Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Conflicten?

Een conflict is een verschil van mening; een botsing of een strijd. Verder: de toestand van onvrede die uit zo'n botsing voortvloeit. Deze botsing kan plaatsvinden tussen twee mensen of groepen. Een conflict kan ook in je innerlijk plaatsgrijpen.

Paulus vergelijkt de gemeente met het lichaam van Christus. De één is hand, de ander voet en in die verscheidenheid zijn we met elkaar verbonden. De vraag is of we die verscheidenheid wel altijd zo positief gebruiken. Verschillen zijn helaas maar al te vaak een bron van ergernis en aanleiding tot conflicten. Hoe kunnen we als gemeente zo met elkaar omgaan dat we ons verbonden blijven voelen en dat de verscheidenheid ons rijker maakt? Als het goed is, hebben we de wens om een meningsverschil geen bron van conflicten te laten worden, maar een mogelijkheid tot groei.

Er zijn conflicten om niets, en er zijn conflicten om meest belangrijke dingen. Nog al eens gebeurt het dat de één vindt dat er geen enkele reden is om een conflict te hebben, terwijl de andere partij of groep vindt dat er zwaarwegende redenen zijn om het meningsverschil niet onder te schoffelen. Een conflict komt nog al eens voort uit stijfhoofdigheid / koppigheid. Wanneer jij het niet eens bent met je ouders, en zij geven toe, voorkomen zij een conflict. Beter is natuurlijk dat jíj toegeeft en zo een conflict uit de weg gaat. Gaat het over dingen die volgens de Bijbel niet mogen, dan mag je een conflict niet uit de weg gaan. Neem als voorbeelden: Christus verloochenen; aan abortus niet meewerken. Hoe moet je met een conflict omgaan? In het algemeen kunnen we de volgende richtlijn volgen: altijd als het gaat over eigen eer en belangen, geef toe en voorkom een conflict. Altijd als het gaat om Gods eer en zaak, geef niet toe en aanvaard een conflict - met deze kanttekening: probeer door gedrag en woordkeus, houding en uitstraling zó over te komen dat bij een onvermijdelijk conflict in ieder geval niet ook nog 's allerlei tweerangszaken, zoals onduidelijkheid, onbeleefdheid, meedoen. Misschien kan een conflict worden voorkomen door je motieven beter uit te leggen, of meer achtergrondinformatie te geven. Bij een principieel meningsverschil kunnen helaas barse woorden en onheus gedrag nog wel eens het conflict verergeren; terwijl daartegenover nog wel eens iets kan worden verzacht, wanneer je liefde uitstraalt en zelfwegcijfering in praktijk brengt. Dus doe er alles aan wat mag, om conflicten te voorkomen of zo min mogelijk te laten gebeuren. Een conflict kan ook innerlijk zijn. Dat jouw wensen in conflict / in botsing komen met je geweten. Je weet wel dat je iets niet zou moeten doen, maar je wilt het zo graag. Of andersom: je weet wel dat je het behoort te doen (en nog zonder mopperen ook), maar je hebt er gewoon geen zin in. Elke dag komt dit soort conflicten bij iedereen voor. Serieuzer wordt het wanneer het ook nog eens langdurige gevolgen zou kunnen hebben, als: niet meer naar de kerk of catechisatie gaan of toch met die buitenkerkelijke jongen verkering aanknopen. Ik hoef je in al deze gevallen niet te vertellen hoe je met deze en dergelijke conflicten moet omgaan, want dat weet je heel best - al houd je je misschien wel eens van de domme ...

In de Bijbel lezen we ook van een conflict, tussen twee kinderen en knechten van God. En dat soort conflicten is vaak het ergste. Barnabas en Paulus verschillen van mening of ze Johannes Markus wel of niet zullen meenemen op de tweede zendingsreis. Tijdens de eerste reis van Paulus en Barnabas heeft deze jonge man (de schrijver van het tweede Evangelie?) om de een of andere reden afgehaakt, maar hij is familie van Barnabas, en misschien ook wel om die reden wil hij graag deze jonge man nu toch weer meenemen. Paulus denkt dat iemand die eerst zonder goede reden op zijn schreden terugkeert, niet geschikt is om zendingsarbeider te zijn. Wat gebeurt er? Je kunt het lezen in Handelingen 15 vanaf vers 37: ... er ontstaat een verbittering, zodat zij van elkaar scheiden en dat Barnabas Jezus Markus meeneemt, en naar Cyprus afscheept; en dat Paulus Silas uitkiest, en heenreist, door de broeders aan Gods genade aanbevolen.

Ja, het was erg, maar God keerde het om in zijn tegendeel. De duivel dacht: dat is mooi! Conflict: verdeel en heers. Ruzie hindert het zendingswerk. Maar wat doet God? Hij, Die geen schuld heeft aan welk conflict ook maar, Hij maakt een goed gebruik ervan en laat vanaf nu het Evangelie op twee plaatsen tegelijk verkondigen. Toen de duivel door conflicten het Evangelievuur probeerde uit te trappen, vlogen de Evangelievonken alle kanten op en stichtten ze meer branden dan er zonder conflict waren geweest. Hiermee heeft ondertussen niemand een vrijbrief om conflicten uit te lokken, maar mag misschien wel iemand worden getroost, wanneer een conflict echt onvermijdelijk is, dat de Heere het ten beste kan sturen. Bij interne conflicten: vraag om vol van de Heilige Geest te worden; dan voorkom je of genees je nog al eens een conflict!