Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met ...

Chiliasme?

Ongemerkt hebben wij heel wat "buitenlandse" woorden ter beschikking. Een voorbeeld: wie denkt eraan dat "muur" van oorsprong een Latijns woord is? Maar het woord "chiliasme" is nog wel te herkennen als van buitenlandse afkomst. Het komt van het Griekse woord voor "duizend"; net als het woord "millennium" dat van het Latijnse woord voor "duizend" komt en dezelfde zaak aanduidt. Chiliasme en millennianisme gaan over "Het Duizendjarige Rijk", waarover wij lezen in Openbaring 20. Wat moet je met het chiliasme doen? Wel, wat de Bijbel erover zegt, moet je eenvoudigweg geloven; en alle menselijke gedachten even evenvoudigweg verwerpen. Makkelijk, hè? Toch is het natuurlijk niet zo simpel als het lijkt, want de grote vraag is steeds weer: wat zegt de Bijbel er dan precies over? En dan blijkt dat er nog al wat verschil van inzicht bestaat met betrekking tot de vraag wat in Openbaring 20 precies wordt bedoeld.

Chiliasten - aanhangers van het chiliasme - verwachten dat Christus lichamelijk op aarde terug zal komen. Nu, dat kunnen we onderschrijven. Zij verwachten dat Christus vervolgens in Jeruzalem duizend jaren zal regeren, waarbij heel de aarde Zijn gebied zal zijn, Zijn vijanden bijna allemaal bekeerd zullen worden, onder wie ook het volk der Joden; en de Christelijke kerk een geweldige bloeiperiode zal hebben. Bij deze nadere invulling wat er precies wel of niet zal gebeuren, bestaan er nogal wat verschillen. Sommigen denken dat er wel een bloeitijd zal aanbreken, maar niet na Christus' wederkomst. Anderen menen dat het Duizendjarig Rijk al min of meer (of zelfs helemaal) voorbij is. Jammer dat er zoveel verschil van mening is over deze dingen. Daardoor kunnen jullie in verwarring komen. Ook gebeurt het nogal eens dat mensen zo door deze dingen in beslag worden genomen, dat ze het belangrijkste vergeten. Waarover gaat het namelijk uiteindelijk? Niet over het Rijk van de Koning, maar over de Koning van het Rijk. Belangrijker dan een recht zicht op het Duizendjarig Rijk, is een rechte verhouding tot de Koning van dat Duizendjarig Rijk. Hebben jullie die Koning lief, dan zal de tijd ons leren (of de eeuwigheid ons bekendmaken) hoe het precies met dat Rijk zit. Maar ken je Koning Jezus niet, dan helpt het echt niet veel om precies alles van het Duizendjarig Rijk te weten. Toch is de leer van het chiliasme niet onbelangrijk. Het gaat over een stukje van Gods Woord. God heeft het ons bekendgemaakt, opdat we het zouden onderzoeken, en geloven. Wanneer we het Bijbelboek Openbaring lezen, stuiten we al in het eerste hoofdstuk op het verschijnsel van visioenen / gezichten. In de volgende twee hoofdstukken lezen we erg veel beeldspraak; en vanaf hoofdstuk 4 is er geen enkel hoofdstuk zonder een visioen. Hoe moeten we een visioen uitleggen? Niet letterlijk, maar figuurlijk. Iedereen is het daar wel over eens. Maar hoe dan? Om meteen naar hoofdstuk 20 te gaan: we lezen (vers 1):

"En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond, en een grote ketting in zijn hand."

Niemand zal denken dat er een ijzeren of koperen sleutel mee wordt bedoeld; en ook niemand van de chiliasten legt het woordt "ketting" materialistisch uit. Iederen begrijpt dat het beeldspraak is. Zo gaat het ook met vers 2 en 3:

"En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde die boven hem."

Iedereen voelt aan dat in visionnaire toestand iets wordt verkondigd uit het rijk der geesten, en dat het dus gaat over geestelijke zaken. Ondertussen komen we het getal "duizend" tegen. Is dat wel letterlijk / wiskundig bedoeld, of ook figuurlijk / geestelijk? Nog niet zo eenvoudig om dit met zekerheid uit te maken. Zeker niet als je bedenkt dat er in de 22 hoofdstukken van dit boek heel wat getallen staan, die meestal (of altijd) niet wiskundig zijn bedoeld. Denk aan wat we al heel aan het begin van het boek tegenkomen (vers 4 van hoofdstuk 1), waar de Heilige Geest wordt omschreven met "de zeven Geesten Die voor Gods troon zijn". Alweer geldt, niemand (of in ieder geval: bijna niemand) vat dit getal op als 6+1. Nee, men voelt aan dat Johannes het zo niet heeft bedoeld en dat we het daarom ook zo niet mogen uitleggen. Zo is het nu ook met het getal in hoofdstuk 20. Is dat 2x500? Of betekent "duizend" "heel veel / lange tijd"? Hoe dat ook precies zij: belangrijker is wat er in die tijd gebeurt: de duivel wordt "gebonden", dat is, zo lezen we in het vervolg van vers 3:

"... opdat hij de volken niet meer zou verleiden, totdat de duizend jaren geëindigd zouden zijn."

En wáárin we ook met elkaar van mening zouden verschillen ..., we stemmen met alle Christenen van alle tijden en alle plaatsen van harte overeen als we zeggen: Wat heerlijk is dat! De duivel kan de volken niet meer verleiden ... Voordat we de volgende keer verder gaan - een vraag: hoe is jouw verhouding tot die draak/satanas/oude slang/duivel? ...?