Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

“Moeten mannen en jongens gaan staan bij het gebed in de kerkdienst?”

Als teken van eerbied ga je staan. Denk aan de heidense koning Eglon (Richteren 3 vers 20). Ik weet wel, dat allerlei vormen en gebruiken steeds meer afslijten. Maar toch: veel ouders zullen hun kinderen hebben bijgebracht: als teken van eerbied ga je staan. Als iemand jou de hand geeft, blijf je niet nonchalant zitten, maar ga je staan. Als je in een rechtszaal bent, ga je staan, wanneer de rech­ter binnentreedt. En zou je ergens zijn waar Hare Maje­steit, koningin Beatrix, binnen komt, dan ga je uit eerbied staan.

Wanneer we nu in de openba­re eredienst ons onderwinden (dat is: het durven) om tot God te naderen, zouden we dan blijven zitten? Daarom gaan veel jongens en mannen in de kerk staan bij het bidden. In de Free Presbyterian Church of Scotland (van de Mbumazen­ding) gaan álle aanwezigen, mannen, vrou­wen, jongens, meisjes, staan bij het gebed! In de Strict Baptist Church (de Philpot-gemeenten) gaan alle aanwezigen, mannen, vrou­wen, jongens, meisjes, staan bij het zingen (want zingen is ook bid­den).

In de Oude Christelijke Kerk gin­gen alle aanwezigen staan, wan­neer de Heilige Schrift werd bin­nengebracht en op­nieuw wanneer eruit werd voorgelezen. De gebruiken verschillen van land tot land en van tijd tot tijd. Maar zeker is, dat het gaan staan een teken van eerbied is. Daarom wil ik graag een pleidooi ervoor voe­ren dat ook in onze kerkdiensten het oude gebruik in ere blijft, dat mannen en jongens bij het bid­den gaan staan. Waarom niet vrouwen en meisjes? Daar is geen Bijbelse reden voor, maar misschien is het om het zwakkere vat / geslacht te ontzien. Waarom niet bij het Bijbellezen of bij het zingen? Ook daar is geen Bijbelse reden voor, het is alleen maar onder ons niet gebruikelijk.

Eén ding als slot: een téken van eerbied zonder een hàrt vol eer­bied, is toneelspel. Vraag om een eerbiedig hart en daarmee over­eenstemmend, eerbiedig gedrag!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep