Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Drift?

Eigenlijk hoef je niet verder te lezen, want óf jij bent niet driftig en dus hoef je er niet mee om te gaan óf je bent het wel, maar je denkt van niet; óf je bent wel een driftig persoontje en je weet heel goed hoe je daar mee om moet gaan, namelijk bestrijden. Drift is soms hetzelfde als hartstocht, ook wel onbeheerste agressiviteit. Er zijn ook goede driften, aandriften, aandrijf-dingen, motivaties. Er is het hongergevoel. Je gaat er op in door te eten. En de 'drift' gaat over. Wanneer we het woord drift in het alledaagse leven gebruiken, bedoelen we iemand die driftig is, kortaangebonden. Iemand die gauw 'uit zijn slof schiet'. Daar moet je tegen vechten. Nee, ik bedoel niet dat jij tegen zo'n driftig persoon moet vechten, maar dat jij, wanneer je zelf zo'n driftig, kortaangebonden persoontje bent, tegen jezelf moet vechten. Hoe doe je dat? Niet in het wilde weg. Belangrijk is een goede strategie. Je moet op de juiste plaats beginnen: vanuit Christus, vanuit de kracht en leiding van Zijn Geest. Luister maar naar het advies / bevel van de apostel Paulus in Romeinen 8 vers 13. Hij schrijft deze brief aan Christenen in Rome. Hij heeft uitgelegd dat zij niet bang hoeven te zijn voor de verdiende straf op hun zonden, maar dat ze ervan bevrijd zijn, omdat zij door geloofsband aan Christus zijn verbonden (vers 1). Nu gaat hij verder:

"Indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven."

Jij en ik kunnen geen enkele zonde doden / uitroeien, in eigen kracht. Maar wel door DE GEEST, wanneer Hij in ons woont en ons de kracht daartoe geeft, als wij maar door gebeden en andere oefeningen van godzaligheid die kracht op een goede manier opwekken. De Geest van Christus is de almachtige God. Hij kan in ons de zonde doden. Hij alleen. Toch schrijft Paulus niet: indien de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. Nee, hij schrijft nadrukkelijk dat wíj zélf de werkingen van het lichaam, dus ook drift, hartstocht en onbeheerste agressiviteit, moeten doden. Alleen, hij schrijft ook niet: indien gij de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. Nee, de apostel schrijft én het één én het ánder: zowel wij, als ook de Geest. Is dat coöperatie / een samenwerkingsverband? Nee, op de goede manier met onze driften omgaan is wel onze taak, onze verantwoordelijkheid, maar het is Zijn werk! Hoe kun je het beste deze 'werking van je lichaam' beheersen, onderdrukken, ja: doden en uitroeien? Welke middelen moet je daarvoor gebruiken? Ik heb het over 'middelen', want God gebruikt ze; en dus moeten wij ze gebruiken, afhankelijk van God. Maar goed, welke middelen dan?

Ik wil geen platgetreden paadje gaan. Van invloed op ons driftleven zijn onze eetgewoonten. De Duitsers hebben een (overdreven) gezegde: Man ist was man isst = men is wat men eet. Vasten en sober zijn hebben een heel andere invloed op ons dan overdaad en brasserij. Seksuele driften, om maar een voorbeeld te geven, worden gestimuleerd door gebrek aan zelfbeheersing op het terrein van eten en drinken. Alle andere begeerten bevredigen en dan opeens seksuele begeerten bedwingen, lukt niet. Wanneer wij echter - nog steeds in afhankelijkheid van de Heilige Geest! - in álle dingen matig zijn is het een heel andere en een ietwat gemakkelijker zaak om onze seksuele begeerten in toom te houden, ons driftleven te beheersen, en de bewegingen van ons lichaam te doden...  Zo is het met alle driften, passies, hartstochten. Alles in ons lichaam en in onze geest (psyche) hangt op de een of andere manier met elkaar samen. Daarom is het goed, wanneer we ze willen aanpakken, om ze gezamenlijk aan te pakken. Niet alleen één facet of een paar facetten aanpakken en de andere (voorlopig) ongemoeid laten, maar frontaal en totaal! Eetgewoonten heb je niet alleen als het over je lichaam gaat, maar ook als het over je geest gaat. Waarmee voed jij je geest? Wat zie en hoor je? Via de moderne massamedia en anderszins. Wees alert. Wanneer jij consequent en nauwlettend de wacht houdt bij de oogpoort en de oorpoort, zul je (ik herhaal voor de laatste keer: in afhankelijkheid van de Geest van Christus!) na enige tijd merken dat de driften minder sterk zijn... Ook dat ze minder vaak de kop op steken.

Nu haast ik mij om er een fundamenteel ding aan toe te voegen. Fundamenteel = tot het fundament behorend. Voed je geest met het Woord. Nee, ik weet best: het werkt niet automatisch. Niets werkt in de geestelijke strijd en in het geloofsleven automatisch of vanzelf. Maar wanneer God Zijn Woord zegent (wanneer jij dat heilige Woord niet opeet, zegent Hij het niet!) wordt waar wat we zingen in Psalm 84:

                Welzalig hij die al zijn kracht

                en hulp alleen van U verwacht.

         Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort.

Zwakkelingen en verliezers krijgen toch de overwinning, door Jezus!