "Bijbel en Onderwijs" is verbolgen over het thema "De Toveracademie - Boeken vol magie" van de Kinderboekenweek 2005. De stichting roept ouders op hun kinderen van scholen te halen die meedoen aan hekserij, toverij en andere occulte praktijken. Toverij zet de deur open naar de wereld van de duivel en demonen. Scholen moeten kinderen niet onderwijzen in praktijken die God Zijn volk verboden heeft, aldus een open brief aan de ouders. De vraag naar de christelijke variant van de Kinderboekenweek is gestegen. Het heeft als thema "Wonderlijk", onder meer verwijzend naar verwondering over de schepping en geheimen in het leven."

Ik kreeg een brief over dit probleem, waarin onder andere het volgende staat: "Aan alle biddende moeders! Namens het team van "Moeders In Gebed" vraag ik jullie om het thema van de kinderboekenweek "Magie" vanaf nu iedere week als gebedspunt mee te nemen - tot aan de datum van de Kinderboekenweek. Ik roep iedere vrouw op om te gaan bidden voor haar kinderen en / of voor kinderen, die geen biddende moeder hebben. Ik roep iedere oma op om te bidden voor haar kleinkinderen. De reden waarom ik deze brief verstuur, is als volgt: Het thema van dit jaar op de scholen is MAGIE. Er zullen zelfs heksen de scholen intreden om daar experimenten te doen met de kinderen van de hogere groepen. (Wat Harry Potter kan, kunnen zij ook.) Wat houd dat in? Dat de kinderen van deze generatie volledig verblind zullen worden door magie en dat satans web in duizenden huizen binnen zal komen, met een groot gevolg dat zelfs in de "christelijke gezinnen" de duivel een ingang zal vinden om daar te komen stelen, vernietigen en te doden. En dat is uiteindelijk waar hij op uit is. Zou u het niet verschrikkelijk vinden, als uw kind over niet al te lange tijd in geestelijke moeilijkheden raakt? Het is realiteit dat er enorme wachtlijsten zijn om mensen te helpen met psychische problemen. Steeds meer mensen raken in geestelijke nood en niemand lijkt in te zien dat er machten zijn die onze jeugd, maar ook de ouderen, geestelijk kapot willen maken. De duivel bestaat in het moderne denken niet meer: het is zijn beste camouflagepak gebleken! Toch is hij voortdurend bezig onze kinderen weg te zuigen uit het witte, harmonieuze, liefdevolle terrein naar het grijze gebied om ze uiteindelijk in de diepste duisternis gevangen te nemen. Bij de psychiaters bestaan tegen deze ellende vaak alleen nog maar wat pilletjes ... God liet ons heel lang geleden al waarschuwen (I Petrus 5 vers 8):

"De duivel gaat om als een briesende leeuw ..."