Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse PoŽzie - 1
Hebreeuwse PoŽzie - 2
Hebreeuwse PoŽzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieŽn
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
 

De Franse Psalmberijming op Psalmboek.nl

Historie

Psalmboek.nl is begonnen met het aanbieden van de psalmberijming uit 1773 in combinatie met direct afspeelbare orgelbegeleiding. Nog steeds is die combinatie op het moment het meest populair. Al snel echter bleek er behoefte aan andere berijmingen, zodat nu zowel Datheen als de berijming van 1967 zijn toegevoegd. Het systeem achter Psalmboek.nl maakt het relatief eenvoudig om andere berijmingen toe te voegen. De tekst moet dan wel als computerbestand beschikbaar zijn. Voor het engels was dit het geval, zodat ook die berijming kon worden opgenomen.

Van de franse psalmen bestond echter geen gedigitaliseerde tekst, op een klein deel na (een aantal psalmen uit de berijming van 1729).

In de zomer van 2012 kwam er een verzoek binnen van dhr. Ph. Lacombe uit Frankrijk, die een website over de geneefse psalmen beheerde. Hij vroeg toestemming om het notenschrift te gebruiken dat Psalmboek.nl toont bij de psalmtekst. Hij legde uit dat hij van plan was om de franse berijming van 1729 te digitaliseren.

Het digitaliseren van deze tekst betekende in de praktijk het overtypen van de tekst uit een scan van een frans psalmboek uit 1833. Omdat hij daar zelf onvoldoende tijd voor had, en Psalmboek.nl geïnteresseerd was in een volledige digitale tekst, is uiteindelijk een typiste ingeschakeld die de ontbrekende tekst overzette. Dhr. Lacombe controleerde deze tekst, en verving bepaalde verouderde taalconstructies. Deze gecorrigeerde tekst is uiteindelijk in de database van Psalmboek.nl geladen.

Waarom deze versie

Er zijn van de psalmen meerdere berijmingen gemaakt in het Frans; van Marot en Beza in de 16e eeuw, tot de herziening door Roger Chapal in de 20e eeuw. Voor Psalmboek.nl was een belangrijk criterium dat de tekst niet te ver moest afstaan van het hedendaagse frans; tegelijkertijd had een copyrightvrije tekst de voorkeur. In overleg met dhr. Lacombe is toen besloten de berijming uit 1729 van de Synod Wallon te nemen. Daarbij heeft deze berijming ook een relatief grote bekendheid genoten, en kent een sterke verbinding met de tijd van de Hugenoten. Gezien de primaire doelgroep van Psalmboek.nl leek deze berijming daarom de beste keuze.