Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Confessionalisme?

Het Latijnse woord "confessio" betekent: belijdenis. Confessionalisme nu is het te star vasthouden aan een belijdenis. De kerk van Jezus Christus is vanaf haar begin een confessionele, belijdende kerk geweest. Deze belijdenis heeft ze menigmaal met haar bloed ondertekend - dat is: om wille van de belijdenis werden Christenen gemarteld en gedood. De belijdenis is haar lief. Deze te verloochenen is een kwalijke zaak. Toch kunnen we wettisch / te star met een belijdenis / confessie omgaan. Tenminste volgens sommigen. De vraag is maar hoe het wordt bedoeld. Zou iemand - al dan niet met zoveel woorden - de belijdenis Goddelijk gezag toekennen, gelijk dus aan de Bijbel, dán gaat hij te ver. De belijdenis is niet de Schrift. De belijdenis is een menselijk geschrift, geen Goddelijk geschrift. Dit neemt niet weg dat er ook een wezenlijk verschil is tussen het gezag dat je aan "De Catechisant" toekent, én dat je aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, of de Dordtse Leerregels toekent. Zowel de Drie Formulieren van Enigheid als "De Catechisant" zijn menselijke geschriften, maar er is toch een groot verschil. 

Wat is het verschil? Belijdenisgeschriften hebben kerkelijk gezag, terwijl een boek van een kerkedienaar geen kerkelijk gezag heeft, alleen maar persoonlijk. Belijdende leden van de Hervormde gemeente van Garderen - om nu maar dit voorbeeld te geven - zijn in hun geweten niet gebonden aan wat ik verkondig, maar wel aan de Drie Formulieren van Enigheid, en ik als dienaar van het Woord ook.Toch blijft het onderscheid tussen de Heilige Schrift en de Heidelbergse Catechismus. Wat is dat onderscheid? Confessionalisme treedt op wanneer wij er geen onderscheid meer tussen maken, maar een gezonde en Bijbels gefundeerde beschouwing van de Belijdenis-geschriften is wanneer we altijd de weg open houden om van de Belijdenis ons te kunnen beroepen op de Schrift zelf. Dat mag en dat moet. De kerk der Reformatie geeft daar ook ruimte voor. Elk belijdend lidmaat van een gemeente mag bij de synode een bezwaarschrift (gravamen) indienen tegen een (stukje van de) belijdenis. En wanneer op grond van Gods onfeilbaar Woord zou blijken dat een zinsnede uit de Dordtse Leerregels of zo niet Bijbels is, dan moet de kerk dat verbeteren. In de praktijk blijkt echter dat de Drie Formulieren zo grondig op de Bijbel zijn gefundeerd, dat er in de loop van de ongeveer vierhonderd jaren geen gegronde bezwaarschriften konden worden ingediend. Maar de mogelijkheid bestaat dus wel. Hoe moet je nu omgaan met confessionalisme? In de eerste plaats is het goed dat je goed kennis neemt van de Drie Formulieren van Enigheid, die de belijdenis van onze Reformatorische kerken zijn; en in het bijzonder van het Bijbelse karakter ervan. Vervolgens is het goed om een gezond-kritische geest te ontwikkelen om - zeker als je nog geen belijdenis hebt gedaan of als je je dit seizoen op het belijdens-doen voorbereidt - Schrift met Schrift te vergelijken en zo voor jezelf de schat der waarheid uit die Schrift op te diepen. Dan komen de Belijdenis-geschriften in het juiste licht te staan. Ik durf je wel op te roepen om de Drie Formulieren te houden tegen het doordringende licht van Gods Woord. Ik ben er meer en meer van overtuigd dat zij de toets van deze kritiek glansrijk zullen doorstaan. Ben jij van plan om "domweg" het gezag van de belijdenis van je kerk te aanvaarden - dan nader je gevaarlijk dicht tot het afkeurenswaardige confessionalisme, waar het in dit artikel over gaat.

Nu kan het zijn dat anderen jou verwijten dat je je schuldig maakt aan confessionalisme terwijl dit verwijt niet terecht is. Men heeft zelf dan een (veel) vrijere opvatting van de belijdenis, men meent dan dat je als belijdend lidmaat / ambtsdrager niet zo nauw gebonden bent aan de belijdenis. En men verdraagt het dan niet dat jij je zo nauw verbindt aan de belijdenisgrondslag van onze kerk. Met dit verwijt kun je op twee manieren omgaan: (a) je kunt het je aantrekken en je visie aanpassen. Dan word je "rekkelijk". Dan denk je: wat maakt het nou uit of ik me wel of niet precies aan de belijdenis houd? Bijna niemand doet het toch meer! En anders ben ik of word ik misschien wel wettisch. (b) Je kunt je nog meer verdiepen in het Bijbelse gehalte van de Drie Formulieren en zo nog meer vanuit de Heilige Schrift staan voor de Gereformeerde Belijdenissen.

Misschien vraagt iemand zich af hoe ik er zo bij kom om over dit onderwerp te schrijven. Als je goed hebt opgelet in de achterliggende maanden / jaren dat de rubriek "Hoe moet ik omgaan met ...?" in "De Catechisant" verscheen, dan kun je hebben gezien dat ik een alfabetische volgorde heb gevolgd. Ik heb de Christelijke Encyclopedie genomen en ben gaan bladeren om een onderwerp te vinden. Het vorige onderwerp was "concurrentie", en in de encyclopedie volgt hierop het onderwerp "confessionalisme". Ik lees het door en besluit dan of ik er wel of niet over zal schrijven. Lang niet alle onderwerpen zijn geschikt. Confessionalisme is een moeilijk onderwerp - zeker voor de lezers die met de PKN en de HHK te maken hebben; maar toch dacht ik dat het goed was om er iets over te schrijven vanuit een reformatorisch gezichtspunt.