Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Het geloof rechtvaardigt

Vr. 114 Wat goeds ontstaat er voor ons uit dit geloof, wanneer wij het eenmaal verkregen hebben? Antw : Het rechtvaardigt ons voor God, en door deze gerechtigheid maakt Hij ons erfgenamen van het eeuwige leven.

Vr. 115 Wat? Worden de mensen dan niet door de goede werken gerechtvaardigd, wanneer zij door heilig en onschuldig te leven, zich bij God aangenaam trachten te maken? Antw : Wanneer iemand zó geheel volmaakt bevonden zou worden, zou hij met recht rechtvaardig gerekend worden, maar wijl wij allen zondaars zijn, op velerlei wijze schuldig voor God, moeten wij de waardigheid, die ons voor Hem aangenaam zal maken, van elders zoeken.

Vr. 116 Zijn echter alle werken van de mensen niet zó bezoedeld, en zozeer waardeloos, dat zij geen genade bij God kunnen verdienen? Antw : Allereerst is alles wat van ons voortkomt zodat het onze in eigenlijke zin geheten wordt zondig, en kan daarom anders niets dan God mishagen en door Hem verworpen worden.

Vr. 117 Gij zegt dus, dat wij, voordat wij wedergeboren zijn, en vernieuwd (reformati) door de Geest van God, niets kunnen dan zondigen, gelijk een kwade boom anders niet dan kwade vruchten voortbrengt? Matth. 7 : 18. Antw : Zó is het geheel en al, want welke schijn zij ook hebben in de ogen der mensen, ze zijn niettemin kwaad, zolang het hart verdorven is, dat God voornamelijk aanziet.

Vr. 118 Hieruit stelt gij vast, dat wij niet met enige verdiensten Godkunnen voorafgaan, of Zijn weldadigheid uitlokken. Maar dat veeleer alle werken die wij beproeven of ondernemen, aan Zijn toorn en veroordeling onderworpen zijn. Antw : Dat is mijn gevoelen. Derhalve neemt Hij ons door Zijn loutere barmhartigheid, en zonder enig aanzien van werken, genadig (gratis) aan in Christus, en houdt ons voor welgevallig, door Diens gerechtigheid op onze rekening te schrijven, alsof ze de onze was; en waarlijk onze zonden ons niet toe te rekenen. Titus 3 : 5.

Vr. 119 Hoe zegt gij dus dat wij door het geloof gerechtvaardigd worden? Antw : Daar wij, terwijl wij met een vast vertrouwen des harten de beloften van het Evangelie omhelzen, verkrijgen wij op zekere wijze (quodammodo) het bezit van deze gerechtigheid waarover ik spreek.

Vr. 120 Dit wilt ge dus, dat de gerechtigheid, gelijk ze ons van God door het Evangelie wordt aangeboden, zó door ons met het geloof wordt aangenomen. Antw : Zó is het. 18

Vr. 121 Maar zijn Hem de werken dan niet welgevallig, die wij Onder de leiding van de Heilige Geest verrichten, nadat God ons eenmaal aangenomen heeft? Antw : Zij behagen Hem, doch niet door de verdienste van eigen waardigheid, maar voor zover Hij ze door Zijn gunst weldadig op prijs stelt.

Vr. 122 Maar, daar ze van de Heilige Geest voortkomen, verdienen ze dan geen gunst? Antw : Maar er is altijd nog al wat onzuiverheid mede vermengd, door de zwakheid van het vlees, waardoor ze bedorven worden.

Vr. 123 Vanwaar komt het dus, of op welke wijze gaat het toe, dat ze God behagen? Antw. : Het is alleen het geloof, dat er de welgevalligheid aan verleent, daar wij door dit vertrouwen er vast op steunen, dat zij niet zullen komen tot de beoordeling van de hoogste Rechter, omdat God ze niet wil toetsen aan de maatstaf van Zijn strengheid, maar met bedekken van de gebreken en vlekken, die mede begraven zijn in de zuiverheid van Christus, ze zó rekent, alsof ze volmaakt en volkomen waren.

Vr. 124 Maar, zullen wij daaruit afleiden, dat een Christenmens door de werken gerechtvaardigd wordt, nadat hij door God geroepen is; of dat hij door de verdienste der werken bereikt dat hij door God bemind wordt, Wiens lief hebben voor ons het eeuwige leven is? Antw : In het geheel niet. Laten wij liever vasthouden wat geschreven staat, dat geen der stervelingen voor God gerechtvaardigd kan worden; en laten wij daarom bidden, dat Hij niet met ons in het gericht treedt. Ps. 143 : 2.

Vr.125 Zijn wij dan van oordeel, dat de goede werken van de gelovigen onnut zijn? Antw : Allerminst. Want God belooft hen ook niet tevergeefs een beloning, zowel in deze wereld, als in het toekomende leven. Maar uit de onverdiende (gratuitus) liefde van God welt dit loon op, als uit de bron; omdat Hij ons namelijk eerst tot kinderen aanneemt; daarna begeleidt Hij ons met Zijn gunst, nadat de gedachtenis van onze zonden, die uit ons voortkomen, begraven is.