Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met...

Fossielen?

Je kunt in dit ‘Darwinjaar’ heel wat keren het woord ‘fossielen’ tegenkomen. Fossielen zijn één van de ‘bewijzen’ van de ouderdom van onze aarde: miljoenen en miljoenen jaren geleden ontstonden deze fossielen; tenminste volgens de gangbare theorie. Wat zijn fossielen? Resten van planten of dieren die in de aarde begraven zijn en die men de laatste jaren tegenkomt bij opgravingen. Er zijn miljoenen resten van planten en dieren die in de aardkorst begraven liggen en die men meer en meer ontdekt.

Hoe moeten we daarmee omgaan? Misschien denk je: ik ben er nog nooit één tegengekomen en de kans dat ik er ooit één tegenkom, is zo miniem, dat ik dus geen antwoord hoef te geven op de vraag hoe ik met fossielen moet omgaan, want ik hoef er helemaal niet mee om te gaan. Maar dat is een vergissing. Ook ik ben nog nooit een fossiel tegengekomen en ook ik vermoed dat ik er nooit een tegen zal komen, maar ondertussen moet ik wel een mening vormen over deze overblijfselen van planten en dieren. Want fossielen worden gebruikt om te ‘bewijzen’ dat de aarde miljoenen jaren (of miljarden jaren – dat maakt op zulke grote getallen niet zoveel meer uit) oud is. En dat komt toch wel enigszins in strijd met wat de Bijbel ons vertelt. Duidelijk is dat Genesis niet uitgaat van evolutie en ook is duidelijk dat hoofdstuk 1 niet bedoelt te zeggen dat God er miljoenen jaren over deed om de wereld te maken. Dus moet je kiezen: of de Bijbel heeft gelijk óf de wetenschap heeft gelijk. Of niet soms? Beide kunnen toch niet gelijk hebben? Of toch wel? Hoe zit dit?

In het onder ons bekende landelijke dagblad hebben de eerste maanden van dit jaar al heel wat artikelen gestaan over vooral de scheppingsdagen. Hoe moeten of mogen we de verkondiging van Gods grote daden bij de schepping in Genesis 1 lezen? Het meest eenvoudige antwoord is: “Zoals het bedoeld is.” Maar ja, nu begint het gekrakeel: hoe is het dan bedoeld? Zijn de zes dagen bedoeld als dagen zoals wij die kennen (eerst zonder de zon, en vanaf de vierde dag met de zon)? Of zijn die dagen beeldspraak, waarbij het woord ‘dag’ staat voor ‘tijdperk’ – al dan niet van miljoenen jaren? Studeer jij verder dan middelbare school, dan kom je met deze vragen onontkoombaar in aanraking. Moet je dan als wetenschapper kiezen tussen het geloof in de Heilige Schrift of de wetenschap? Of zijn die twee te combineren? Al ben ik geen wetenschapper op het gebied van biologie en aanverwante takken, toch weet ik zeker dat je niets van Genesis 1 hoeft af te doen en ook je toevlucht niet hoeft te nemen tot een niet letterlijk nemen van wat daar staat, om tegelijk toch voluit wetenschapper te kunnen zijn. Je hoeft je ogen niet te sluiten voor de moderne wetenschap zelf en haar bevindingen. Maar andere zaken zijn de ideeën en interpretaties van de moderne wetenschappers… Wij moeten goed onderscheid maken tussen wat de wetenschap wéét, én wat zij veronderstélt. De gedachten over de ouderdom van fossielen, en zo van de aarde, is gebaseerd op theorieën die niet bewezen kunnen worden, axioma’s noemen wij die. Nu zijn er wetenschappers die dezelfde gegevens (dezelfde fossielen) op een andere manier, niet minder wetenschappelijk(!) interpreteren en tot heel andere resultaten komen.

Van harte sta ik op het standpunt dat de laatste maanden hevig onder vuur is komen liggen (ook van verder onverdacht gereformeerde kanten, helaas!) namelijk dat de aarde jong is (een paar duizend jaren) en niet oud (een paar miljoen of miljard jaren). Voor dit standpunt zijn net zo goed wetenschappelijke argumenten aan te voeren als voor het ‘oude aarde’ standpunt. Alleen ze worden in het algemeen niet door de wetenschap erkend. Sommige theologen en predikanten zijn zo onder de indruk van de theorieën van de wetenschap, dat zij menen dit voetsstoots te moeten aanvaarden en dus de verkondiging van Genesis anders te moeten opvatten… Ik ben niet wijzer dan die collega’s, maar ik ben wel diep onder de indruk van de alternatieve ideeën die door creationisten worden gepubliceerd; onder ander te vinden op de Engelstalige website:

www.answersingenesis.org

of op de Nederlandstalige

www.scheppingofevolutie.nl

In het Nederlands Dagblad schreef ik hierover:

Hoewel de bedoeling van de Bijbel niet is om ons informatie te geven over geologie en geschiedkunde, is hij ook op deze terreinen betrouwbaar. Met alle respect voor hen die op het standpunt van de betrouwbaarheid van de Heilige Schrift toch Genesis 1 anders interpreteren, is het voor mij vanuit mijn schriftverstaan onmogelijk om Gods openbaring van Zijn scheppend handelen anders te lezen dan als geschiedenis. Zes dagen heeft God weliswaar niet nodig gehad, maar toch wel gebruikt om het heelal te vormen tot een schitterend schouwtoneel van Zijn majesteitelijke deugden. Wie eenmaal de ‘zes dagen’ symbolisch gaat interpreteren, bevindt zich op een hellend vlak en houdt na (of binnen) één of twee generaties niets meer over dan een vaag verhaal, waarover niets te verkondigen valt. Wie de wekelijkse voorlezing van de Tien Geboden aanvaardt, kan niets met zes tijdperken, maar gelooft dat het zes dagen zijn geweest, die op de zevende dag uitliepen die Gods genotvolle Rustdag was.