Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoofdstuk 3 van de Dordtse Leerregels gaat over de wedergeboorte van de mens door God en hoe deze plaatsvindt. In artikel 9a gaat het over de schuldvraag van het ongeloof:

Dat er velen, door de bediening van het evangelie geroepen, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus, door het Evangelie aangeboden zijnde, noch in God, Die door het Evangelie roept, en zelfs ook die Hij roept onderscheiden gaven meedeelt; maar in degenen die geroepen worden.

In het vorige artikel belijdt onze kerk dat wij welkom zijn bij God. Als jij tot op dit ogenblik niets hebt ondernomen om tot Christus te komen, dan kun je daarvan de schuld niet op de prediking van het evangelie schuiven. Misschien denk jij wel eens: die preek van onze dominee is zo leeg…! Als we maar eens een betere predikant hadden, die ernstiger of Bijbelser preekte…, dan zou ik wel geloven en mij bekeren.

LEUGEN!

We kunnen evenmin zeggen dat het ligt aan het werk van onze barmhartige Hogepriester Christus, Die niet genoeg gedaan zou hebben, of zo – wat je kunt denken, als het waar is dat Christus voor de uitverkorenen alleen leed en stierf. Want hoe dan ook: Hij wordt jou elke zondag aangeboden; en dus mag jij Hem vandaag nog aannemen! En dus is ongeloof hetzelfde als Hem verwerpen.

De schuld ligt ook niet bij God, zogenaamd omdat Hij niet echt wil dat jij Zijn roepstem gehoor geeft. Je kunt je dat wel eens afvragen: zou ik, zo als ik nu ben, wel werkelijk welkom zijn bij God?, maar op grond van heel de Bijbel getuigt onze kerk al eeuwen lang: God roept jou en Hij geeft je zelfs door die evangelieroeping allerlei goede gaven, zoals verlichting van je verstand, hemelse blijdschap, werkingen van de Heilige Geest, vermaak in Gods Woord.

De schuld, als we niet komen, ligt louter en alleen bij ons. Of je het daar mee eens bent, weet ik niet, maar dat je het er mee eens zult worden, weet ik wel! Het kan zijn pas op de ‘te late dag’, wanneer je voor je Rechter moet verschijnen en Hij het je onbetwistbaar duidelijk zal maken dat Hem geen enkele blaam treft. Het kan ook zijn – en dat wens ik je toe – op de dag van je bekering, wanneer Gods Geest je innerlijk overtuigd en je het er hartelijk mee eens maakt: mijn ongeloof is louter en alleen mijn schuld! Dan ga je God recht en gerechtigheid toeschrijven en goed keuren. Dan verwonder jij je des te meer dat de Heere naar jóu nog wilde omzien…

In artikel 9b gaat het over hoe het ongeloof reageert op Gods lokkende evangelieroepstem:

Sommigen zijn zorgeloos en nemen het Woord des levens niet aan; anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart, en daarom is het dat zij, na enige kortstondige blijdschap, weer van het tijdelijke geloof terugwijken; anderen verstikken het zaad van het Woord door de doornen van de zorgvuldigheden [= beslommeringen] en wellusten [= begeerlijke dingen] van de wereld, en brengen geen vruchten voort. Dit leert onze Zaligmaker ons in de gelijkenis van het zaad (Mattheüs 13).

Een ernstige gelijkenis stellen de Dordtse Leerregels aan de orde, wanneer ze het hebben over het ongeloof. Drie verschillende reacties komen aan de orde:

  1. Mensen die zorgeloos zijn. Zij horen het Woord, maar besteden er geen aandacht aan. Het zegt ze niets, of in ieder geval niet genoeg om er wezenlijk wat mee te doen. Jezus noemt dat in de gelijkenis van de Zaaier en de vier soorten akker: die bij de weg gezaaid zijn: het Woord wordt gehoord, maar de duivel komt en neemt het gepredikte Woord dat in hun hart gezaaid was, weer weg.
  2. Het ongeloof kan zich, zoals Jezus in de tweede plaats vertelt, ook camoufleren in een vrome jas, net alsof het écht geloof is. Dan meen je werkelijk dat je echt gelooft. Het evangelie spreekt je erg aan; het doet wat met je: je verandert helemaal. Je ervaart een tot dan toe ongekende vreugde in de dingen van God. Maar…, het blijft zo niet. Na kortere of langere tijd kost het je teveel. Het enthousiasme dooft. Met de wereld kun je niet op goede voet blijven en dat wil je toch; en wanneer dan omwille van God en Zijn Koninkrijk allerlei offers moeten worden gebracht, heb je dat er niet voor over. Je wijkt af. Je geloof was niet zuiver; net echt = niet echt!
  3. In het derde geval komt de wereld weer binnen met allerlei verleidingen. Je was door de prediking van het evangelie helemaal in beslag genomen, maar na verloop van tijd verandert dat: je werk, hobby, studie, gezin, enzovoort, nemen je tijd zodanig in beslag, dat er voor de dingen van je ziel minder en minder tijd overblijft en het resultaat is…? Nee, niet dat je de Heere haat, of dat je nergens meer van wilt weten, maar ja…, geen tijd meer! En je ziel verdort; het graan draagt geen vrucht!

Deze drie vreselijke dingen vinden nog dagelijks plaats, binnen de gemeente, onder catechisanten, bejaarden, huisvrouwen, onder ambtsdragers, avondmaalgangers, lezers van De Catechisant