Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse PoŽzie - 1
Hebreeuwse PoŽzie - 2
Hebreeuwse PoŽzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieŽn
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
 

De Nieuwe Psalmberijming

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting 'Dicht bij de Bijbel'. Deze stichting wil de inhoud van de Bijbel op een aansprekende manier toegankelijk maken door het vervaardigen van Schriftberijmingen in eigentijdse taal. In de loop van 2014 is de stichting gestart met De Nieuwe Psalmberijming.

De psalmen komen prachtig tot hun recht als ze gezongen worden op de oude Geneefse melodieën. Ze verbinden ons ook met een rijke traditie. Echter, taal veroudert en daarmee ook een eenmaal gemaakte berijming. Om de Geneefse psalmen ook voor nieuwe generaties toegankelijk te laten zijn, moet deze steeds weer van nieuwe, eigentijdse verwoordingen worden voorzien. Dat is waar de dichters achter de Nieuwe Psalmberijming naar streven: naar een eigentijdse herdichting op de Geneefse melodieën.

Een eerste uitgangspunt bij De Nieuwe Psalmberijming is Bijbelgetrouwheid. De poëtische aanpak hierbij is meestal vrij compact. Dat wil zeggen: De dichters kiezen er liever voor om dingen uit de onberijmde versie samen te vatten en eventueel weg te laten, dan om extra gegevens toe te voegen omwille van het rijm – iets wat in oudere berijmingen nogal eens gebeurt.

Bij het berijmen worden diverse Bijbelvertalingen vergeleken; waar nodig wordt verdere studie gemaakt van de Hebreeuwse grondtekst.

Op dit moment zijn er ruim 115 psalmen afgerond. Deze psalmen zijn te vinden op de website van De Nieuwe Psalmberijming, www.denieuwepsalmberijming.nl en tevens te vinden op Psalmboek.nl. Nieuwe afgeronde berijming worden op deze website toegevoegd. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er een compleet nieuw psalter wordt gerealiseerd.

Verder kijken

Onlangs verscheen er in het Reformatorisch Dagblad een interview met Jan Pieter Kuijper, de initiatiefnemer van het project. Lees hier het artikel: Jan Pieter Kuijper brengt psalmen in een nieuw taalkleed.

Kijk voor meer informatie op de website van De Nieuwe Psalmberijming.