Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Waar jij mee zit?

Als een kind op zeer jonge leeftijd sterft, mag je dan geloven dat het dan voor eeuwig bij de Heere mag zijn? Zelf heeft het immers nog niet daadwerkelijk gezondigd!

De Bijbel zegt heel weinig over de eeuwige bestemming van een kind, dat jong sterft. Er wordt dan ook onder Gods kinderen verschillend over gedacht. Zo schrijven de Dordtse Leerregels in hoofdstuk 1, paragraaf 17:

'Aangezien wij over de wil van God uit Zijn Woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn - niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waarin zij met hun ouders begrepen zijn -, zo moeten godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, die God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt (Genesis 17 vers 7; Handelingen 1 vers 39; I Korinthiërs 7 vers 14).'

Anderen denken, dat God alle jong gestorven kinderen zalig heeft gemaakt. Dat is niet onmogelijk, want God kan het en het strijdt niet tegen de leer van de uitverkiezing. Maar wij weten het niet. Wat wij wel weten, is: God doet het nooit verkeerd. Hij vergist Zich niet en Hij doet nooit oneerlijk of onrechtvaardig. We kunnen het dan ook het beste maar in Gods handen neerleggen. Wíj zijn echter al op zo'n leeftijd, dat wij wel bewust zondigen en om vergeving van onze zonden kunnen en moeten vragen en dat we die ook persoonlijk kunnen en moeten ontvangen ...

Daar moet je maar het meest mee bezig zijn: dat jij een zondig hart hebt; dat jij vergeving moet ontvangen en dat jij niet zalig wordt, omdat je ouders kind van God zijn, maar dat het voor jou erop aan komt: heb jij de Heere Jezus lief? Verder wil ik nog een misverstand in de vraag weg nemen. Je zegt: dat kind heeft toch niet daadwerkelijk gezondigd, nog geen zonden gedáán. Dat is wel waar, maar dat betekent niet, dat zo'n kleine baby geen zondig hartje heeft! Ook zo'n pas geboren kind is een adderengebroedsel en moet wedergeboren worden. Ook dat pas geboren kind heeft de eeuwige verdoemenis verdiend. O, hoe ontzaglijk!

Dus als God een baby van drie kwartier oud zalig maakt, doet Hij dit door het lijden en sterven van Jezus Christus alleen; net als bij jou en mij!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep