Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Artikel 11 van hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels vertelt ons dat God volmaakt wijs is. De conclusie hieruit is dat God dus geen onwijze, domme, onverstandige dingen doet of besluiten neemt. We kunnen er dan ook veilig vanuit gaan dat Zijn besluit met betrekking tot ons aller eeuwige bestemming ook wijs is, volmaakt wijs. In artikel 12 gaat de Synode verder met een heel ander onderwerp, namelijk of en hoe je kunt weten dat je een uitverkorene bent. Zit jij ook (wel eens) met die vraag? Lees eens mee in deze twaalfde paragraaf:

"Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing tot zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd verzekerd; hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate; niet als zij Gods verborgenheden en diepten nieuwsgierig doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen; vruchten die in Gods Woord worden aangewezen, zoals: het ware geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid."

"Te zijner tijd" betekent niet altijd "meteen". Deze zekerheid komt soms later dan het geloof. Niet dat het geloven in God zonder zekerheid is, maar toch is het niet altijd meteen even duidelijk voor de pasbeginnende gelovige dat het nu echt waar is: God heeft van eeuwigheid mij liefgehad en uitgekozen. Maar "te zijner tijd", na kortere of langere tijd, komt er zekerheid. Heerlijk om die zekerheid te bezitten. Om niet alleen in Christus te geloven, maar ook te weten dat het voor eeuwig goed is, omdat het van eeuwigheid al goed was. Vóór je bekering wist je hier niets van. Ten tijde van je bekering was het (misschien) met veel mist omgeven, maar langzamerhand trekken de nevels op en zie je de zon (die allang scheen). Deze zekerheid is niet bij allen even sterk, komt ook niet bij al Gods kinderen even plotseling. Vaak komt het heel geleidelijk. Heb jij een plotselinge en ontwijfelbare zekerheid gekregen, direct bij je bekering? Dan moet je deze ervaring niet als een wet of dwang aan anderen opleggen. Je zou tegen de Dordtse Leerregels ingaan. Nu is dat niet zo erg, want zij zijn de onfeilbare Bijbel niet, maar reformatorisch Nederland gelooft toch dat de Dordtse Leerregels op de Bijbel zijn gegrond, ook artikel 12 van hoofdstuk 1. Wanneer wij gereformeerd willen zijn, moeten we ruimte laten voor de vrije werking van Gods Geest, Die de zekerheid wel aan al Gods kinderen geeft, maar Die deze zekerheid op verschillende niveaus geeft en op verschillende tijden. Sommigen worstelen jaren lang, en hebben maar zo nu en dan een glimp van zekerheid. Anderen zijn bijna al de twijfel te boven wanneer ze voor de eerste keer Jezus Christus in geloof aanschouwen. Er is verschil. Dit verschil kan samenhangen met aard en aanleg van elk afzonderlijk kind van God. Het heeft misschien ook te maken met wereldse voorspoed of vervolging (Christenen die moeten lijden om de Naam van hun Heiland, hebben vaak een helderder zekerheid dan Christenen die in uitwendig gemak leven). Het kan ook te maken hebben met de soort van Woordbediening waar iemand onder verkeert. Als een predikant geen helder geluid laat horen, is er bij het kerkvolk nog al eens verwarring. Maar in ieder geval heeft het ook te maken met de vrijmacht of soevereiniteit van de Geest van Christus Die werkt en uitdeelt overeenkomstig Zijn wil.

Hóe kom je nu aan deze zekerheid dat je een uitverkorene bent? Niet door een "kijkje te nemen" in het Boek des Levens. Dat is het boek waarin al de namen staan opgeschreven van Gods kinderen. Niemand kan in dat Boek kijken, alleen God. Je hoeft het dan ook niet te proberen om er op die manier achter te komen of je uitverkoren bent of niet; je moet het ook zelfs niet willen weten op deze verboden manier. God heeft een andere methode aangewezen om zeker te worden van je behoud: de kenmerken. Kenmerken zijn merken, waaruit je iets kunt kennen, herkennen, te weten komen. Kenmerkend voor een uitverkorene is, dat hij in Christus gelooft, dat hij God vreest, dat hij over zijn zonden bedroefd is en dat hij hongert en dorst naar Gods gerechtigheid. Is dit niet in jouw hart? Dan ben je geen kind van God. Is dit wel in jouw hart, dan ben je niet alleen nú een kind van God, maar dan was je ook al voor je geboorte en voor de schepping van hemel en aarde een lieveling van God (ondanks dat God je zonde haatte, en daarom op je vertoornd was). Wanneer we hier lezen over kenmerken, valt ons op dat de aanwezige predikanten en ouderlingen op de Dordtse Synode het hebben over een WAAR geloof; en over KINDERLIJKE vreze Gods; en over zondedroefheid die NAAR GOD is. Er is namelijk ook geloof dat dat niet echt waar is, maar waarin je je vreselijk vergist. Er is ook vrees voor God, die slaafs is: bang zijn voor straf, in plaats van kinderlijk bang om God te bedroeven. Er is droefheid DER WERELD, zoals Judas had. Hij had wel berouw, maar het bracht hem in de hel. De droefheid NAAR GOD, komt voort uit God, is overeenkomstig Zijn wil en richt zich ook op God. Kenmerken zijn er dus niet om gauw, eventjes, oppervlakkig te concluderen dat we wel zalig zullen worden. We moeten ze nauwkeurig bekijken, het kost moeite en tijd, we hebben er het licht van de Heilige Geest bij nodig. En zo kan ook jij het meer en meer zeker te weten komen, dat je uitgekozen bent om zalig te worden.