Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Atheïsme?

Wat is atheïsme? Dit woord komt van twee Griekse woorden: `a', dat betekent: niet of geen. En `theos', dat betekent: God. Dus atheïsme betekent: er is geen God. Er zijn mensen die dat zeggen. Zij loochenen of ontkennen het bestaan van een god en in ieder geval van de ware God. Zij noemen zichzelf atheïsten. Opmerkelijk is dat er vroeger eigenlijk geen mensen waren die het bestaan van een god ontkenden. Pas zo'n 200 tot 250 jaar geleden kwam het voor. Voor die tijd geloofde iedereen min of meer dat er een god was of dat er goden waren. Ook heidenen hebben nooit gezegd dat er geen god was. Heidenen zijn dan ook geen atheïsten of godloochenaars. Alleen ze kennen de enige ware God niet.

Zegt de Bijbel er ook iets over? Ja. En dat klinkt vreemd, want in de tijd dat de Bijbelschrijvers leefden, kwam atheïsme niet voor. Hoe kan de Bijbel er dan toch iets over zeggen? Omdat alle mensen atheïsten zijn. Nou, denkt iemand, dit is toch wel verwarrend, hoor! Net schrijft u, dat er vroeger helemaal geen godloochenaars waren, en nu schrijft u dat alle mensen godloochenaars zijn. Dat kan toch niet allebei waar zijn?! Toch wel. Lees maar verder. Aan de ene kant geldt: niemand kan bewijzen dat er geen god is en niemand kan het echt geloven (al kan hij het wel wensen en zichzelf aanpraten). Aan de andere kant geldt: in de praktijk blijkt dat elk mens van nature zo vervreemd is van God, dat hij leeft alsof God er niet was. Dus in de praktijk zijn alle onbekeerde mensen atheïsten. Wij maken dan ook onderscheid tussen theoretische atheïsten en praktische atheïsten. Theoretische atheïsten waren er in de tijd van de Bijbelschrijvers eigenlijk niet. Maar praktische atheïsten waren er toen ook al. Luister maar naar de klacht van Psalm 14 en Psalm 53 (twee dezelfde Psalmen!): "De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God." Let op: hij zegt het niet met zijn mond; hij durft er niet voor uit te komen, want hij weet wel beter. Maar in zijn hart leeft de gedachte of de wens: ik wou maar dat God er niet was. Herken jij dit? Iedereen heeft in zijn hart wel eens de begeerte: ik wou maar dat God er niet was. Waarom? Omdat Hij mij dingen verbiedt die ik graag wil doen. En omdat Hij mij dingen beveelt waar ik geen zin in heb. En dan komt het niet zo gelegen dat God er is. Dan wens ik Hem ver weg, of dan wens ik Hem dood! Als we in Psalm 14 lezen over zulke mensen, dan kan ons dat aan de ene kant verbazen, maar aan de andere kant ook bemoedigen. Waarom bemoedigen? Wel, misschien denk jij wel eens dat er nog nooit een tijd zo slecht geweest is als hedentendage. En in zekere is dat ook zo. De zonde wordt veel openlijker bedreven dan vroeger. Maar vergis je niet: ook in de tijd van David waren er die in de praktijk geen rekening hielden met God.

Nu is de vraag van deze rubriek: hoe moet ik omgaan met atheïsme? Deze vraag kun je op twee terreinen van het leven betrekken.

Ten eerste naar de omstanders. Als ik op mijn werk met atheïsme te maken krijg, of wanneer de buren atheïsten zijn, hoe moet ik er dan mee omgaan? In de eerste plaats er niet boven gaan staan, want wij hebben net zo'n hart. In de tweede plaats veel voor ze bidden, want wij hebben een almachtige God (al geloven zij er niet in, jij toch wel ...?) Ten derde, als het in het gesprek zo ter sprake komt, kan het goed zijn om ze eens te vragen: of ze dat zeker weten dat God niet bestaat. En als ze `ja' zeggen, te vragen hoe ze dat dan zo zeker weten. Of dat ze het maar ongegrond veronderstellen. En dan kan het zijn dat je een verrassende ontdekking doet. Want ze kunnen het niet bewijzen. Het is geloof. En dat zijn ze zichzelf vaak niet bewust.

Ten tweede kun je je ook afvragen hoe je met atheïsme moet omgaan, wanneer je het in je eigen hart tegenkomt. Een verdrietige ontdekking ...! Ben ook ik een atheïst? Loochen / ontken ook ik het bestaan van God? Het kan zijn dat je met ongelovige gedachten wordt geplaagd. Dat de duivel zegt: bestaat God wel? Is niet alles een idee? Is niet alles alleen maar psychisch? Verbeelding? Of dat je wel voelt: ook ik ben zo gemeen dat ik wel zou willen dat God mij niet zag, dat Hij van mijn boezemzonde niet wist en mij er niet om zou straffen. Ik zou wel willen dat Hij dat en dat niet verbood. Ik zou wel willen dat God er niet was! O, wat een vreselijk mens ben ik toch ...! Hoe moet je hiermee omgaan? Belijden aan de Heere. Verzoening ook van deze zonden zoeken bij Christus. Je overgeven aan Gods barmhartigheid. En dan om de bekendmaking van God door Zijn Geest in je hart bidden, zo dat Hij jouw ongeloof en zondeliefde wegbrandt en je liefde geeft voor deze heilige God!