Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met...

emotie?

Emotie is gevoel. We zijn geschapen met gevoel; we zijn gevoelige wezens. Emotie is dus goed. Toch is daarmee niet alles gezegd. We zijn op alle terreinen van ons leven met zonde besmet. Ons denken, ons verstandelijk vermogen, het vermogen om ergens een oordeel over te vellen, is door de zonde verduisterd. We kunnen dan ook vaak geen goede conclusies meer trekken. Een voorbeeld is de manier waarop mensen – misschien ook jij wel – conclusies verbinden aan wat de Bijbel ons zegt over de uitverkiezing. De conclusie dat we er dan toch niets aan kunnen veranderen en dat het dan niet uitmaakt hoe we leven, is volgens ons misschien volledig terecht, maar ondertussen deugt ze niet. Zo’n conclusie te trekken bewijst alleen maar hoe verdorven ons ‘oordeel’ is.

Ook onze wil is door de zonde aangetast. We willen het verkeerde. Zelfs als we inzien dat het verkeerd of schadelijk is, willen we het toch. Neem als voorbeeld drank. Iedereen met gewoon menselijk denkvermogen weet dat het slecht is om verslaafd te worden – en toch zien we het keer op keer gebeuren, dat mensen verslaafd raken aan de drank (om over drugs nog maar te zwijgen).

Zo is het nu ook met ons gevoelsleven, onze emoties. Ze zijn door onze val in het paradijs beschadigd. We kunnen onze emoties niet altijd onder controle houden en we kunnen ze niet altijd vertrouwen. Wat het eerste betreft kunnen we heel onbeheerst boos worden. Of we worden uitgelaten vrolijk. Of ons verdriet kent geen grenzen. Het was en is een belangrijk deel van jouw opvoeding om je te leren je emoties te beheersen. Ben je een keer boos, dan betekent dat niet dat je de boel kort en klein slaat. Ben je een keertje heel blij en iemand erg dankbaar, dan houdt dat nog niet automatisch in dat je heel je maandsalaris uitgeeft aan een cadeau voor die persoon. Ben je teleurgesteld dan hoef je dat niet dus op deze manier te vertolken dat je direct stopt met je cursus. Als christen leer je relativeren. Je leert zien dat jij verdrietig-zijn niet op dezelfde manier beleeft als iemand die de ware troost mist; zo ook met boos of blij zijn. De christenliefde tempert de boosheid. En aardse blijdschap is ook in de hoogste graad nog steeds een nietigheid vergeleken met de blijdschap die je meemaakte toen God je zonden vergaf… OF NIET SOMS?? Ik schreef ook dat we ons gevoel, onze emotie, niet kunnen vertrouwen. We kunnen er niet van uit gaan dat we een veilige koers gaan, omdat we er een goed gevoel bij hebben. Belangrijk is dat we ons richten op het onfeilbare Woord van onze God.

Emotie is als deel van ons mensenbestaan er ook bij betrokken wanneer de Heere ons door Zijn Heilige Geest gaat aanraken. Dat vóelen we. Dat wekt onze emotie op. We raken, om een voorbeeld te noemen, aangedaan wanneer we horen hoe arm het Kindeke van Bethlehem voor ons werd, en wanneer ons gevoelvol wordt uitgetekend hoe diep Zijn lijden ging in de hof van Gethsemané. Emotie is niet verkeerd, ook niet in verband met geestelijke dingen. Maar weer geldt: vertrouw niet op je gevoel, Wanneer je onder een preek je tranen niet kunt bedwingen bij het horen hoe ernstig God jouw zonde straft of hoe groot Zijn liefde blijkt te zijn, mag je de Heere wel danken dat je niet onbewogen bent, maar je moet ook niet denken dat je nu dus ‘bekeerd’ bent. Emotie is geen wedergeboorte, al gaat het werk van de wederbarende Heilige Geest niet buiten het gevoel of de emotie om. Hoe functioneert emotie of gevoel dan in het geheel van de geestelijke ervaringen? De Bijbel maakt duidelijk dat bekering en geloof met twee heel gevoelige of emotionele dingen samenhangt: zondesmart en geloofsblijdschap. Een blijdschap die je niet voelt, is dat wel echt blijdschap? En droefheid waar je niet met heel je existentie bij betrokken bent, wat voor ‘iets’ is dat? Nee, de echtheid van je bekering is mede hieraan te herkennen dat het je innerlijk heeft aangeraakt. Verstandsgeloof heeft over zonde geen smart en het heeft over vergeving geen vreugde. Echte bekering is een hartelijk verdriet (zoals de Catechismus terecht zegt) en een hartelijke vreugde.

Wanneer jij een kind van God bent geworden, zul je (hebben) ervaren dat emotie, het gevoelig ergens over aangedaan zijn, na verloop van tijd niet altijd zo sterk is als in het begin. Je vraagt je misschien af: hoe kan ik zo onaangedaan, zo ongevoelig, aanhoren wat de Heere Jezus voor mij heeft willen lijden? Ben ik wel écht bekeerd, terwijl ik zo’n stenen hart schijn te hebben? Weet dan, dat geloof wel niet helemaal zónder emotie / gevoel kan, maar dat je geloof ook niet op het gevoel steunt. Als jij Christus kent als jouw Zaligmaker, dan mag je op Zijn gevoelvolle barmhartigheid steunen, al voel je soms niets…