Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

Wilt u iets schrijven over de `bijna-dood-ervaring'? Kunnen mensen daardoor van atheïst christen worden? Of moet je dit altijd als een list van satan zien?

De `bijna-dood-ervaring' is het volgende: iemand komt door een ernstig ongeluk of op een andere manier aan de grens van de dood. En met de medische wetenschap van twintig jaar geleden, zou hij gestorven zijn, maar nu kan men hem menselijk gesproken nog net in het leven houden.

Sommigen van zulke mensen nu hebben in die korte tussentijd tussen leven en dood een heel bijzondere ervaring: ze komen na een lange donkere tunnel in een lichte omgeving en een vriendelijke man spreekt hun toe en zij voelen zich volmaakt gelukkig. Maar dan moeten ze weer terug naar de aarde en het leven hier. Deze ervaring kunnen ze zich later goed herinneren en er zijn er velen, die denken: ik ben in het hiernamaals geweest, ik ben in de hemel geweest. Ook puur ongelovige, wereldse mensen kunnen zoiets beleven. Bijna nooit beleeft iemand de plaats van de pijniging, de hel.

Kan deze beleving waar zijn? Ja en nee. Ja, in die zin, dat die mensen deze dingen echt ervaren hebben; maar nee, in die zin, dat ze niet in de hemel zijn geweest.

Wat gebeurt er echter? Door deze ervaringen komen mensen tot zelfbedrog: ik hoef mij nergens bang voor te maken, want ik kom straks toch in een gelukzalige toestand, de hemel; al leef ik nu zonder God.

Dit acht ik een meesterstuk van de duivel. De satan is altijd bezig om mensen te bedriegen, ook hiermee!

De vraag is nu, of iemand door deze ontzettende ervaring van atheïst / God-loochenaar een christen kan worden, een echt gelovige? En het antwoord luidt eenvoudig: ja. Want God kan het voor zo'n persoon gebruiken, dat hij tot bezinning komt, gaat zoeken, lezen, onder het Woord komt en tot waarachtige bekering wordt geleid.

Maar helaas wordt de `bijna-dood-ervaring' door allerlei mensen aangegrepen om te zeggen: zie je wel, jullie met die vreselijke verhalen over de hel ... niemand beleeft iets van een hel. Iedereen beleeft iets van een hemel en dus komt het met alle mensen straks goed! Kijk, dat is nu de list van satan. En daar wil ik je voor waarschuwen.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep