Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Over Jezus Christus

Vr. 30 Laten wij nu tot het tweede deel komen. Antw : Dat is, dat wij geloven in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heere.

Vr. 31 Wat bevat dat voornamelijk? Antw : Dat de Zoon van God een Redder voor ons is; en het legt tevens de wijze uit, waarop Hij ons van de dood verlost heeft, en het leven voor ons heeft verkregen.

Vr. 32 Wat behelst de naam JEZUS, waarmede gij Hem noemt? (Matth. 1 : 21) Antw : Wat bij de Grieken de naam SOTER (REDDER) betekent. De Latijnen hebben geen eigenlijke naam, waardoor de kracht ervan juist wordt uitgedrukt. Derhalve is het woord SALVATOR (REDDER) algemeen aangenomen. Voorts heeft een Engel, op bevel van God zelf, deze benaming voor de Zoon van God aangegeven.

Vr. 33 Zegt dat niet meer dan wanneer mensen Hem die naam gegeven hadden? Antw : Zeer zeker. Want wijl God gewild heeft dat Hij zó genoemd werd, is het geheel noodzakelijk dat Hij ook zo iemand is .

Vr. 34 Wat is vervolgens de kracht van de naam CHRISTUS? Antw : Door deze toenaam wordt Zijn ambt nog beter uitgedrukt. Het betekent namelijk dat Hij door de Vader gezalfd is tot Koning, Priester en Profeet.

Vr. 35 Hoe weet ge dat? Antw : Omdat de Schrift de zalving toepast voor dit drieërlei gebruik. Voorts kent zij deze drie, die wij genoemd hebben, dikwijls aan Christus toe.

Vr. 36 Maar met wat voor soort olie is Hij gezalfd? Antw : Niet met een zichtbare, zoals bij het wijden van de oude Koningen, Priesters en Profeten werd gebruikt; maar met een uitnemender soort, dat is, met de genade van de Heilige Geest, die de waarheid is van die uiterlijke zalving.

Vr. 37 Hoedanig is toch dit rijk van Hem, waarvan gij spreekt? Antw : Geestelijk. Wat in het Woord en de Geest van God vervat is, die gerechtigheid en leven met zich meebrengen.

Vr. 38 En het Priesterschap. Antw : Het is het ambt en de voorrang om Zich voor Gods aangezicht te stellen, om genade te verkrijgen; en door het aanbieden van een offer, dat Hem aangenaam is, Zijn toorn te verzoenen.

Vr. 39 En nu, in welke zin noemt gij Christus een Profeet? Antw : Omdat Hij, toen Hij in de wereld neergedaald is, betuigd heeft, dat Hij de Gezant en de tolk van Zijn Vader bij de mensen was; en dat met dit doel, dat Hij, nadat Hij de wil van Zijn Vader volkomen uitgelegd had, een einde zou maken aan alle openbaringen en profetieën.

Vr. 40 Maar ontvangt ge daar niet enige vrucht van? Antw : Zeker, al deze dingen hebben geen ander doel, dan ons ten goede. Want Christus is met deze dingen door Zijn Vader begiftigd, om die aan ons mede te delen, opdat wij uit Zijn volheid allen zouden putten.

Vr. 41 Onderwijs mij dit een weinig uitvoeriger. Antw. : Hij is met de Heilige Geest vervuld, en met de volkomen rijkdom van al Diens gaven overstelpt, om ons daarvan deelgenoten te maken. Ieder namelijk naar de maat, die Zijn Vader wist dat voor ons passend was. Derhalve putten wij uit Hem, als uit de enige bron, alles wat wij aan geestelijke goederen hebben.

Vr. 42 Wat brengt Zijn regering ons aan? Antw : Wel, dat wij, door Zijn verdienste tot een vroom en heilig leven bevrijd, met een vrij geweten, en met Zijn geestelijke schatten toegerust, ookmetkracht versterkt worden, die 8 voldoende is om de voortdurende vijanden van ons leven, de zonde, het vlees, de Satan en de wereld, te overwinnen.

Vr. 43 Waartoe dient echter het Priesterschap? Antw : Vooreerst dat Hij op deze wijze voor ons de Middelaar is, die ons met de Vader verzoent; vervolgens dat door Hem ons de toegang tot de Vader geopend is, opdat wij met vertrouwen tot Zijn Aangezicht toetreden, en ook zelf ons en al het onze Hem tot een offer aanbieden. En zó maakt Hij ons op zekere wijze Zijn medegenoten in het priesterschap.

Vr. 44 Nu is er nog het Profeet zijn. Antw : Dewijl aan de Zoon van God het ambt van Leermeester over de Zijnen is opgedragen, is het doel, dat Hij hen verlicht met de ware kennis van Zijn Vader, hen onderricht in de waarheid, en hen opleidt tot huisgenoten van God.

Vr. 45 Alles wat gij gezegd hebt komt dus hierop neer, dat de naam CHRISTUS de drie ambten bevat, die de Vader aan de Zoon heeft opgedragen, om de kracht en de vrucht daarvan op de Zijnen over te brengen. Antw : Zó is het