Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Concubinaat?

Het woord concubinaat betekent in gewoon Nederlands: hokken of ongetrouwd samenwonen. Het gaat dus over mensen die wel als getrouwden willen leven, maar toch elkaar geen trouw willen beloven. Een vreemde, uiterst merkwaardige zaak. Geen Christen denkt erover om dat te willen. Toch komt het voor, ook in onze kringen. Misschien heb jij een broer of een zus, een kennis of een familielid, die samenwoont. Hoe moet je hiermee omgaan? De Bijbel heeft het goed met ons voor en zegt dus dat de intieme relatie van liefde ingebed moet zijn in de hechte relatie van trouw. Waar iemand zich niet durft toevertrouwen aan een ander, is er geen plaats voor intieme liefdesrelatie. Toch komt het meer en meer voor. Waar komt dat vandaan? Niet zo moeilijk te raden: wie God verlaat en wie Zijn heilzame geboden verlaat, en wie meent dat hij het beter weet, keert terug naar het niveau van de beesten en de heidenen. In de landen rondom Israël, zoals in Griekenland, was er heel veel mis op dit terrein. Bij de dieren vind je geen huwelijksleven, alleen drift en intuïtie. Daarom is daar geen trouwbelofte nodig of mogelijk. Wij mensen, hoe strak velen ook volhouden dat we niet meer zijn dan een veredelde (of gedegenereerde) aap, zijn naar Gods beeld geschapen. En bij ons, versierd met deze heerlijke eigenschappen, hoort daarom trouw. Gods kerk heeft vanuit Gods Leidraad steeds vastgehouden aan het Bijbelse en Christelijke huwelijk, en daarmee heeft ze onomwonden het ongehuwd samenwonen, het hokken als beesten, het concubinaat dus afgewezen. In de roomse tijd is hiermee wel de hand gelicht, maar de hervormers van de kerk, zoals Luther en Calvijn, hebben opnieuw het heilzame karakter van Gods geboden ingezien en de bevolking daarom opgeroepen zich daaraan te houden. Ook hebben zij de verantwoordelijke overheid opgeroepen zich hieraan te houden. En wat er in de volgende eeuwen zich ook afspeelde in het "grijze circuit", officieel was het verboden. Een meisje was geen lust-object, maar mocht zich toevertrouwen aan haar trouwhoudende man. En die man werd door de overheid en door de kerk erop gewezen wat hij haar had beloofd; net zo goed als dat die vrouw erop werd gewezen wat zij hem had beloofd. Is trouw niet moeilijk? Is trouw-beloven niet onmogelijk? Je kunt het wel oprecht willen, maar hoe weet je nu of je het ook kunt volbrengen? En ... waarom zou het eigenlijk moeten? Is vrijheid - blijheid eigenlijk niet veel "beter"? In de dagen dat onze Zaligmaker op aarde was, dachten velen er net zo over. Ze zeiden: stel je voor dat je je levenlang met een en dezelfde vrouw moet doen en nooit meer van haar af kunt en nooit meer de mogelijkheid hebt om een ander te willen! ...! Dat is toch vreselijk?! Zijn discipelen zeggen in dat verband (Mattheüs 19 vers 10), dat het - als de zaken zo liggen - misschien beter is om maar helemaal niet te trouwen ...! "Men kan toch niet in het hart zien, ook kan men de gebeurtenissen en toestanden niet vooraf berekenen, zodat het te gevaarlijk is, een zaak te doen die niet meer kan worden veranderd. Het is dan beter ongehuwd te blijven."Het risico is te groot. En om die reden (en misschien ook wel om andere redenen) komen vele jonge mensen niet eens meer tot het trouw beloven, maar doen ze als de heidenen, als de dieren: genieten-zonder-verplichtingen. Wanneer we maar een greintje besef hebben van medemenselijkheid, zullen we dit niet willen. De intieme relatie, die wij op Bijbelse gronden aanduiden met HUWELIJKSRELATIE, verdraagt zich niet met een los-vast-verbinding, een ontrouw-zijn-in-principe. Hier komt bij dat onze goede en wijze Maker heeft gedacht (en Hij heeft Zich niet vergist!) dat het beter was om liefde en trouw ineen te vlechten. Tenminste bij de hogere schepselen, de mensen. Wat is immers liefde zonder trouw anders dan ZELFliefde? Wat is genieten zonder verplichtingen te willen hebben anders dan egoïsme? Twee egoïsten die bij elkaar gaan wonen, zullen merken dat ook de ander zelfzuchtig is en geen andere bedoeling heeft (in het begin misschien nog compleet verhuld) dan de "partner" te gebruiken. Je wordt verlaagd tot gebruiksvoorwerp, en beval je niet meer dan word je afgedankt als een doorgezakte stoel.

Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het valt op de lange duur altijd tegen. Wie in de weg van Gods geboden gaat - al weet je echt wel dat je geen haar en geen haartje beter bent dan hokkenden - mag het goede wat dat betreft verwachten. Liefde ingebed in trouw, houdt het vol en geeft ook na vele jaren nog vernieuwing en vermaak, voldoening en genoegen. Daar zorgt God voor. De kerk blijft leden en omstanders oproepen om hun Schepper te gehoorzamen, Zijn richtlijnen voor een duurzame, heilzame relatie (= huwelijk) te volgen, Zijn hulp en Zijn bijstand altijd te verwachten, Zijn liefde hoger te achten dan van je meest-beminde, Zijn eer te zoeken. Er blijft dus maar één antwoord over op de vraag hoe je met concubinaat moet omgaan: afwijzen. Woont er in jouw kring van familie of kennissen iemand samen? Dan onderwijs je hem / haar, bid je ook voor hem en haar. Je bent immers niet beter!